Navigation path

Left navigation

Additional tools

Il-Kummissjoni Ewropea - Stqarrija għall-istampa

Il-baġit tal-UE: Iż-żieda ta' EUR 100 miljun għall-programmi ta' riċerka u ta' mobilità tal-istudenti fl-2019

Brussell, il-15ta' mejju 2019

B'segwitu għall-ftehim bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il- baġit tal-UE għall-2019, illum il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi li żżid EUR 100 miljun għall-finanzjament tal-programmi emblematiċi tal-UE, Orizzont 2020 u Erasmus +. Dawn il-flus addizzjonali se jgħinu t-tisħiħ tar-rispons tal-UE għal sfidi ewlenin bħat-tibdil fil-klima u l-adattament aħjar tas-settur tal-edukazzjoni għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol.

 

Günther H. Oettinger, il-Kummissarju Ewropew għall-Baġit u r-Riżorsi Umani, qal: “F'Diċembru, l-istituzzjonijiet tal-UE qablu li jżidu l-baġit għar-riċerka u l-mobilità tal-istudenti malli jkollna l-mezzi disponibbli. Illum, ma' dan qed jiżdiedu 100 miljun euro ma' dak li kien diġa' previst. “Din hija aħbar tajba ħafna għar-riċerkaturi u l-istudenti fl-Ewropa peress li se jkunu jistgħu jistrieħu fuq aktar appoġġ mill-UE għall-proġetti tagħhom.”

Mill-EUR 100 miljun addizzjonali, EUR 80 miljun se jmorru biex jappoġġaw ir-riċerka relatata mal-klima skont Orizzont 2020, il-programm ta' riċerka u innovazzjoni tal-UE. Il-flus se jikkontribwixxu għall-mira ambizzjuża li jiġi allokat 35 % tal-baġit ta' Orizzont 2020 għar-riċerka relatata mal-klima.

L-EUR 20 miljun li jifdal se jappoġġaw il-programm tal-UE għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport fl-Ewropa, Erasmus +. Dawn il-flus addizzjonali se jgħinu wkoll biex jinbnew Universitajiet Ewropej, inizjattiva ġdida tal-UE u l-ġebla tax-xewka taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni sal-2025. Sal-2021, l-UE trid tistabbilixxi 12-il Università Ewropea li se jippermettu lill-istudenti jiksbu lawrja billi jikkombinaw l-istudji f'diversi pajjiżi tal-UE u jikkontribwixxu għall-kompetittività internazzjonali tal-universitajiet Ewropej fl-UE u lil hinn minnha.

Il-proposta tal-lum teħtieġ l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

 

Kuntest

Fl-4 ta' Diċembru 2018, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, bl-appoġġ tal-Kummissjoni laħqu ftehim dwar il-baġit tal-UE għall-2019. Bħala parti minn dan il-ftehim, ġie deċiż li jiżdiedu EUR 100 miljun oħra għall-programmi emblematiċi tal-UE Orizzont 2020 u Erasmus + fir-rebbiegħa tal-2019, ladarba jkun possibbli li jiġu pprogrammati mill-ġdid flus li ma jkunux intefqu fis-snin ta' qabel. Illum, il-Kummissjoni qed tagħmel proposta biex twettaq fuq dak il-ftehim. Wara ż-żieda proposta llum ta' EUR 100 miljun, il-baġit totali għar-riċerka u għall-mobilità tal-istudenti fl-2019 komplessivament se jilħaq l-EUR 15,2 biljun.

 

Għal Aktar Informazzjoni

 

- Il-baġit tal-UE għall-2019: tkabbir, solidarjetà u sigurtà fl-Ewropa u lil hinn minnha - intlaħaq ftehim proviżorju

- Orizzont 2020

- Erasmus +

 

IP/19/2493


Side Bar