Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

rescEU: EL asutab järgmiseks metsatulekahjude hooajaks tuletõrjekomando

Brüssel, 21. mai 2019

Selleks et olla valmis saabuval suvel ähvardavaks võimalikuks metsatulekahjude ohuks, võtab komisjon uue loodusõnnetustega võitlemise süsteemi rescEU raames täna kasutusele esimesed tulekustutuseks kasutatavad õhusõidukid. Esialgsel üleminekuperioodil kuulub rescEU lennukiparki seitse tuletõrjelennukit ja kuus helikopterit ning komisjon teeb koostööd osalevate riikidega, et kaasata eelseisvatel nädalatel täiendavaid vahendeid.

Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles: „RescEU loomine on üks konkreetne samm, mille Euroopa on astunud, et aidata meie kodanikke, kes seisavad silmitsi loodusõnnetuste ohuga. Eurooplastena olime kõik šokeeritud, kui viimasel paaril aastal hukkus Portugalis ja Kreekas toimunud metsatulekahjudes palju inimesi. Euroopa solidaarsus peab tähendama kodanike kaitsmist ja üksteise aitamist raskel ajal. RescEU pakub praktilisi lahendusi ja aitab Euroopa solidaarsust tegevuse kaudu väljendada.“

Humanitaarabi ja kriisiohjamise volinik Christos Stylianides lisas: „Metsapõlengud ei oota. Selleks et päästa elusid ja kaitsta inimesi, ühendasid EL ja selle liikmesriigid jõud ning asutasid rescEU. RescEU annab meile kriisiaegadel täiendava turvavõrgu. Mul on väga hea meel, et metsatulekahjudega võitlemiseks on sel suvel võimalik kasutada Euroopa tuletõrjelennukeid. Soovin tänada kõiki osalevaid riike, kes on sellesse lennukiparki panustanud ja valmistanud meid selle aasta metsapõlengute hooajaks võimalikult hästi ette.”

Metsapõlengute kustutamise suutlikkus

  • Juba viis ELi liikmesriiki, kes on viimastel aastatel sageli metsatulekahjude läbi kannatanud, on andnud oma lennukid ja helikopterid 2019. aasta üleminekuperioodiks rescEU käsutusse.
  • Esialgu on rescEU käsutuses 2 lennukit Horvaatiast, 1 lennuk Prantsusmaalt, 2 lennukit Itaaliast, 2 lennukit Hispaaniast ja 6 helikopterit Rootsist.

Ettevalmistavad ja seiremeetmed järgmiseks metsapõlengute hooajaks

Lisaks rescEU lennukipargi loomisele suurendab Euroopa Komisjon oma seire- ja koordineerimissuutlikkust, et metsapõlengute hooajaks valmis olla.

  • ELi kogu aeg tegutsevat hädaolukordadele reageerimise koordineerimiskeskust täiendatakse metsapõlengute tugirühmaga, kuhu suvel kuuluvad ka liikmesriikide eksperdid.
  • Euroopa hädaolukordadele reageerimise koordineerimiskeskus korraldab suve jooksul korrapäraseid videokonverentse liikmesriikidega, et jagada teavet tuleohu kohta kogu Euroopas.
  • Metsatulekahjude kaardistamiseks kasutatakse liidu Maa seire ja jälgimise programmi (Copernicuse programmi) satelliitsüsteemi.
  • Kõik ELi liikmesriigid ja partnerriigid osalesid iga-aastasel metsatulekahjude teemalisel kohtumisel Brüsselis, et järgmiseks metsapõlengute hooajaks valmistuda.
  • Viimaste kuude jooksul on korraldatud mitu väliõppust, et harjutada tegutsemist metsatulekahju korral. Muu hulgas toimusid 7.–10. aprillini 2019 Horvaatias Cresi saarel kodanikukaitse ja metsatulekahjude valdkonna moodulõppused (MODEX) ELi riikide ekspertidele ja päästemeeskondadele. Samuti korraldati õppusi Horvaatias Splitis ja Prantsusmaal Aix-en-Provence'is.

Pikaajaline eesmärk on kaasata täiendavaid vahendeid ja suurendada suutlikkust ning luua tugevam rescEU reserv.

Viimastel aastatel on Euroopas toimunud ränki loodusõnnetusi ja inimtegevusest tingitud katastroofe: metsatulekahjude, üleujutuste, tormide ja maavärinate tagajärjel hukkus 2018. aastal rohkem kui 100 inimest. Selleks et abivajajaid paremini kaitsta, tugevdab rescEU liidu kollektiivset võimet meie ühiskonda praegu mõjutavaid katastroofe ennetada, nendeks valmis olla ja neile reageerida.

Taust

Miks rescEU loodi?

Siiani oli ELi elanikkonnakaitse mehhanismi aluseks süsteem, mille kaudu EL koordineeris osalevate riikide vabatahtlikke panuseid abi küsinud riikides. Abi pakkumist koordineeriti Euroopa hädaolukordadele reageerimise koordineerimiskeskuses, mis asub Brüsselis. Viimastel aastatel on äärmuslikud ilmastikuolud ja uued esilekerkivad ohud pannud proovile liikmesriikide suutlikkuse üksteist aidata, eriti olukorras, kui mitu liikmesriiki seisid samalaadse katastroofiga silmitsi üheaegselt. Sellistel juhtudel, kui riikidel oli vähe ressursse või need ei olnud kättesaadavad, puudus ELil vahendite reserv, mida ta oleks saanud kasutada nende liikmesriikide abistamiseks, kes ise ei suutnud olukorraga toime tulla.

Lisateave

Teabeleht

Küsimused ja vastused – EL, mis kaitseb: ELi tegevuskava elanikkonnakaitse tugevdamiseks on jõustunud

IP/19/2553

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar