Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Erasmus+: življenjska prelomnica za pet milijonov evropskih študentk in študentov

Bruselj, 20. maja 2019

Po zaslugi programa Erasmus+ so študenti in študentke uspešnejši v zasebnem in poklicnem življenju, univerze pa inovativnejše, ugotavljata novi neodvisni študiji, ki ju je danes objavila Evropska komisija.

Obsežni študiji sta s povratnimi informacijami skoraj 77 000 študentk in študentov ter zaposlenih in več kot 500 organizacij ocenili in analizirali učinek programa Erasmus+ na njegove glavne upravičence. Rezultati kažejo, da ta evropski program mladim Evropejcem in Evropejkam pomaga, da se pripravijo na novo digitalno dobo in so uspešni na svoji poklicni poti. Poleg tega Erasmus+ spodbuja inovacijsko zmogljivost univerz ter njihovo mednarodno sodelovanje in sposobnost odzivanja na potrebe trga dela.

Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics je dejal: „Impresivno je videti, kako Erasmus+ mladim omogoča, da uspejo na sodobnem trgu dela in v bolj raznoliki družbi. Veseli me, da se diplomanti in diplomantke, ki so sodelovali v programu, počutijo bolj pripravljene za nove izzive, da imajo boljše poklicne možnosti in se bolj zavedajo koristi, ki jih EU prinaša v njihovo vsakdanje življenje. Univerze, ki sodelujejo v programu Erasmus+, pa so bolj mednarodne in se bolje odzivajo na potrebe trga dela.“

Glavne ugotovitve študij:

  • Erasmus+ študentkam in študentom pomaga do želene poklicne poti in hitrejše zaposlitve

Več kot 70 % nekdanjih študentk in študentov Erasmus+ navaja, da po vrnitvi iz tujine bolje vedo, kakšne poklicne poti si želijo. Izkušnja v tujini jim tudi omogoča, da študij bolje prilagodijo svojim ambicijam. Iz študije o učinku na visokošolsko izobraževanje je poleg tega razvidno, da se jih je 80 % zaposlilo v treh mesecih po zaključku študija, 72 % pa je izkušnja v tujini pomagala do prve zaposlitve. Devet od desetih nekdanjih študentk in študentov Erasmus+ navaja, da pri vsakdanjem delu uporabljajo spretnosti in izkušnje, pridobljene v tujini. Erasmus+ s poudarkom na pridobivanju mehkih veščin in interdisciplinarnih znanj, ki jih potrebujejo podjetja, odpravlja neskladja v znanjih in spretnostih.

  • Erasmus+ krepi občutek pripadnosti Evropi

Več kot 90 % študentk in študentov Erasmus+ izboljša sposobnost dela in sodelovanja z ljudmi različnih kultur ter ima občutek evropske identitete. Največji učinek je pri tistih, ki so bili pred izmenjavo manj prepričani glede EU, ter tistih, ki so bivali v kulturno bolj različni državi od njihove. Študenti in študentke Erasmus+ iz vzhodne Evrope se od vseh najbolj identificirajo z EU. 

  • Erasmus+ podpira digitalno preobrazbo in socialno vključenost

Po zaslugi projektov sodelovanja Erasmus+ je večina sodelujočih univerz bolje pripravljenih na digitalno preobrazbo. Z uporabo novih tehnologij ter inovativnih metod poučevanja in učenja krepijo mednarodno sodelovanje in inovacijsko zmogljivost. Visokošolsko osebje, ki je sodelovalo v programu Erasmus+, je bolj odprto za vključevanje osebja iz podjetij v svoja predavanja (60 %) kot njihovi kolegi, ki niso sodelovali v programu mobilnosti (40 %). Več kot 80 % visokošolskih profesoric in profesorjev navaja, da so na podlagi izkušnje v tujini inovativnejši pri pripravi učnih načrtov. Dve tretjini sodelujočih univerz pa navajata, da vseevropski projekti prispevajo tudi k večji socialni vključenosti in nediskriminaciji v visokošolskem izobraževanju.

Ugotovitve študij še kažejo, da so nekdanji študenti in študentke Erasmus+ bolj zadovoljni s svojo zaposlitvijo od tistih, ki niso bili v tujini. Poleg tega imajo bolj mednarodne poklicne poti in verjetnost, da delajo v tujini, je pri njih skoraj dvakrat večja. Program Erasmus+ podpira tudi podjetnost. Vsak četrti projekt sodelovanja je prispeval k podjetniškemu izobraževanju in večji podjetnosti. Tretjina projektov je prispevala k ustanovitvi odcepljenih in zagonskih podjetij.

Ozadje

V okviru programa Erasmus+ je med letoma 2014 in 2018 v tujino na študij, usposabljanje ali poučevanje odšlo več kot 2 milijona študentk in študentov ter zaposlenih v visokošolskem izobraževanju. V istem obdobju je finančna sredstva EU prejelo skoraj 1 000 strateških partnerstev Erasmus+ med visokošolskimi zavodi in 93 koalicij znanja med univerzami in podjetji. Več kot 40 % med njimi je študentkam in študentom ter visokošolskemu osebju podajalo v prihodnost usmerjena znanja in spretnosti s področja okolja, podnebnih sprememb, energije, virov, digitalizacije (IKT, digitalne spretnosti in znanja) in podjetništva.

Študiji (študija o učinku programa Erasmus+ na visokošolsko izobraževanje ter študija o strateških partnerstvih in koalicijah znanja Erasmus+ na področju visokošolskega izobraževanja) sta ocenili učinek programa Erasmus+ na dve glavni skupini njegovih upravičencev: posameznike in organizacije.

Pri prvi študiji je bilo analiziranih skoraj 77 000 odgovorov, med drugim približno 47 000 študentk in študentov Erasmus+ ter 12 000 diplomantk in diplomantov in 10 000 zaposlenih z izkušnjo Erasmus+. Ugotovitve druge študije temeljijo na odgovorih 258 strateških partnerstev in koalicij znanja Erasmus+ (v imenu 504 organizacij), ki so v obdobju 2014–2016 prejeli sredstva, ter 26 podrobnih študijah primerov.

Več informacij

Študija o učinku programa Erasmus+ na visokošolsko izobraževanje 

Študija o strateških partnerstvih in koalicijah znanja Erasmus+ na področju visokošolskega izobraževanja

Informativni pregled

Erasmus+

IP/19/2548

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar