Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropská pohraniční a pobřežní stráž: byla zahájena vůbec první společná operace mimo EU

Tirana 21. května 2019

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž dnes ve spolupráci s albánskými orgány zahájila vůbec první společnou operaci na území nečlenské země v sousedství EU. Od 22. května budou jednotky agentury společně s příslušníky albánské pohraniční stráže vysílány na řecko-albánskou hranici, kde bude jejich cílem posilovat správu hranic a zvyšovat bezpečnost na vnějších hranicích EU, a to v plné shodě se všemi dotčenými zeměmi. Tato operace představuje jednak novou etapu hraniční spolupráce mezi EU a partnerskými zeměmi západního Balkánu, jednak další krok k zajištění plné operativnosti agentury.

Na zahajovací akci v albánské Tiraně byli přítomni komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos, výkonný ředitel Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž Fabrice Leggeri, albánský premiér Edi Rama a ministr vnitra Albánie Sandër Lleshaj.

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos prohlásil: „Tímto vůbec prvním vysláním jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže mimo EU otevíráme zcela novou kapitolu naší spolupráce s Albánií a celým regionem západního Balkánu v oblasti migrace a správy hranic. Jde o zcela zásadní a vpravdě historický krok, který přiblíží tento region k EU a jenž spočívá v koordinované a na vzájemné podpoře založené spolupráci při řešení společných výzev, jako je lepší řízení migrace a ochrana našich společných hranic.“

Výkonný ředitel Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž Fabrice Leggeri uvedl: „Dnešní den je pro naši agenturu a pro širší spolupráci mezi Evropskou unií a Albánií milníkem. Zahajujeme první plnohodnotnou společnou operaci mimo Evropskou unii, která má za cíl podpořit Albánii při ochraně hranic a potírání přeshraniční trestné činnosti.“

I když za ochranu svých hranic i nadále odpovídá v konečném důsledku Albánie, Evropská pohraniční a pobřežní stráž může poskytovat technickou a operativní podporu a pomoc. Jednotky Evropské pohraniční a pobřežní stráže budou moci podpořit albánskou pohraniční stráž například při provádění kontrol na hraničních přechodech a při zabraňování neoprávněným vstupům. Veškeré operace a vysílání jednotek na albánské hranici s Řeckem budou prováděny v plné shodě s albánskými a řeckými orgány.

Na začátku operace vyšle agentura 50 příslušníků, 16 hlídkových vozů a jedno vozidlo s termovizí z 12 členských států (Česko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Lotyšsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko a Slovinsko) s cílem podpořit Albánii při ochraně hranic a potírání přeshraniční trestné činnosti.

Posílená spolupráce mezi prioritními třetími zeměmi a Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž přispěje k účinnějšímu zvládáni nelegální migrace, dále zvýší bezpečnost na vnějších hranicích EU a posílí schopnost agentury působit v bezprostředním sousedství EU a současně přibližovat toto sousedství k Unii.

Souvislosti

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž může vysílat své příslušníky a realizovat společné operace na území sousedních nečlenských zemí za předpokladu, že EU s danou zemí předem uzavře dohodu o postavení jednotek. Příslušná dohoda s Albánií byla podepsána v říjnu 2018 a vstoupila v platnost dne 1. května 2019. Jedná se o první takovou dohodu, jež se začala s partnerskou zemí západního Balkánu uplatňovat.

Podobné dohody byly parafovány se Severní Makedonií (červenec 2018), Srbskem (září 2018), Bosnou a Hercegovinou (leden 2019) a Černou Horou (únor 2019) a nyní směřují k finalizaci.

Před nedávnem se Evropský parlament a Rada na základě návrhu Evropské komise dohodly na tom, že posílí mandát Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž. Tím jí umožní ambiciózně reagovat na společné výzvy, kterým Evropa čelí při řízení migrace a správě hranic, organizovat společné operace a vysílat příslušníky stráže do zemí v bezprostředním sousedství EU.

Další informace

Dohoda o postavení jednotek mezi Evropskou unií a Albánskou republikou o činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Albánské republice

Tisková zpráva: Správa hranic: EU podepsala s Albánií dohodu o spolupráci s Evropskou pohraniční a pobřežní stráží (5. října 2018)

Tisková zpráva: Správa hranic: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž posiluje operativní spolupráci s Albánií (12. února 2018)

IP/19/2591

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar