Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Piața unică digitală: Comisia publică orientări privind fluxul liber al datelor fără caracter personal

Bruxelles, 29 mai 2019

Astăzi, Comisia Europeană a publicat noi orientări referitoare la interacțiunea dintre fluxul liber al datelor fără caracter personal și normele UE privind protecția datelor.

Ca parte a Strategiei privind piața unică digitală, noul Regulament privind fluxul liber al datelor fără caracter personal, care a început să se aplice în statele membre, va permite stocarea și prelucrarea datelor pe întreg teritoriul UE, fără aplicarea unor restricții nejustificate. Scopul orientărilor publicate astăzi este de a-i ajuta pe utilizatori, în special întreprinderile mici și mijlocii, să înțeleagă interacțiunea dintre acest nou regulament și Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), mai ales atunci când seturile de date includ atât date cu caracter personal, cât și date fără caracter personal.

Vicepreședintele pentru piața unică digitală, Andrus Ansip, a declarat: „Se preconizează că, până în 2025, economia datelor va reprezenta 5,4 % din PIB-ul UE27, echivalentul a 544 de miliarde EUR. Acest potențial uriaș este însă limitat dacă datele nu pot circula liber. Prin eliminarea restricțiilor impuse în materie de localizare a datelor, oferim unui număr mai mare de persoane și de întreprinderi șansa de a profita la maximum de economia datelor și de oportunitățile oferite de aceasta. Orientările publicate astăzi aduc clarificări cuprinzătoare cu privire la modul în care fluxul liber al datelor fără caracter personal interacționează cu normele noastre solide privind protecția datelor cu caracter personal.

Comisarul pentru economie digitală și societate digitală, Mariya Gabriel, a declarat: „Economia noastră se bazează într-o măsură tot mai mare pe date. Regulamentul privind fluxul liber al datelor fără caracter personal și Regulamentul general privind protecția datelor ne oferă un cadru cuprinzător pentru un spațiu european comun al datelor și pentru libera circulație a tuturor datelor în cadrul Uniunii Europene. Orientările publicate astăzi vor ajuta întreprinderile, în special întreprinderile mici și mijlocii, să înțeleagă interacțiunile dintre cele două regulamente.”

Împreună cu Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), care a început să se aplice în urmă cu un an, noul Regulament privind fluxul liber al datelor fără caracter personal oferă un cadru juridic și de afaceri stabil în materie de prelucrare a datelor. Noul regulament împiedică țările UE să adopte legi care impun în mod nejustificat obligația ca datele să fie păstrate exclusiv pe teritoriul național. Este prima reglementare de acest fel din lume. Noile norme oferă întreprinderilor mai multă securitate juridică și le sporesc încrederea, permit IMM-urilor și întreprinderilor nou-înființate să dezvolte cu mai mare ușurință noi servicii inovatoare, să profite de cele mai bune oferte de servicii de prelucrare a datelor de pe piața internă și să își extindă activitatea la nivel transfrontalier.

Orientările publicate astăzi oferă exemple concrete cu privire la felul în care ar trebui aplicate normele în situația în care o întreprindere prelucrează seturi de date care includ atât date cu caracter personal, cât și date fără caracter personal. Sunt explicate, de asemenea, conceptele de „date cu caracter personal” și de „date fără caracter personal”, precum și conceptul de „seturi de date mixte”; sunt enumerate principiile liberei circulații a datelor prevăzute atât de Regulamentul general privind protecția datelor, cât și de Regulamentul privind fluxul liber al datelor fără caracter personal și se explică faptul că ambele regulamente împiedică aplicarea cerințelor de localizare a datelor. și este abordată noțiunea de portabilitate a datelor în sensul Regulamentului privind fluxul liber al datelor fără caracter personal. Orientările includ și obligațiile în materie de autoreglementare prevăzute de cele două regulamente.

Context

Comisia a prezentat, în septembrie 2017, ca parte a discursului președintelui Jean-Claude Juncker privind starea Uniunii, un cadru pentru fluxul liber al datelor fără caracter personal, menit să deblocheze întregul potențial al economiei europene a datelor și al Strategiei privind piața unică digitală. Noul regulament a început să se aplice ieri, 28 mai. În temeiul noilor norme, Comisia trebuia să publice orientări privind interacțiunea dintre acest regulament și Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), în special privind seturile de date care includ atât date cu caracter personal, cât și date fără caracter personal.

Normele privind fluxul liber al datelor fără caracter personal sunt convergente cu normele existente privind libera circulație și portabilitatea datelor cu caracter personal pe teritoriul UE. Aceste norme:

  • Asigură fluxul liber al datelor la nivel transfrontalier: Noile norme stabilesc un cadru pentru stocarea și prelucrarea datelor pe teritoriul UE, împiedicând aplicarea de restricții în materie de localizare a datelor. Statele membre vor avea obligația de a informa Comisia cu privire la orice restricții în materie de localizare a datelor care sunt încă în vigoare sau sunt prevăzute a fi introduse, urmând ca aceasta din urmă să analizeze dacă astfel de restricții sunt justificate. Cele două regulamente vor avea o acțiune conjugată pentru a permite fluxul liber al datelor cu caracter personal sau fără caracter personal, creând astfel un spațiu comun european al datelor. În cazul unui set de date mixte, dispoziția din RGPD care garantează fluxul liber al datelor cu caracter personal se va aplica datelor cu caracter personal din cadrul setului de date, iar principiul fluxului liber al datelor fără caracter personal se va aplica datelor fără caracter personal din setul respectiv.
  • Asigură disponibilitatea datelor în vederea controlului reglementar: Autoritățile publice vor putea avea acces la datele necesare pentru desfășurarea activităților lor de examinare și de control de supraveghere, indiferent de locul în care sunt stocate sau prelucrate aceste date pe teritoriul UE. Statele membre îi pot sancționa pe utilizatorii care nu oferă unei autorități competente, la cererea acesteia, acces la datele stocate într-un alt stat membru.
  • Încurajează elaborarea unor coduri de conduită pentru serviciile de cloud până la sfârșitul lunii noiembrie 2019, acestea urmând să permită trecerea mai ușoară a utilizatorilor de la un furnizor de servicii de cloud la altul. Mulțumită acestei măsuri, piața serviciilor de cloud va deveni mai flexibilă, iar serviciile de date în UE vor fi disponibile la prețuri mai accesibile.

Informații suplimentare

Comisia publică orientări privind fluxul liber al datelor fără caracter personal - Întrebări și răspunsuri

Orientări referitoare la Regulamentul privind fluxul liber al datelor fără caracter personal

Un cadru pentru fluxul liber al datelor fără caracter personal în UE - Întrebări și răspunsuri

Regulamentul privind fluxul liber al datelor fără caracter personal

Regulamentul general privind protecția datelor: situația după un an

Grupurile de lucru ale părților interesate în domeniul cloud cu privire la schimbarea furnizorilor de servicii de cloud și certificarea în materie de securitate a serviciilor de cloud

Informații practice privind fluxul liber al datelor pe portalul „Europa ta”

 

IP/19/2749

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar