Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

rescEU: EU opretter den første brandslukningsflåde til den næste skovbrandsperiode

Bruxelles, den 21. maj 2019

For at forberede sig på den risiko, der er for skovbrande, den kommende sommer iværksætter Kommissionen i dag den første flåde af brandslukningsluftfartøjer inden for rammerne af det nye rescEU-system med henblik på at håndtere naturkatastrofer. I den indledende fase vil rescEU-flåden tælle syv brandslukningsfly og seks helikoptere, og Kommissionen arbejder sammen med de deltagende lande med henblik på at tilføje yderligere aktiver i de kommende uger.

Jean-Claude Juncker, Kommissionens formand, udtaler: "RescEU er en konkret løsning, en europæisk løsning til at hjælpe de mange borgere, der står over for naturkatastrofer. Vi var alle chokerede som europæere, da mange mennesker mistede deres liv i de senere år pga. skovbrande fra Portugal til Grækenland. Europæisk solidaritet drejer sig om at beskytte borgere og hjælpe hinanden i svære tider. ResEU tilbyder praktiske løsninger og omsætter markant europæisk solidaritet til handling."

Kommissær for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides, tilføjer: "Skovbrandene venter ikke. For at redde liv og beskytte borgerne er EU og medlemsstaterne derfor gået sammen og har gjort rescEU til en realitet. Med rescEU har vi et ekstra "sikkerhedsnet" i krisesituationer. Det er en stor glæde for mig, at vores europæiske skovbrandslukningsflåde bliver en realitet til sommer. Jeg ønsker at takke alle de deltagende stater, som har bidraget til denne flåde og dermed forberedt os på bedst mulig vis på dette års skovbrandsperiode."

Brandslukningskapacitet

  • Indledningsvist er der fem EU-medlemsstater, der ofte har været udsat for skovbrande i de senere år, som stiller fly og helikoptere til rådighed for den første rescEU-flåde 2019.
  • De første aktiver er: 2 fly fra Kroatien, 1 fly fra Frankrig, 2 fly fra Italien, 2 fly fra Spanien og 6 helikoptere fra Sverige.

Forberedende foranstaltninger og overvågningsforanstaltninger til den næste skovbrandsperiode

Ud over oprettelsen af rescEU-flåden styrker Europa-Kommissionen sin overvågnings- og koordinationskapacitet for at forberede sig på skovbrandsperioden.

  • EU's katastrofeberedskabskoordinationscenter (ERCC), der er åbent døgnet rundt, vil blive styrket med et supportteam for skovbrande med eksperter fra medlemsstaterne i sommerperioden.
  • ERCC vil organisere regelmæssige videokonferencer med medlemsstaterne i løbet af sommeren for at dele oplysninger om brandrisici i Europa.
  • EU's Copernicus-satellitsystem vil blive anvendt til at kortlægge skovbrandsnødsituationer.
  • Alle EU-medlemsstater og partnerlande deltog i det årlige skovbrandsmøde i Bruxelles for at forberede sig på den næste skovbrandsperiode.
  • Der er blevet afholdt flere feltøvelser for skovbrande i de seneste måneder. Dette omfatter MODEX-feltøvelser vedrørende civilbeskyttelse og skovbrande med eksperter og redningstjenester fra flere EU-lande på øen Cres i Kroatien fra den 7. til 10. april 2019. Der blev afholdt yderligere øvelser i Split, Kroatien og Aix-en-Provence, Frankrig.

Det langsigtede mål er at tilføje yderlig kapacitet og yderligere aktiver og dermed opbygge en stærkere rescEU-reserve.

Europa har været vidne til alvorlige naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer i de senere år: skovbrande, oversvømmelser, storme og jordskælv med tab af menneskeliv, mere end 100 i 2018. Med henblik på bedre at kunne beskytte borgere i nød forstærkes Unionens kollektive evne til at forebygge, forberede sig på og reagere på katastrofer, som påvirker vores samfund, gennem rescEU.

Baggrund

Hvorfor blev rescEU oprettet?

EU's civilbeskyttelsesmekanisme har indtil nu været baseret på et system, hvor EU koordinerer de frivillige bidrag fra deltagende medlemsstater til det land, der har anmodet om bistand. Tilbud om bistand koordineres af Det Europæiske Beredskabskoordineringscenter, som befinder sig i Bruxelles. I de senere år har ekstreme vejrforhold og nye ulmende trusler trukket store veksler på medlemsstaternes evne til at hjælpe hinanden, særligt når adskillige medlemsstater har stået over for den samme type katastrofe på samme tid. Når der har været få eller ingen aktiver til rådighed, har EU ikke haft reserveberedskab, hvormed det kan bistå hårdt ramte medlemsstater.

Yderligere oplysninger

Faktablad

Spørgsmål & svar – Et EU, der beskytter: EU's plan om at styrke civilbeskyttelse er trådt i kraft

IP/19/2553

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar