Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Den europæiske grænse- og kystvagt: iværksættelse af første fælles operation uden for EU

Tirana, den 21. maj 2019

I dag iværksætter Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i samarbejde med de albanske myndigheder den første fælles operation i et af EU's nabolande. Fra den 22. maj vil agenturet udstationere grænse- og kystvagthold ved den græsk-albanske grænse for sammen med albanske grænsevagter at styrke grænseforvaltningen og øge sikkerheden ved EU's ydre grænser. Dette sker med fuldt samtykke fra alle de berørte lande. Grænsesamarbejdet mellem EU og partnerne på Vestbalkan bevæger sig ind i en ny fase med denne operation, som er endnu et skridt i retning af at gøre agenturet fuldt operationelt.

Åbningsarrangementet afholdes i Tirana i Albanien med deltagelse af Dimitris Avramopoulos, kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, Fabrice Leggeri, administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Edi Rama, Albaniens premierminister, og Sandër Lleshaj, Albaniens indenrigsminister.

Dimitris Avramopoulos, kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, udtaler: "Med den første indsættelse af europæiske grænse- og kystvagthold uden for EU indleder vi et helt nyt kapitel i det samarbejde, vi har med Albanien og hele den vestlige Balkanregion om migrationsstyring og grænseforvaltning. Det er et afgørende vendepunkt og et historisk skridt, som gør det muligt for denne region og EU at nærme sig hinanden gennem et velkoordineret og gensidigt understøttende samarbejde om fælles udfordringer, herunder bedre migrationsstyring og beskyttelse af vores fælles grænser."

Fabrice Leggeri, administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, fastslår: "I dag markeres en milepæl for vores agentur og for det bredere samarbejde mellem Den Europæiske Union og Albanien. Vi iværksætter den første fuldgyldige fælles operation uden for Den Europæiske Union for at hjælpe Albanien med at kontrollere sine grænser og bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet."

Albanien har stadig det endelige ansvar for at beskytte sine grænser, men den europæiske grænse- og kystvagt vil kunne yde både teknisk og operationel støtte og bistand. De europæiske grænse- og kystvagthold kan hjælpe de albanske grænsevagter med bl.a. at foretage kontrol ved grænseovergangssteder samt forhindre ulovlig indrejse. Alle operationer og indsættelser ved den græsk-albanske grænse gennemføres med både de albanske og græske myndigheders fulde samtykke.

I operationens indledende fase indsætter agenturet personale og materiel fra 12 EU-medlemsstater (Østrig, Kroatien, Tjekkiet, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Letland, Nederlandene, Rumænien, Polen og Slovenien) i form af 50 medarbejdere, 16 patruljevogne og 1 køretøj med termovision, der skal styrke Albaniens grænsekontrol og håndtering af grænseoverskridende kriminalitet.

Et styrket samarbejde mellem prioriterede tredjelande og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning vil bidrage til bedre håndtering af irregulær migration, øge sikkerheden ved EU's ydre grænser og give agenturet større råderum i EU's umiddelbare nabolande, samtidig med at disse lande knyttes tættere til EU.

Baggrund

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning kan indsætte personale og udføre fælles operationer i et af EU's nabolande, forudsat at der forud herfor er indgået en statusaftale mellem EU og det berørte land. Statusaftalen med Albanien, der blev undertegnet i oktober 2018, trådte i kraft den 1. maj 2019. Det er første gang, at en aftale af den art træder i kraft med et partnerland på Vestbalkan.

Der er paraferet lignende aftaler med Nordmakedonien (juli 2018), Serbien (september 2018), Bosnien-Hercegovina (januar 2019) og Montenegro (februar 2019), men disse er endnu ikke endelig indgået.

Tidligere i år blev Europa-Parlamentet og Rådet som foreslået af Europa-Kommissionen enige om at give Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning et styrket mandat og dermed hæve ambitionsniveauet for agenturet, så det svarer til de fælles udfordringer, som Europa står over for i sin migrationsstyring og grænseforvaltning. Dette åbner mulighed for at udføre fælles operationer og indsætte personale i andre lande end EU's nærmeste nabolande.

Yderligere oplysninger

Statusaftale mellem EU og Albanien om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Republikken Albanien

Pressemeddelelse: Grænseforvaltning: EU undertegner aftale med Albanien om samarbejde med den europæiske grænse- og kystbevogtning (den 5. oktober 2018)

Pressemeddelelse: Grænseforvaltning: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning styrker det operationelle samarbejde med Albanien (den 12. februar 2018)

IP/19/2591

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar