Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa piiri- ja rannikuvalve: käivitatakse kõigi aegade esimene väljaspool ELi toimuv ühisoperatsioon

Tirana, 21. mai 2019

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet käivitab täna koostöös Albaania ametivõimudega esimese ühisoperatsiooni naabruses asuva kolmanda riigi territooriumil. Kokkuleppel kõigi asjaomaste riikidega hakkavad ameti rühmad alates 22. maist koos Albaania piirivalveametnikega tööle Kreeka-Albaania piiril, et tugevdada piiri haldamist ja suurendada julgeolekut ELi välispiiridel. Kõnealune operatsioon on uus etapp ELi ja Lääne-Balkani partnerite vahelises piirikoostöös ning veel üks samm agentuuri täieliku toimivuse saavutamiseks.

Avaüritus toimub Albaanias Tiranas, kus osalevad rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevdirektor Fabrice Leggeri, Albaania peaminister Edi Rama ja Albaania siseminister Sandër Lleshaj.

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos sõnas: „Lähetades Euroopa piiri- ja rannikuvalverühmad esimest korda väljapoole ELi, avame täiesti uue peatüki rände- ja piirihaldusalases koostöös Albaaniaga ning kogu Lääne-Balkani piirkonnaga. See on tõeline pöördepunkt ja ajalooline samm, mis toob selle piirkonna ELile lähemale kooskõlastatud ja vastastikku toetava koostöö kaudu toimetulekul selliste ühiste katsumustega nagu rände parem haldamine ja meie ühiste piiride kaitsmine.“

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevdirektor Fabrice Leggeri ütles: „Meie ameti jaoks ja Euroopa Liidu ja Albaania laiema koostöö mõttes on tegu ajaloolise hetkega. Käivitame esimese täiemahulise ühisoperatsiooni väljaspool Euroopa Liitu, et aidata Albaanial piire kontrollida ja võidelda piiriülese kuritegevusega.“

Kuigi lõppkokkuvõttes vastutab Albaania jätkuvalt oma piiride kaitsmise eest ise, saab Euroopa piiri- ja rannikuvalve pakkuda nii tehnilist kui ka operatiivset abi ja toetust. Euroopa piiri- ja rannikuvalverühmad saavad aidata Albaania piirivalveametnikke näiteks piirikontrolli teostamisel piiripunktides ja hoides ära ebaseaduslikke sisenemisi. Kõik operatsioonid ja lähetused Albaania–Kreeka piiril toimuvad kokkuleppel Albaania ja Kreeka ametiasutustega.

Operatsiooni alguses lähetab amet 12 ELi liikmesriigist (Austria, Eesti, Horvaatia, Läti, Madalmaad, Poola, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia, Soome ja Tšehhi Vabariik) 50 ametnikku, 16 patrullautot ja ühe soojuskaameraga sõiduki, et toetada Albaaniat piirikontrolli teostamisel ja piiriülese kuritegevusega võitlemisel.

Tugevdatud koostöö prioriteetsete kolmandate riikide ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti vahel aitab kaasa ebaseadusliku rände paremale haldamisele, suurendab julgeolekut ELi välispiiridel ja tugevdab ameti suutlikkust tegutseda ELi vahetus naabruses, tuues samas selle naabruse ELile lähemale.

Taust

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet võib lähetada töötajaid ELi naabruses asuvatesse kolmandatesse riikidesse ja korraldada nende territooriumil ühisoperatsioone, tingimusel et Euroopa Liit ja asjaomane riik on eelnevalt sõlminud staatust käsitleva kokkuleppe. Staatust käsitlev kokkulepe Albaaniaga allkirjastati oktoobris 2018 ja see jõustus 1. mail 2019. See on esimene omalaadne Lääne-Balkani partnerriigiga sõlmitud leping, mis on jõustunud.

Sarnased kokkulepped parafeeriti Põhja- Makedoonia (juuli 2018), Serbia (september 2018), Bosnia ja Hertsegoviina (jaanuar 2019) ja Montenegroga (veebruar 2019) ning need on viimistlusjärgus.

Käesoleva aasta alguses leppisid Euroopa Parlament ja nõukogu vastavalt Euroopa Komisjoni ettepanekule kokku laiendada Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti volitusi, andes talle piisavalt võimalusi lahenduste pakkumiseks ühistele probleemidele, millega Euroopa rände ja oma piiride haldamisel silmitsi seisab. See võimaldab ühisoperatsioone ja lähetusi ELi lähinaabrusest kaugemal asuvates riikides.

Lisateave

Euroopa Piiri - ja Rannikuvalve Ameti tegevust Albaania Varbariigis käsitlev Euroopa Liidu ja Albaania Vabariigi vaheline staatust käsitlev kokkulepe

Pressiteade: Piirihaldus: EL allkirjastab Albaaniaga Euroopa piiri- ja rannikuvalve alase koostöö kokkuleppe (5. oktoober 2018)

Pressiteade: Piirihaldus: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet tugevdab operatiivkoostööd Albaaniaga (12. veebruar 2018)

IP/19/2591

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar