Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Čista mobilnost: Komisija predstavlja prijedlog o ispitivanju emisija iz automobila u stvarnim uvjetima vožnje

Bruxelles, 14. lipnja 2019.

Kao odgovor na presudu Općeg suda Komisija danas predlaže da se u zakonodavstvo koje će donijeti Europski parlament i Vijeće ponovno uključe određeni aspekti ispitivanja emisija u stvarnim uvjetima vožnje (RDE). 

Europska komisija vrlo aktivno promiče kvalitetu zraka, bori se protiv klimatskih promjena i podupire prelazak na čistu mobilnost. Mjere koje se provode obuhvaćaju nova i pouzdanija ispitivanja emisija u stvarnim uvjetima vožnje te poboljšano ispitivanje u laboratoriju. Te mjere već ostvaruju rezultate. Novi tipovi dizelskih vozila koji su ispitani u laboratoriju i na cesti u stvarnim uvjetima te stavljeni na tržište nakon rujna 2017. ispuštaju znatno manje emisija od starijih tipova dizelskih vozila.

U prosincu 2018. Opći sud poništio je neke odredbe zakonodavstva EU-a o ispitivanju emisija u stvarnim uvjetima vožnje. Sud je presudio da takozvani „faktori sukladnosti” nisu trebali biti doneseni postupkom komitologije, nego redovnim zakonodavnim postupkom. Riječ je o djelomičnom poništenju koje ne utječe na postupak ispitivanja emisija u stvarnim uvjetima vožnje; on ostaje na snazi te se i dalje mora provoditi pri homologaciji tipa.

Sud je odgodio učinke djelomičnog poništenja do veljače 2020. kako bi Komisija imala dovoljno vremena za provedbu presude. Radi izbjegavanja pravne nesigurnosti u pogledu homologacija dodijeljenih od rujna 2017., kada je postupak ispitivanja emisija u stvarnim uvjetima vožnje postao obvezan, Komisija danas predlaže da se isti faktori sukladnosti ponovno uključe u pravni tekst. Komisija je na zahtjev Općeg suda pripremila zakonodavni prijedlog u okviru redovnog zakonodavnog postupka, čime nastoji osigurati potrebnu pravnu sigurnost za nacionalna tijela, industriju i potrošače.

Nakon što je donesu Europski parlament i Vijeće, uredba će biti izravno primjenjiva u svim državama članicama i postat će obvezna tri dana nakon objave u Službenom listu EU-a.

Kontekst

Pravni okvir za stvarne emisije tijekom vožnje (RDE) razvijen je u postupku komitologije, u kojem Komisija iznosi prijedlog nacionalnim stručnjacima koji mogu izmijeniti prijedlog prije glasovanja. Tekst se zatim podnosi Europskom parlamentu i Vijeću na prihvaćanje ili odbijanje. Na taj je način donesena druga uredba o stvarnim emisijama tijekom vožnje (Uredba 2016/646) u kojoj su Europski parlament i Vijeće naknadno odobrili kompromis koji su 28. listopada 2015. postigli stručnjaci iz država članica.

U prosincu 2018. Opći sud poništio je određene odredbe te uredbe, konkretno takozvane „faktore sukladnosti”. Faktorima sukladnosti utvrđuje se dopušteno nepodudaranje između propisane granične vrijednosti emisija koja se ispituje u laboratorijskim uvjetima i vrijednosti dobivene postupkom ispitivanja stvarnih emisija tijekom vožnje kad automobilom upravlja stvarni vozač na stvarnoj cesti, a cilj je postupno smanjenje tog nepodudaranja.

U svojoj presudi Opći sud nije doveo u pitanje tehničku nužnost faktora sukladnosti, ali je smatrao da je Komisija prekoračila svoje provedbene ovlasti pri utvrđivanju faktora sukladnosti u stvarnim uvjetima vožnje donijevši zakonodavstvo postupkom komitologije umjesto postupkom suodlučivanja (redovnim zakonodavnim postupkom). Komisija je u veljači 2019. podnijela žalbu na presudu Općeg suda jer se ne slaže s pravnom procjenom Suda da je Komisija prekoračila svoje provedbene ovlasti.

Više informacija 

IP/19/2837

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar