Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska unija in Srednja Azija: nove priložnosti za tesnejše partnerstvo

Bruselj, 15. maja 2019

Evropska unija predstavlja svojo vizijo za obnovljeno partnerstvo s Srednjo Azijo ter posodablja svojo strategijo o odnosih s to regijo, ki je bila prvič predstavljena leta 2007.

V novem skupnem sporočilu, ki sta ga danes sprejela Evropska komisija in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, je predstavljena nova vizija za tesnejše partnerstvo z naslednjimi petimi državami Srednje Azije: Kazahstanom, Kirgiško republiko, Tadžikistanom, Turkmenistanom in Uzbekistanom. Nastala je v ključnem trenutku hitro razvijajoče se evro-azijske povezljivosti, reform in odpiranja nekaterih držav v regiji ter novega zagona za regionalno sodelovanje.

„Srednja Azija je bila od nekdaj zelo pomembna regija zaradi svoje zgodovine, kulture ter vloge pri povezovanju vzhoda in zahoda. Danes postaja vse bolj strateško pomembna zaradi pozitivne notranje in regionalne dinamike ter vse večjih svetovnih izzivov, ki zahtevajo okrepljeno partnerstvo, je dejala visoka predstavnica in podpredsednica Federica Mogherini. „Odpornost in blaginja bosta stebra našega sodelovanja s Srednjo Azijo ter naše podpore trajnostnemu razvoju in reformnim procesom v korist naših državljanov.“

Komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj Neven Mimica je dodal: „Evropska unija je vodilni razvojni partner Srednje Azije in je v obdobju 2014–2020 tej regiji namenila podporo v višini več kot milijarde evrov na področjih, kot so pravna država, okolje, voda, trgovina in upravljanje meja. S prenovljenim partnerstvom želimo okrepiti sodelovanje s srednjeazijskimi partnerji, da bi jim pomagali izboljšati odpornost, uspešnost in medsebojno povezanost regije.“

Skupno sporočilo predlaga, naj se prihodnje delovanje EU osredotoči na dva vidika:

  • partnerstvo za odpornost, ki bo okrepilo zmogljivost držav Srednje Azije za premagovanje notranjih in zunanjih pretresov ter izboljšalo njihovo sposobnost sprejemanja reform;
  • partnerstvo za blaginjo, ki bo podpiralo posodobitev gospodarstva, spodbujanje trajnostne povezljivosti in vlaganje v mlade.

Poleg tega je EU odločena vlagati v regionalno sodelovanje v Srednji Aziji in tako pomagati državam te regije pri spodbujanju dialoga in sodelovanja, ko bodo na to pripravljene.

Poleg okrepljenega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, ki ga je Evropska unija podpisala s Kazahstanom, namerava EU zaključiti pogajanja o podobnih sporazumih z Uzbekistanom in Kirgiško republiko ter čim bolje izkoristiti širši nabor instrumentov za razvojno pomoč v regiji.

EU bo v skladu s svojo strategijo o povezovanju Evrope in Azije ter z uporabo obstoječih okvirov sodelovanja po potrebi vzpostavila partnerstva za trajnostno povezljivost z državami Srednje Azije, in sicer po tržnih načelih, ki zagotavljajo preglednost in temeljijo na mednarodnih standardih. Predvidena področja sodelovanja vključujejo prometne, energetske in digitalne povezave ter medosebne stike.

Zaradi ključnega interesa, ki ga imajo srednjeazijske države glede prihodnosti Afganistana, namerava EU okrepiti tudi sodelovanje s srednjeazijskimi državami za spodbujanje miru v tej državi. Zato bo še naprej prednostna naloga vključevanje Afganistana, kadar bo to primerno, v ustrezna srečanja za dialog med EU in Srednjo Azijo in regionalne programe ter podpiranje več regionalnih in tristranskih projektov sodelovanja z afganistanskimi in srednjeazijskimi partnerji.

Ozadje

O skupnem sporočilu, ki sta ga danes sprejeli Evropska komisija in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, bosta zdaj razpravljala Svet in Evropski parlament.

Visoka predstavnica in podpredsednica Federica Mogherini bo skupaj s komisarjem Mimico novo strategijo EU za Srednjo Azijo uradno predstavila svojim srednjeazijskim sogovornikom na 15. ministrskem srečanju med EU in Srednjo Azijo, ki bo 7. julija v Biškeku v Kirgiški republiki.

Več informacij

Skupno sporočilo – EU in Srednja Azija: nove priložnosti za tesnejše partnerstvo

Odnosi med EU in Srednjo Azijo, informativno gradivo

Spletišče delegacije Evropske unije v Kazahstanu

Spletišče delegacije Evropske unije v Kirgiški republiki

Spletišče delegacije Evropske unije v Tadžikistanu

Spletišče urada za zvezo Evropske unije v Turkmenistanu

Spletišče delegacije Evropske unije v Uzbekistanu

IP/19/2494

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar