Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Méltányosság az élelmiszer-ellátási láncban: a Bizottság az árak átláthatóbbá tételét javasolja

Brüsszel, 2019. május 22.

A tisztességtelen forgalmazói magatartás betiltását és a termelők együttműködésének javítását követően a Bizottság ma ismerteti az élelmiszer-ellátási láncon belüli méltányosság fokozására irányuló azon harmadik elemet, mellyel a teljes lánc mentén átláthatóbbá kívánja tenni az árak közlésének a módját.

Az Európai Bizottság a mai napon javaslatot terjesztett elő, amelynek célja, hogy alapvető információkat bocsássanak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy az élelmiszer-ellátási lánc egyes szakaszaiban miként határozzák meg az agrár-élelmiszeripari termékek árait.

A vételi és eladási ár közötti különbségek tájékoztatást nyújthatnak az eladó és a vevő közötti köztes költségekről (például a szállítás, a biztosítás, a raktározás stb. költségei). A nagyobb átláthatóság elősegítheti a jobb üzleti döntéseket és ezáltal javíthatja az élelmiszer-ellátási lánc egyes szakaszai közötti tisztességes magatartásba vetett bizalmat. Ahhoz, hogy a globális piacokon hatékony verseny alakuljon ki, a piaci fejleményekkel kapcsolatos aktuális és könnyen hozzáférhető információkhoz való hozzáférés is elengedhetetlen fontosságú.

Phil Hogan, a mezőgazdaságért és a vidékfejlesztésért felelős biztos kijelentette: „A Bizottság prioritásként kezeli a mezőgazdasági termelők pozíciójának megerősítését az élelmiszer-ellátási láncban. A piaci átláthatóság fokozása egyenlő hozzáférést és nagyobb egyértelműséget fog biztosítani az árakkal kapcsolatos információk tekintetében, méltányosabbá és kiegyensúlyozottabbá téve élelmiszer-ellátási láncunkat. Ezek az új szabályok az élelmiszer-ellátási lánc gyengébb és kisebb szereplőinek az előtérbe helyezése révén ki fogják egészíteni a közelmúltban elfogadott, a tisztességtelen forgalmazói magatartást tiltó irányelvet. Bevezetésük azt az EU-szerte megnyilvánuló határozott véleményt is tükrözi, miszerint erősíteni kell a mezőgazdasági termelők szerepét az élelmiszer-ellátási láncban.

Noha a mezőgazdasági piacok alakulásáról (árak, termelési volumenek, készletek stb.), rengeteg információ áll rendelkezésre, szinte semmilyen piaci információ nincs az agrár-élelmiszeripari ellátási lánc más kulcsfontosságú piacaira, nevezetesen a mezőgazdasági termelők és a fogyasztók közötti, az élelmiszer-feldolgozásban és a kiskereskedelmi ágazatban működő piacokra vonatkozóan. A mezőgazdasági termelők és az élelmiszer-ellátási lánc más szereplői közötti információs aszimmetria miatt jelentős hátrányba kerülnek a termelők a piacon, és a tisztességes magatartásba vetett bizalom is csorbul. A feldolgozók és a kiskereskedők piacainak alakulására vonatkozó információk hiánya az agrár-élelmiszeripari ellátási lánc „feketedoboza” volt. A ma előterjesztett javaslat feltárja ezt a feketedobozt.

A javasolt intézkedések a hús-, a tojás-, a tej-, a gyümölcs- és zöldségipari ágazatra, valamint a szántóföldi növények, a cukor és az olívaolaj ágazatára fognak kiterjedni. Ezek a meglévő adatgyűjtési rendszerekre és azokra az eljárásokra épülnek, amelyek már működnek, és amelyeket a piaci szereplők és a tagállamok arra használnak, hogy a piaci információkat jelentsék a Bizottságnak, csak most kibővült hatókörrel. Minden egyes tagállam felelős lesz az árra és a piacra vonatkozó adatok összegyűjtéséért. A Bizottság azt ajánlja, hogy a tagállamok a legköltséghatékonyabb megközelítést válasszák, és az adminisztratív terhek csökkentése érdekében hagyják ki a kis- és középvállalkozásokat. A tagállamok közölni fogják az adatokat a Bizottsággal, amely ezt követően az agrár-élelmiszeripari adatportálon és az uniós piaci megfigyelőközpontokon keresztül rendelkezésére bocsátja azokat. Alapvetően fontos, hogy a tagállamok által szolgáltatott információk pontosak és aktuálisak legyenek.

A Bizottság minőségi jogalkotásra vonatkozó eljárásai szerint a javaslatot most 4 hetes nyilvános konzultációs időszakra közzéteszik. Ezt követően az Európai Bizottság elfogadja a javaslatot, amely a tervek szerint hat hónappal az elfogadása után hatályba lép.

Háttér-információk

A Bizottság mandátumának kezdete óta mindent megtesz azért, hogy az élelmiszer-ellátási lánc tisztességesebbé és kiegyensúlyozottabbá váljon.

2016-ban létrejött a mezőgazdasági piacokat vizsgáló munkacsoport azzal a céllal, hogy felmérje a mezőgazdasági termelők szerepét a szélesebb értelemben vett élelmiszer-ellátási láncban, és ajánlásokat tegyen a lánc megerősítésére és javítására.

Ezen ajánlások alapján a Bizottság 2017-ben bevezető hatás­vizsgálatot és nyilvános konzultációt indított az élelmiszer-ellátási lánc javításáról, amelyek három elemre terjedtek ki: a tisztességtelen forgalmazói magatartás, a termelői együttműködés és a piac átláthatósága.

Egy 2018 februárjában közzétett uniós szintű közvélemény-kutatásból kiderül, hogy a válaszadók túlnyomó többsége (88%-a) úgy véli, fontos erősíteni a mezőgazdasági termelők élelmiszer-ellátási láncon belüli szerepét. Ezt a véleményt támasztotta alá az is, hogy a KAP korszerűsítéséről szóló, 2017-es nyilvános konzultáció keretében válaszolók 96 %-a egyetértett azzal a javaslattal, hogy a mezőgazdasági termelők értékláncon belüli helyzetének javítása szerepeljen az EU közös agrárpolitikájának célkitűzései között.

A Bizottság tavaly terjesztette elő az élelmiszer-ellátási láncon belüli tisztességtelen forgalmazói magatartás betiltására irányuló javaslatát, amelyről a társjogalkotók 2019 áprilisában szavaztak. Ezek az új szabályok gondoskodni fognak az összes európai mezőgazdasági termelő, valamint kis és közepes méretű beszállító védelméről az élelmiszer-ellátási láncban alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartással szemben.

További információk

Javaslat a piac átláthatóbbá tételére az EU élelmiszer-ellátási láncában

A Bizottság üdvözli, hogy az Európai Parlament támogatja a tisztességtelen forgalmazói magatartás betiltását

IP/19/2629

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar