Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU:s budget: 100 miljoner euro extra till program för forskning och studentmobilitet 2019

Bryssel den 15 maj 2019

Nu när Europaparlamentet och rådet enats om EU:s budget för 2019 föreslår kommissionen att EU:s flaggskeppsprogram Horisont 2020 och Erasmus+ ska få 100 miljoner euro extra. De nya anslagen ska hjälpa EU att kraftfullare bemöta de viktigaste utmaningarna, t.ex. klimatförändringarna, och ytterligare anpassa utbildningssektorn till behoven på arbetsmarknaden.

 

Günther H. Oettinger, EU-kommissionär med ansvar för budget och personal, har följande att säga: – I december enades EU-institutionerna om att öka budgeten för forskning och studentmobilitet så snart pengarna finns. I dag anslås ytterligare 100 miljoner euro utöver de redan planerade medlen. Det här är goda nyheter för forskare och studenter i Europa eftersom de nu kan räkna med mer stöd från EU för sina projekt.

Av detta tillskott på 100 miljoner euro kommer 80 miljoner att gå till klimatrelaterad forskning inom ramen för Horisont 2020 – EU:s forsknings- och innovationsprogram. Pengarna ska bidra till det ambitiösa målet att avsätta 35 % av Horisont 2020:s budget för klimatrelaterad forskning.

Återstående 20 miljoner euro ska gå till Erasmus+, EU:s program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott i Europa. De extra medlen ska också bidra till att skapa nya europauniversitet, ett EU-initiativ som ska bli hörnstenen för det ”europeiska område för utbildning” som ska var förverkligat 2025. Fram till 2021 vill EU bilda 12 europauniversitet där studenterna ska kunna ta ut en examen genom att kombinera studier i flera EU-länder, något som kommer att bidra till de europeiska universitetens internationella konkurrenskraft i och utanför EU.

Dagens förslag måste godkännas av Europaparlamentet och rådet.

 

Bakgrund

Den 4 december 2018 nåddes, med stöd av kommissionen, en överenskommelse mellan Europaparlamentet och rådet om EU:s budget för 2019. Som en del av avtalet beslöts att ytterligare 100 miljoner euro under våren 2019 ska gå till EU:s flaggskeppsprogram Horisont 2020 och Erasmus+, när det blir möjligt att omprogrammera outnyttjade anslag från tidigare år. Kommissionen lägger i dag fram ett förslag om hur avtalet ska omsättas i praktiken. Efter dagens föreslagna ökning på 100 miljoner euro ligger den totala budgeten för forskning och för studentmobilitet 2019 på 15,2 miljarder euro.

 

Läs mer

 

- EU:s budget 2019: tillväxt, solidaritet och säkerhet i och utanför Europa – ett preliminärt avtal har ingåtts

- Horisont 2020

- Erasmus+

 

IP/19/2493


Side Bar