Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

ELi eelarve: teadusuuringute ja üliõpilaste liikuvuse programmid saavad 2019. aastal juurde 100 miljonit eurot

Brüssel, 15. mai 2019

Võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu kokkulepet ELi 2019. aasta eelarve kohta, teeb Euroopa Komisjon täna ettepaneku suurendada ELi juhtprogrammide „Horisont 2020“ ja „Erasmus+“ rahastamist 100 miljoni euro võrra. See lisaraha aitab ELil paremini tegeleda selliste oluliste probleemidega nagu kliimamuutused ja hariduse viimine vastavusse tööturu vajadustega.

 

Euroopa Komisjoni eelarve ja personali eest vastutav volinik Günther H. Oettinger ütles: „Detsembris leppisid ELi institutsioonid kokku teadusuuringute ja üliõpilaste liikuvuse eelarve suurendamises niipea, kui selleks leitakse vahendid. Lisaks olemasolevatele vahenditele eraldatakse täna 100 miljoni euro suurune summa. See on suurepärane uudis Euroopa teadlastele ja üliõpilastele, kes saavad nüüd oma projektide puhul arvestada suurema ELi toetusega.“

Sellest 100 miljonist eurost eraldatakse 80 miljonit eurot kliimaga seotud teadusuuringute toetamiseks ELi teadusuuringute ja innovatsiooni programmi „Horisont 2020“ raames. See raha aitab saavutada ambitsioonikat eesmärki eraldada 35% programmi „Horisont 2020“ eelarvest kliimaga seotud teadusuuringutele.

Ülejäänud 20 miljoni euroga toetatakse programmi „Erasmus+“, mis on ELi haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm. Samuti toetatakse sellega Euroopa ülikoolide rajamist, ELi uue algatuse väljatöötamist ja Euroopa haridusruumi loomist 2025. aastaks. EL soovib 2021. aastaks luua 12 Euroopa ülikooli, et võimaldada üliõpilastel omandada kraadi, ühendades õpingud mitmes ELi riigis, ja panustada Euroopa ülikoolide rahvusvahelisse konkurentsivõimesse ELis ja mujal.

Tänase ettepaneku peavad heaks kiitma Euroopa Parlament ja nõukogu.

 

Taust

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon jõudsid 4. detsembril 2018 kokkuleppele ELi 2019. aasta eelarve suhtes. Muu hulgas lepiti kokku selles, et ELi juhtprogrammide „Horisont 2020“ ja „Erasmus+“ jaoks antakse 2019. aasta kevadel juurde 100 miljonit eurot niipea, kui avaneb võimalus eelmiste aastate kasutamata vahendite ümberplaneerimiseks. Komisjon teeb täna ettepaneku selle kokkuleppe elluviimiseks. Kavandatud 100 miljoni euro suuruse lisaassigneeringu tulemusena ulatub teadusuuringute ja üliõpilaste liikuvuse kogueelarve 2019. aastal 15,2 miljardi euroni.

 

Lisateave

 

-ELi 2019. aasta eelarve: majanduskasv, solidaarsus ning julgeolek Euroopas ja mujal – esialgne kokkulepe on saavutatud

- Horisont 2020

- Erasmus+

 

IP/19/2493


Side Bar