Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Vispārīgā datu aizsardzības regula — pirmais piemērošanas gads

Briselē, 2019. gada 22. maijā

2019. gada 25. maijā atzīmēsim pirmo gadadienu, kopš tiek piemērota Vispārīgā datu aizsardzības regula. Par godu šim notikumam priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips un tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova sniedza šādu paziņojumu:

“25. maijā Eiropas jaunie datu aizsardzības noteikumi — Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas pazīstama arī kā VDAR, atzīmēs piemērošanas pirmo gadskārtu. Šie jaunie noteikumi ne tikai sagatavoja Eiropu digitālajam laikmetam, bet ir kļuvuši arī par pasaules mēroga atsauces standartu.

Noteikumu galvenais mērķis bija dot cilvēkiem iespējas un palīdzēt tiem iegūt lielāku kontroli pār saviem personas datiem. Tas jau notiek, jo cilvēki sāk izmantot savas jaunās tiesības un vairāk nekā divas trešdaļas eiropiešu ir dzirdējuši par regulu.

Turklāt uzņēmumi tagad gūst labumu no viena noteikumu kopuma, ko piemēro visā Savienībā. Tie ir ieviesuši kārtību jautājumos saistībā ar datiem, kas savukārt ir radījis lielāku datu drošību un uz uzticēšanos balstītas attiecības ar klientiem.

VDAR deva iestādēm pilnvaras, lai novērstu pārkāpumus. Piemēram, viena gada laikā jaunizveidotā Eiropas Datu aizsardzības kolēģija ir reģistrējusi vairāk nekā 400 pārrobežu lietas visā Eiropā. Tas liecina par VDAR papildu priekšrocībām, jo datu aizsardzība neapstājas pie valstu robežām.

Cilvēku informētība pieaug — un tas ir ļoti iepriecinošs signāls. Jaunākie dati liecina, ka aptuveni seši no desmit iedzīvotājiem zina par datu aizsardzības iestādi viņu valstī . Tas ir ievērojams pieaugums salīdzinājumā ar četriem no desmit iedzīvotājiem 2015. gadā. Datu aizsardzības iestādēm ir būtiska nozīme Vispārīgās datu aizsardzības regulas īstenošanā uz vietas.

Jaunais tiesību akts ir kļuvis par Eiropas tiesiskā pamata daļu, kas ietekmē mūsu atbildes daudzās citās jomās. Sākot ar mākslīgo intelektu un 5G tīklu attīstību līdz pat mūsu vēlēšanu integritātei — stingri datu aizsardzības noteikumi palīdz attīstīt mūsu politikas virzienus un tehnoloģijas, pamatojoties uz iedzīvotāju uzticēšanos.

VDAR principi sniedzas arī ārpus Eiropas. No Čīles līdz Japānai, no Brazīlijas līdz Dienvidkorejai, no Argentīnas līdz Kenijai, tiek pieņemti jauni tiesību akti par privātumu,

kuru pamatā ir stingras garantijas, īstenojamas individuālās tiesības un neatkarīgas uzraudzības iestādes.Šāda augšupēja konverģence paver jaunas iespējas veicināt datu plūsmas, pamatojoties uz uzticēšanos un drošību.

VDAR ir izmainījusi ainavu Eiropā un citur pasaulē. Taču atbilstība ir dinamisks process un nenotiek vienas dienas laikā. Mūsu galvenā prioritāte turpmākajos mēnešos ir nodrošināt pienācīgu un vienlīdzīgu īstenošanu dalībvalstīs. Mēs mudinām dalībvalstis ievērot VDAR burtu un garu, lai izveidotu paredzamu vidi un izvairītos no nevajadzīga sloga ieinteresētajām personām, jo īpaši MVU. Mēs turpināsim ciešo sadarbību ar Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju un valstu datu aizsardzības iestādēm, kā arī ar uzņēmumiem un pilsonisko sabiedrību, lai risinātu aktuālos jautājumus un atvieglotu jauno noteikumu īstenošanu.”

Konteksts

Vispārīgā datu aizsardzības regula ir vienots noteikumu kopums ar kopēju ES pieeju personas datu aizsardzībai, ko tieši piemēro dalībvalstīs. Tā stiprina uzticēšanos, palīdzot personām kontrolēt savus personas datus, un vienlaikus garantē personas datu brīvu plūsmu starp ES dalībvalstīm. Personas datu aizsardzība ir viena no Eiropas Savienības pamattiesībām.

VDAR ir piemērojama no 2018. gada 25. maija. Kopš tā laika gandrīz visas dalībvalstis ir pielāgojušas savus tiesību aktus, ņemot vērā Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Valstu datu aizsardzības iestādes ir atbildīgas par jauno noteikumu īstenošanu un var labāk koordinēt savas darbības, pateicoties jaunajiem sadarbības mehānismiem un Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai. Tās izdod pamatnostādnes par Vispārīgās datu aizsardzības regulas galvenajiem aspektiem, lai atbalstītu jauno noteikumu īstenošanu.

Komisija izvērtēs Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanas pirmo gadu pasākumā, kas notiks 13. jūnijā. Kā paredzēts VDAR, Komisija 2020. gadā ziņos par jauno noteikumu piemērošanu.

Šodien tiks publiskoti īpašās Eirobarometra aptaujas par datu aizsardzību pirmie rezultāti, apkopojot vairāk nekā 27 000 cilvēku viedokļus visā ES. Eiropas Komisija 13. jūnija gadadienas pasākumā publicēs visus Eirobarometra aptaujas rezultātus.

Plašāka informācija

IP/19/2610

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar