Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Pravednost u lancu opskrbe hranom: Komisija predlaže povećanje transparentnosti cijena

Bruxelles, 22. svibnja 2019.

Nakon što je zabranila nepoštene trgovačke prakse i poboljšala suradnju među proizvođačima, Komisija danas predstavlja treći element za povećanje pravednosti u lancu opskrbe hranom povećanjem transparentnosti u izvješćivanju o cijenama u cijelom lancu.

Europska komisija danas je podnijela prijedlog o pružanju podataka o određivanju cijena poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u lancu opskrbe hranom.

Iz razlike u kupovnoj i prodajnoj cijeni mogu se iščitati podaci o posredničkim troškovima (prijevoz, osiguranje, skladištenje itd.) između prodavatelja i kupca. Veća transparentnost dovela bi do boljih poslovnih odluka i povećala povjerenje u pošteno poslovanje u različitim fazama lanca opskrbe hranom. Pristup pravovremenim i lako dostupnim podacima o kretanjima na tržištu ključan je i za konkurentnost na globalnim tržištima.

Povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hogan izjavio je: Komisijin je prioritet jačati položaj poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom. Povećanjem transparentnosti tržišta omogućit će se jednak pristup podacima i pružiti jasniji podaci o cijenama te tako postići veća pravednost i uravnoteženost lanca opskrbe hranom. Tim će se novim propisima dopuniti nedavno donesena direktiva o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi te osnažiti slabiji i manji sudionici u lancu opskrbe hranom. Njihovo je uvođenje odraz znatne potpore javnosti u cijelom EU-u jačanju uloge poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom.

Bez obzira na to što postoji velika količina podataka o kretanjima na poljoprivrednim tržištima (cijene, količine proizvodnje, zalihe itd.), gotovo uopće nema tržišnih podataka o drugim ključnim tržištima u lancu opskrbe poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, odnosno o onima između poljoprivrednika i potrošača na razini prerade hrane i maloprodajnoj razini. Ta asimetrija informacija između poljoprivrednika i drugih dionika u lancu opskrbe hranom stavlja poljoprivrednike u znatno nepovoljan položaj na tržištu i narušava povjerenje u pošteno poslovanje. Nedostatak podataka o tržišnim kretanjima za prerađivače i trgovce na malo naziva se „crna kutija” lanca opskrbe poljoprivredno-prehrambenim proizvodima. Današnjim se prijedlogom ta kutija otključava.

Predloženim mjerama obuhvatit će se sektori mesa, jaja, mliječnih proizvoda, voća i povrća, ratarskih kultura, šećera i maslinova ulja. One se temelje na postojećim sustavima i postupcima za prikupljanje podataka kojima se koriste gospodarski subjekti i države članice za dostavu tržišnih podataka Komisiji, uz sada šire područje primjene. Svaka će država članica biti odgovorna za prikupljanje podataka o cijenama i tržištu. Komisija preporučuje državama članicama da odaberu najisplativiji pristup i ne budu usmjerene na mala i srednja poduzeća u cilju smanjenja administrativnog opterećenja. Države članice Komisiji će dostavljati podatke, a ona će omogućiti praćenje na svojem portalu za podatke o poljoprivredno-prehrambenim proizvodima i tržišnim opservatorijima EU-a. Bitno je da podaci iz država članica budu točni i pravovremeno dostavljeni.

U skladu s Komisijinim postupcima bolje regulative, prijedlog se stavlja na javnu raspravu na razdoblje od 4 tjedna. Nakon toga će ga donijeti Europska komisija, a stupanje na snagu planirano je šest mjeseci nakon njegova donošenja.

Kontekst

Komisija od početka svojeg mandata radi na pravednijem i uravnoteženijem lancu opskrbe hranom.

Radna skupina za poljoprivredna tržišta osnovana je 2016., a cilj joj je procjena uloge poljoprivrednika u širem lancu opskrbe hranom i davanje preporuka o tome kako se ona može ojačati i poboljšati.

Na temelju tih preporuka Komisija je 2017. pokrenula početnu procjenu učinka­ i javnu raspravu o poboljšanju lanca opskrbe hranom. Obje su se odnosile na sljedeća tri elementa: nepoštene trgovačke prakse, suradnja među proizvođačima i transparentnost tržišta.

Ispitivanje javnog mnijenja na razini EU-a objavljeno u veljači 2018. pokazalo je da velika većina ispitanika (88 %) smatra da je važno ojačati ulogu poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom. Taj je trend potvrđen i u javnoj raspravi iz 2017. o modernizaciji zajedničke poljoprivredne politike u kojoj se 96 % sudionika složilo s time da bi jedan od ciljeva zajedničke poljoprivredne politike EU-a trebao biti poboljšanje položaja poljoprivrednika u vrijednosnom lancu.

Komisija je prošle godine predstavila prijedlog o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, a suzakonodavci su o tome glasovali u travnju 2019. Tim novim propisima svi će europski poljoprivrednici te mali i srednji dobavljači biti zaštićeni od nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom.

Više informacija

Prijedlog za veću transparentnost tržišta u lancu opskrbe hranom u EU-u

Komisija izražava zadovoljstvo potporom Parlamenta zabrani nepoštenih trgovačkih praksi

IP/19/2629

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar