Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos. Pradedama pirmoji bendra operacija už ES ribų

Tirana, 2019 m. gegužės 21 d.

Šiandien Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, bendradarbiaudama su Albanijos valdžios institucijomis, pradeda pirmąją bendrą operaciją ES nepriklausančios kaimyninės šalies teritorijoje. Nuo gegužės 22 d. Agentūra prie Graikijos ir Albanijos sienos dislokuos savo būrius, prie kurių prisijungs ir Albanijos sienos apsaugos pareigūnai. Taip siekiama sustiprinti sienų valdymą ir padidinti saugumą prie ES išorės sienų. Dėl šių veiksmų visapusiškai susitarta su visomis susijusiomis šalimis. Ši operacija – naujas ES ir Vakarų Balkanų partnerių bendradarbiavimo sienų klausimais etapas ir dar vienas žingsnis siekiant, kad Agentūra imtų veikti visu pajėgumu.

Operacijos pradžios renginys vyks Tiranoje (Albanija) ir jame dalyvaus už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Komisijos narys Dimitris Avramopoulos, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros vykdomasis direktorius Fabrice Leggeri, Albanijos ministras pirmininkas Edi Rama ir Albanijos vidaus reikalų ministras Sandër Lleshaj.

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Komisijos narys Dimitris Avramopoulos kalbėjo: „Europos sienų ir pakrančių apsaugos būrius pirmąkart siunčiame už ES ribų ir taip atverčiame visiškai naują mūsų bendradarbiavimo migracijos ir sienų valdymo klausimais su Albanija ir visu Vakarų Balkanų regionu puslapį. Tai viską keičiantis, istorinis, šį regioną prie ES priartinantis žingsnis. Bendradarbiausime koordinuodami veiksmus ir vieni kitiems padėsime spręsti bendrus uždavinius, pvz., kaip geriau valdyti migraciją ir apsaugoti mūsų bendras sienas.“

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros vykdomasis direktorius Fabrice Leggeri pridėjo: „Šiandien svarbi diena mūsų agentūrai ir platesnio masto Europos Sąjungos ir Albanijos bendradarbiavimui. Pradedame pirmąją visavertę bendrą operaciją už Europos Sąjungos ribų, kad padėtume Albanijai užtikrinti sienų kontrolę ir kovoti su tarpvalstybiniu nusikalstamumu.“

Nors galutinė atsakomybė už savo sienų apsaugą tenka Albanijai, Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos gali suteikti ir techninę, ir operatyvinę paramą ir pagalbą. Europos sienų ir pakrančių apsaugos būriai galės padėti Albanijos sienos apsaugos pareigūnams, be kita ko, vykdyti patikrinimus kertant sieną perėjimo punktuose ir užkirsti kelią neteisėtam atvykimui. Visos operacijos ir pajėgų dislokavimas prie Albanijos sienos su Graikija bus vykdomi visapusiškai susitarus su Albanijos ir Graikijos valdžios institucijomis.

Operacijos pradžioje Agentūra dislokuos 50 pareigūnų, 16 patrulinių automobilių ir furgoną su šiluminio vaizdo perdavimo įranga iš 12 ES valstybių narių (Austrijos, Kroatijos, Čekijos, Estijos, Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos, Latvijos, Nyderlandų, Rumunijos, Lenkijos ir Slovėnijos), kad padėtų Albanijai vykdyti sienų kontrolę ir kovoti su tarpvalstybiniu nusikalstamumu.

Glaudesnis prioritetinių trečiųjų šalių bendradarbiavimas su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra padės geriau valdyti neteisėtą migraciją, toliau didinti saugumą prie ES išorės sienų ir sustiprinti Agentūros gebėjimą veikti artimiausiose ES kaimyninėse šalyse, tuo pat metu jas priartinant prie ES.

Pagrindiniai faktai

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra gali dislokuoti pajėgas ir vykdyti bendras operacijas ES nepriklausančių kaimyninių šalių teritorijoje, jeigu jos su Europos Sąjunga yra sudariusios susitarimą dėl statuso. Susitarimas dėl statuso, dėl kurio derėtasi su Albanija, pasirašytas 2018 m. spalio mėn. ir įsigaliojo 2019 m. gegužės 1 d. Tai pirmas įsigaliojęs tokio tipo susitarimas su Vakarų Balkanų šalimi partnere.

Parafuoti panašūs susitarimai su Šiaurės Makedonija (2018 m. liepos mėn.), Serbija (2018 m. rugsėjo mėn.), Bosnija ir Hercegovina (2019 m. sausio mėn.) ir Juodkalnija (2019 m. vasario mėn.) ir juos reikia patvirtinti.

Remdamiesi Europos Komisijos pasiūlymu, Europos Parlamentas ir Taryba šiemet jau susitarė Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros įgaliojimus sustiprinti taip, kad ji pajėgtų reaguoti į bendrus migracijos ir sienų valdymo iššūkius, su kuriais susiduria Europa. Taip sudarytos sąlygos vykdyti bendras operacijas ir dislokuoti pareigūnus ES nepriklausančiose ir nekaimyninėse šalyse.

Daugiau informacijos

ES ir Albanijos susitarimas dėl statuso dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros vykdomų veiksmų Albanijoje

Pranešimas spaudai. Sienų valdymas. ES pasirašė susitarimą su Albanija dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų bendradarbiavimo (2018 m. spalio 5 d.)

Pranešimas spaudai. Sienų valdymas. Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra stiprina operatyvinį bendradarbiavimą su Albanija (2018 m. vasario 12 d.)

IP/19/2591

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar