Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES budžets: pētniecības un studentu mobilitātes programmām 2019. gadā papildus piešķirti 100 miljoni eiro

Briselē, 2019. gada 15. maijā

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes vienošanos par 2019. gada ES budžetu Eiropas Komisija šodien ierosina piešķirt ES pamatprogrammām “Apvārsnis 2020” un Erasmus+ papildu līdzekļus 100 miljonu eiro apmērā. Šie papildu līdzekļi palīdzēs ES sekmīgāk reaģēt uz tādiem būtiskiem izaicinājumiem kā, piemēram, klimata pārmaiņas un turpināt pielāgot izglītības nozari darba tirgus vajadzībām.

 

Eiropas budžeta un cilvēkresursu komisārs Ginters H. Etingers sacīja: “Decembrī ES iestādes vienojās palielināt budžetu pētniecībai un studentu mobilitātei, tiklīdz būs pieejami līdzekļi. Jau paredzētajam finansējumam šodien papildus tiek piešķirti vēl 100 miljoni eiro. Šīs ir lieliskas ziņas pētniekiem un studentiem Eiropā, jo viņi varēs rēķināties ar lielāku ES atbalstu saviem projektiem.”

No šiem papildu 100 miljoniem eiro 80 miljoni eiro tiks atvēlēti ar klimatu saistītai pētniecībai ES pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros. Šie līdzekļi palīdzēs sasniegt vērienīgu mērķi – veltīt 35 % no “Apvārsnis 2020” budžeta ar klimatu saistītai pētniecībai.

Atlikušos 20 miljonus eiro izmantos, lai atbalstītu ES izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmu Erasmus+. Šie papildu līdzekļi arī palīdzēs līdz 2025. gadam attīstīt Eiropas universitātes, kas ir jauna ES iniciatīva un Eiropas izglītības telpas stūrakmens. ES vēlas līdz 2021. gadam izveidot 12 Eiropas universitātes, kas ļaus studentiem iegūt diplomu, apvienojot studijas vairākās ES valstīs, un sekmēs Eiropas universitāšu starptautisko konkurētspēju Eiropas Savienībā un ārpus tās.

Šodien iesniegtajam priekšlikumam ir nepieciešams Eiropas Parlamenta un Padomes apstiprinājums.

 

Konteksts

Eiropas Parlaments un Padome ar Komisijas atbalstu 2018. gada 4. decembrī panāca vienošanos par 2019. gada ES budžetu. Šīs vienošanās ietvaros tika nolemts, ka 2019. gada pavasarī ES pamatprogrammām “Apvārsnis 2020” un Erasmus+ piešķirs papildu līdzekļus 100 miljonu eiro apmērā, tiklīdz būs iespējams pārplānot iepriekšējos gados neiztērētos līdzekļus. Komisija šodien nāk klajā ar priekšlikumu, lai pildītu minēto vienošanos. Pēc šodien ierosinātā palielinājuma 100 miljonu eiro apmērā kopējais budžets pētniecībai un studentu mobilitātei 2019. gadā sasniegs 15,2 miljardus eiro.

 

Plašāka informācija

 

- ES budžets 2019. gadam: izaugsme, solidaritāte un drošība Eiropā un ārpus tās. Panākta pagaidu vienošanās

- Apvārsnis 2020

- Erasmus+

 

IP/19/2493


Side Bar