Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Det digitale indre marked: Kommissionen offentliggør retningslinjer om fri udveksling af andre data end personoplysninger

Bruxelles, den 29. maj 2019

Europa-Kommissionen offentliggør i dag nye retningslinjer om samspillet mellem EU's databeskyttelsesregler og fri udveksling af andre data end personoplysninger.

Som en del af strategien for et digitalt indre marked, vil den nye forordning om fri udveksling af andre data end personoplysninger, der er trådt i kraft i medlemsstaterne, gøre det muligt at lagre og behandle data over alt i EU uden uberettigede begrænsninger. De retningslinjer, der blev fremlagt i dag, tager sigte på at hjælpe brugere, især små og mellemstore virksomheder, men at forstå samspillet mellem disse nye regler og den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), især når datasæt består af både personoplysninger og andre data end personoplysninger.

Næstformand med ansvar for det digitale indre marked, Andrus Ansip, udtaler: "Inden 2025 vil dataøkonomien for EU27 sandsynligvis udgøre 5,4 % af BNP, svarende til 544 mia. EUR. Det enorme potentiale er dog begrænset, hvis data ikke kan udveksles frit. Ved at fjerne tvungne dataplaceringsrestriktioner giver vi flere personer og virksomheder mulighed for at få det bedste ud af data og deres muligheder. De retningslinjer, der blev fremlagt i dag, vil nu vise tydeligt, hvordan fri udveksling af andre data end personoplysninger indgår i et samspil med vores stærke databeskyttelsesregler."

Kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, Mariya Gabriel, udtaler: "Vores økonomi er i stigende grad drevet af data. Med forordningen om fri udveksling af andre data end personoplysninger og den generelle forordning om databeskyttelse har vi en omfattende ramme for et fælles europæisk dataområde og fri udveksling af alle oplysninger inden for Den Europæiske Union. Retningslinjerne, der bliver offentliggjort i dag, vil hjælpe virksomheder, især små og mellemstore virksomheder, med at forstå samspillet mellem de to forordninger."

Sammen med den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), der trådte i kraft for et år siden, sørger den nye forordning om fri udveksling af andre data end personoplysninger for et stabilt lovgivnings- og erhvervsmiljø for databehandling. Den nye forordning forhindrer EU-landene i at indføre lovgivning, der uberettiget forhindrer udveksling af data på tværs af nationale grænser. Den er den første af sin slags i verden. De nye regler øger retssikkerheden og tilliden for virksomhederne og gør det lettere for SMV'er og startup-virksomheder at udvikle nye innovative tjenester, at anvende de bedste databehandlingstjenester på det indre marked og at udvide deres virksomhed på tværs af grænserne.

Retningslinjerne, der blev fremlagt i dag, giver praktiske eksempler på, hvordan regler bør finde anvendelse, når en virksomhed behandler datasæt bestående af både personoplysninger og andre data end personoplysninger. Retningslinjerne forklarer også begreberne personoplysninger og andre data end personoplysninger, bl.a. i blandede datasæt, opfører principperne for fri udveksling af personoplysninger og forhindring af dataplaceringskrav i henhold til begge forordninger, GDPR og forordningen om fri udveksling af andre data end personoplysninger, og omfatter begrebet dataportabilitet i henhold til forordningen om fri udveksling af andre data end personoplysninger. Retningslinjerne vedrører derudover selvreguleringskravene som fastsat i begge forordninger.

Baggrund

Kommissionen fremlagde i september 2017 en ramme for fri udveksling af andre data end personoplysninger som en del af Kommissionsformand Jean-Claude Junckers tale om Unionens tilstand med henblik på at frigøre det fulde potentiale af den europæiske dataøkonomi og strategien for et digitalt indre marked. Den nye forordning trådte i kraft i går den 28. maj. I kraft af de nye regler skulle Kommissionen offentliggøre retningslinjer om samspillet mellem nærværende forordning og den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), især med hensyn til datasæt bestående af både personoplysninger og andre data end personoplysninger.

Reglerne for fri udveksling af andre data end personoplysninger er i overensstemmelse med de eksisterende regler for fri udveksling og overførsel af personoplysninger inden for EU. De:

  • Sikrer fri udveksling af data på tværs af grænser: Med de nye regler indføres en ramme for lagring og behandling af data på tværs af EU, som forhindrer dataplaceringsrestriktioner. Medlemsstaterne vil skulle meddele Kommissionen, hvis der er nogen tilbageværende eller planlagte dataplaceringsrestriktioner. Denne vil til gengæld vurdere, om de er berettigede. De to forordninger vil tilsammen muliggøre personoplysningers og andre datas frie udveksling, hvilket vil bidrage til at skabe et fælles europæisk dataområde. Er der tale om et blandet datasæt, finder databeskyttelsesforordningens bestemmelser, der garanterer fri udveksling af personoplysninger, anvendelse på den del af datasættet, der vedrører personoplysningerne, og principperne om fri udveksling af andre data end personoplysninger finder anvendelse på den resterende del af datasættet.
  • Sikrer datatilgængelighed med henblik på myndighedskontrol: Offentlige myndigheder vil kunne tilgå data med henblik på kontrol og tilsyn, uanset hvor i EU de lagres eller behandles. Medlemsstaterne kan straffe brugere, som efter anmodning fra en kompetent myndighed ikke giver adgang til data, der lagres i en anden medlemsstat.
  • Opfordrer til at udvikle adfærdskodekser for cloudtjenester med henblik på at gøre det lettere at skifte mellem leverandører af cloudtjenester inden udgangen af november 2019. Det vil gøre markedet for cloudtjenester mere fleksibelt samt gøre datatjenester billigere i EU.

Yderligere oplysninger

Kommissionen offentliggør retningslinjer om fri udveksling af andre data end personoplysninger — spørgsmål og svar

Retningslinjer for forordning om fri udveksling af andre data end personoplysninger

Rammer for fri udveksling af andre data end personoplysninger i EU – spørgsmål og svar

Forordning om fri udveksling af andre data end personoplysninger

Den generelle forordning om databeskyttelse: det forgangne år

Arbejdsgrupper vedrørende cloudinteressenter om cloudskifte og certificeringsordning for cloudsikkerhed

Praktisk information om fri udveksling af oplysninger på portalen Dit Europa

 

IP/19/2749

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar