Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

ES biudžetas. Mokslinių tyrimų ir studentų judumo programoms 2019 m. papildomai skiriama 100 mln. eurų

Briuselis, 2019 m. gegužės 15 d.

Atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos susitarimą dėl 2019 m. ES biudžeto, šiandien Europos Komisija siūlo pavyzdinėms ES programoms „Horizontas 2020“ ir „Erasmus +“ papildomai skirti 100 mln. eurų. Šios papildomos lėšos padės ES kovoti su pagrindiniais iššūkiais, tokiais kaip klimato kaita, o švietimo sektorių geriau pritaikyti prie darbo rinkos poreikių.

 

Už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris sakė: „Gruodžio mėn. ES institucijos susitarė – kai tik bus įmanoma – padidinti moksliniams tyrimams ir studentų judumui skirtą biudžetą. Šiandien prie biudžete jau numatytų lėšų pridedame 100 mln. eurų. Tai puiki žinia Europos mokslininkams ir studentams, nes jie galės tikėtis didesnės ES paramos savo projektams.“

Iš šio papildomo 100 mln. eurų biudžeto 80 mln. eurų bus skirta su klimatu susijusiems moksliniams tyrimams remti pagal ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“. Šiomis lėšomis bus prisidėta prie plataus užmojo tikslo – 35 % programos „Horizontas 2020“ biudžeto skirti su klimatu susijusiems moksliniams tyrimams.

Likusieji 20 mln. eurų bus skirti ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programai „Erasmus +“. Šios papildomos lėšos taip pat padės kurti Europos universitetus – ši nauja ES iniciatyva yra kertinis iki 2025 m. sukurtinos Europos švietimo erdvės akmuo. Iki 2021 m. ES nori įsteigti 12 Europos universitetų, kurie suteiks studentams galimybę įgyti diplomą derinant studijas keliose ES šalyse ir prisidės prie Europos universitetų tarptautinio konkurencingumo ES ir už jos ribų.

Šiandienos pasiūlymui turi pritarti Europos Parlamentas ir Taryba.

 

Pagrindiniai faktai

2018 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamentas ir Taryba, padedami Komisijos, pasiekė susitarimą dėl 2019 m. ES biudžeto. Pagal šį susitarimą buvo nuspręsta 2019 m. pavasarį, kai tik bus galima perskirstyti ankstesniais metais nepanaudotas lėšas, ES pavyzdinėms programoms „Horizontas 2020“ ir „Erasmus +“ papildomai skirti 100 mln. eurų. Šiandien Komisija teikia pasiūlymą dėl šio susitarimo įgyvendinimo. Atsižvelgiant į šiandien pasiūlytą 100 mln. eurų padidinimą, bendras 2019 m. mokslinių tyrimų ir studentų judumo srities biudžetas kartu sieks 15,2 mlrd. eurų.

 

Daugiau informacijos

 

2019 m. ES biudžetas: augimas, solidarumas ir saugumas Europoje ir už jos ribų. Pasiektas preliminarus susitarimas.

– Programa „Horizontas 2020“.

„Erasmus+“.

 

IP/19/2493


Side Bar