Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Sistema „rescEU“. Rengdamasi būsimam miškų gaisrų sezonui ES sukūrė pirmąjį gaisrų gesinimo orlaivių parką

Briuselis, 2019 m. gegužės 21 d.

Siekdama pasirengti galimiems miškų gaisrams šią vasarą, Komisija pagal naująją kovos su gaivalinėmis nelaimėmis sistemą „rescEU“ šiandien pradeda eksploatuoti pirmąjį gaisrų gesinimo orlaivių parką. Pradiniu pereinamuoju laikotarpiu parką sudarys septyni gaisrų gesinimo lėktuvai ir šeši sraigtasparniai. Be to, Komisija ir dalyvaujančios šalys ėmėsi veiksmų, kad ateinančiomis savaitėmis įtrauktų papildomų išteklių.

Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris sakė: „Sistema „rescEU“ yra konkretus Europos atsakas. Juo siekiama padėti mūsų piliečiams, kuriems kyla gaivalinių nelaimių grėsmė. Mus, europiečius, sukrėtė daugybė žūčių praėjusių metų miškų gaisruose Portugalijoje, Graikijoje ir kitose šalyse. Europa privalo solidariai saugoti savo piliečius ir valstybės narės turi padėti viena kitai sunkiu laikotarpiu. „rescEU“ suteikia praktinių sprendimų ir Europos solidarumą įrodo konkrečiais veiksmais.“

Už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingas Komisijos narys Christos Stylianides papildė: „Miškų gaisrai nestovi vietoje. Siekdamos gelbėti gyvybes ir apsaugoti piliečius, ES ir jos valstybės narės susivienijo ir sukūrė „rescEU“. Šia sistema užtikrinamas papildomas saugumas krizės atveju. Labai didžiuojuosi, kad šią vasarą Europos miškų gaisrų gesinimo parkas taps realybe. Norėčiau padėkoti visoms dalyvaujančioms valstybėms. Šis orlaivių parkas leis mums kiek įmanoma geriau pasirengti šių metų gaisrų sezonui.“

Gaisrų gesinimo pajėgumai

  • Į 2019 m. „rescEU“ pereinamojo laikotarpio orlaivių parką savo lėktuvus ir sraigtasparnius jau įtraukė penkios ES valstybės narės, pastaraisiais metais dažnai kentėjusios nuo miškų gaisrų.
  • Pradinį parką sudaro du Kroatijos, vienas Prancūzijos, du Italijos ir du Ispanijos orlaiviai ir šeši Švedijos sraigtasparniai.

Pasirengimo kitam miškų gaisrų sezonui ir stebėsenos priemonės

Europos Komisija ne tik pradeda eksploatuoti „rescEU“ orlaivių parką, bet ir didina savo stebėsenos ir koordinavimo pajėgumus, kad pasirengtų miškų gaisrų sezonui.

  • Visą parą veikiantis ES reagavimo į nelaimes koordinavimo centras (RNKC) vasarą bus papildytas paramos kovojant su miškų gaisrais grupe, kurią sudarys valstybių narių ekspertai.
  • RNKC visą vasarą rengs reguliarias vaizdo konferencijas su valstybėmis narėmis, kad dalytųsi informacija apie gaisro riziką visoje Europoje.
  • Ekstremaliųjų situacijų miškų gaisrų atveju išplitimui nustatyti bus naudojama ES palydovinė sistema „Copernicus“.
  • Rengdamosi būsimam miškų gaisrų sezonui, visos ES valstybės narės ir šalys partnerės dalyvavo kasmetiniame susitikime miškų gaisrų klausimais Briuselyje.
  • Pastaraisiais mėnesiais surengtos kelios miškų gaisrams skirtos pratybos, be kita ko, 2019 m. balandžio 7–10 d. civilinės saugos ir miškų gaisrų pratybos MODEX Creso saloje (Kroatija), kuriose dalyvavo įvairių ES šalių ekspertai ir gelbėjimo komandos. Pratybos taip pat surengtos Splite (Kroatija) ir Provanso Ekse (Prancūzija).

Ilgainiui bus siekiama įtraukti papildomų pajėgumų ir išteklių ir sukurti stipresnį „rescEU“ rezervą.

Pastaraisiais metais Europoje įvyko didelių gaivalinių ir žmogaus sukeltų nelaimių: 2018 m. nuo miškų gaisrų, potvynių, audrų ir žemės drebėjimų žuvo daugiau kaip 100 žmonių. Siekiant geriau apsaugoti piliečius, kuriems reikia pagalbos, „rescEU“ stiprinamas bendras Sąjungos gebėjimas užkirsti kelią nelaimėms, nuo kurių kenčia mūsų visuomenė, joms pasirengti ir į jas reaguoti.

Pagrindiniai faktai

Kodėl buvo sukurta sistema „rescEU“?

Dabartinis ES civilinės saugos mechanizmas iki šiol buvo grįstas sistema, pagal kurią ES koordinuoja savanoriškus dalyvaujančių valstybių įnašus ir teikia pagalbą jos paprašiusiai šaliai. Siūlymus suteikti pagalbą koordinuoja Briuselyje esantis Europos reagavimo į nelaimes koordinavimo centras. Pastaruoju metu dėl ekstremalių oro sąlygų ir naujų kylančių grėsmių valstybės narės nebepajėgia padėti vienos kitoms, ypač tada, kai panaši nelaimė tuo pačiu metu įvyksta keliose valstybėse narėse. Tokiais atvejais, kai ištekliai yra riboti arba jų visai nėra, ES neturėjo galimybių padėti nukentėjusioms valstybėms narėms.

Daugiau informacijos

Informacijos suvestinė

Klausimai ir atsakymai. Sauganti Europos Sąjunga: pradėtas vykdyti ES civilinės saugos stiprinimo planas

IP/19/2553

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar