Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Európska únia a Stredná Ázia: Nové príležitosti na posilnenie partnerstva

Brusel 15. máj 2019

Európska únia predstavuje v aktualizovanej verzii stratégie vzťahov so Strednou Áziou hlavné črty svojej vízie obnoveného partnerstva s týmto regiónom. Stratégiu prvýkrát predložila v roku 2007.

V novom spoločnom oznámení, ktoré dnes prijala Európska komisia a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, sa črtá nová vízia silnejšieho partnerstva s piatimi krajinami Strednej Ázie: s Kazachstanom, Kirgizskou republikou, Tadžikistanom, Turkménskom a Uzbekistanom. Prichádza v kľúčovom momente, keď európsko-ázijské prepojenie rýchlo napreduje, niektoré krajiny regiónu sa otvárajú svetu a uskutočňujú reformy a regionálna spolupráca dostala nový impulz.

Stredná Ázia bola vždy dôležitá – pre svoje dejiny, kultúru aj úlohu, ktorú zohráva ako prepojenie Východu a Západu. Dnes sa z nej stáva čoraz strategickejší región, a to vďaka pozitívnej vnútornej a regionálnej dynamike, ale aj vzhľadom na rast globálnych výziev, ktoré si vyžadujú silnejšie partnerstvo,“ povedala vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová. „Našu spoluprácu so Strednou Áziou, našu podporu udržateľného rozvoja a reformných procesov v záujme našich občanov postavíme na dvoch pilieroch – na odolnosti a prosperite.“

Komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica dodal: „Európska únia je pre Strednú Áziu hlavným rozvojovým partnerom a na oblasti, ako je právny štát, životné prostredie, vodné hospodárstvo, obchod a riadenie hraníc jej v období 2014 – 2020 poskytne viac ako miliardu eur. V obnovenom partnerstve chceme zintenzívniť spoluprácu s partnermi v Strednej Ázii a pomôcť im zvýšiť odolnosť, prosperitu a vzájomnú prepojenosť regiónu.

V spoločnom oznámení sa navrhuje sústrediť budúce kroky EÚ na dva aspekty:

  • zvýšením kapacít stredoázijských štátov, ktoré im umožnia prekonávať vnútorné a vonkajšie otrasy a zlepšia ich pripravenosť na reformy prispieť partnerstvom k odolnosti;
  • a podporou hospodárskej modernizácie, šírením udržateľnej prepojenosti a investíciami do mladých prispieť partnerstvom k prosperite.

Okrem toho je EÚ rozhodnutá investovať v Strednej Ázii do regionálnej spolupráce a pomôcť krajinám regiónu šíriť dialóg a spoluprácu vlastným tempom.

Európska únia by okrem posilnenej dohody o partnerstve a spolupráci, ktorú podpísala s Kazachstanom, chcela dokončiť rokovania o podobnej dohode s Uzbekistanom a Kirgizskou republikou, a zároveň v regióne čo najlepšie využiť širší súbor svojich nástrojov rozvojovej pomoci.

V súlade so svojou stratégiou na prepájanie Európy a Ázie a v súčasných rámcoch spolupráce bude EÚ podľa potreby uzatvárať s krajinami Strednej Ázie partnerstvá v oblasti udržateľnej konektivity, ktoré sa budú riadiť trhovými princípmi, budú zaručovať transparentnosť a dodržiavať medzinárodné normy. Predpokladá sa spolupráca v doprave, energetike a digitálnom pripojení, ako aj v oblasti medziľudských kontaktov.

Keďže budúcnosť Afganistanu je v eminentnom záujme stredoázijských štátov, EÚ má takisto v úmysle intenzívnejšie s nimi spolupracovať na podpore mieru v tejto krajine. Preto bude aj naďalej prioritou riadne zapojiť Afganistan do príslušných dvojstranných stretnutí a regionálnych programov EÚ a Strednej Ázie a podporiť viac projektov regionálnej a trojstrannej spolupráce s afganskými a stredoázijskými partnermi.

Súvislosti

Spoločné oznámenie, ktoré dnes prijala Európska komisia a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, teraz prediskutuje Rada a Európsky parlament.

Vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie Mogheriniová spolu s komisárom Mimicom zamýšľajú formálne predložiť novú stratégiu EÚ pre Strednú Áziu stredoázijským partnerom na 15. stretnutí ministrov EÚ a Strednej Ázie, ktoré sa uskutoční 7. júla v kirgizskom Biškeku.

Ďalšie informácie

Spoločné oznámenie – EÚ a Stredná Ázia: Nové príležitosti na posilnenie partnerstva

Prehľad vzťahov medzi EÚ a Strednou Áziou

Webové sídlo delegácie Európskej únie v Kazachstane

Webové sídlo delegácie Európskej únie v Kirgizskej republike

Webové sídlo delegácie Európskej únie v Tadžikistane

Webové sídlo kontaktnej kancelárie Európskej únie v Turkménsku

Webové sídlo delegácie Európskej únie v Uzbekistane

IP/19/2494

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar