Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

V rámci rozpočtu EU bude v roce 2019 přidáno 100 milionů eur na programy v oblasti výzkumu a mobility studentů

Brusel 15. května 2019

V návaznosti na dohodu mezi Evropským parlamentem a Radou o rozpočtu EU na rok 2019 dnes Evropská komise navrhla přidat 100 milionů eur na stěžejní programy EU Horizont 2020 a Erasmus+. Tyto dodatečné finanční prostředky pomohou EU lépe reagovat na klíčové výzvy, jako je změna klimatu, a dále přizpůsobit odvětví vzdělávání potřebám trhu práce.

 

Evropský komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther H. Oettinger k tomu uvedl: „V prosinci se instituce EU dohodly na navýšení rozpočtu pro výzkum a mobilitu studentů, jakmile budou k dispozici potřebné prostředky. K původně stanovené částce se nyní přidává 100 milionů eur. Pro výzkumné pracovníky a studenty v Evropě je to skvělá zpráva, protože budou moci počítat s větší podporou ze strany EU pro své projekty.“

Z uvedené sumy bude 80 milionů eur určeno na výzkum v oblasti klimatu v rámci programu Horizont 2020 zaměřeného na výzkum a inovace. Na výzkum v oblasti klimatu chce Komise věnovat 35 % rozpočtu programu Horizont 2020 a uvedenou částkou k tomuto ambicióznímu cíli přispívá.

Zbývajícími 20 miliony eur podpoří program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport v Evropě, známý jako Erasmus+. Mimo to budou rovněž použity ke zřízení Evropských univerzit do roku 2025. Jedná se o novou iniciativu EU a základní kámen Evropského prostoru vzdělávání. Do roku 2021 chce EU zřídit 12 Evropských univerzit, které studentům umožní získat diplom zkombinováním studia v několika zemích EU a přispějí k mezinárodní konkurenceschopnosti evropských univerzit v EU i mimo ni.

Dnešní návrh musí ještě schválit Evropský parlament a Rada.

 

Souvislosti

Dne 4. prosince 2018 dosáhly Evropský parlament a Rada za podpory Komise dohody o rozpočtu EU na rok 2019. Součástí dohody bylo rozhodnutí přidat na jaře 2019 dalších 100 milionů eur na stěžejní programy EU Horizont 2020 a Erasmus+, jakmile bude možné převést nevyužité finanční prostředky z předchozích let. Komise dnes předkládá návrh na splnění této dohody. Po dnes navrženém zvýšení o 100 milionů eur dosáhne celkový rozpočet na výzkum a mobilitu studentů v roce 2019 výše 15,2 miliardy eur.

 

Další informace

 

- Rozpočet EU na rok 2019: růst, solidarita a bezpečnost v Evropě i za jejími hranicemi – bylo dosaženo předběžné dohody

- Program Horizont 2020

- Program Erasmus+

 

IP/19/2493


Side Bar