Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas pilsoņu iniciatīva: Eiropas Komisija reģistrē iniciatīvu “Glābiet bites!”

Briselē, 2019. gada 15. maijā

Eiropas Komisija šodien nolēma reģistrēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Glābiet bites! Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un kukaiņu dzīvotņu uzlabošana Eiropā.”Organizatori aicina Eiropas Komisiju (EK) “pieņemt tiesību aktus, lai saglabātu un uzlabotu kukaiņu dzīvotnes kā nesabojātas vides rādītājus.”

Šī pilsoņu iniciatīva ir vērsta uz obligātu mērķu noteikšanu, lai “padarītu bioloģiskās daudzveidības veicināšanu par kopējās lauksaimniecības politikas vispārēju mērķi; krasi samazinātu pesticīdu izmantošanu, bez izņēmumiem aizliegtu kaitīgus pesticīdus un pārskatītu atbilstības kritērijus; veicinātu lauksaimniecības ainavu strukturālo daudzveidību; efektīvi samazinātu barības vielu daudzumu (piemēram, Natura 2000); efektīvi noteiktu aizsargājamās teritorijas; pastiprinātu pētniecību un uzraudzību un uzlabotu izglītību.”

Saskaņā ar Līgumiem ES var veikt juridiskus pasākumus tādās jomās kā iekšējais tirgus, lauksaimniecības politika, kā arī sabiedrības veselības aizsardzība un vides kvalitāte. Tāpēc EK uzskata iniciatīvu par juridiski pieņemamu un nolēma to reģistrēt. EK pagaidām nav skatījusi iniciatīvu pēc būtības.

Šīs iniciatīvas reģistrācija notiks 2019. gada 27. maijā, kad organizatori uzsāks gadu ilgu atbalsta parakstu vākšanu. Ja gada laikā iniciatīvu atbalstīs vismaz viens miljons iedzīvotāju no vismaz septiņām dažādām dalībvalstīm, EK būs jāreaģē trīs mēnešu laikā. EK var izlemt, vai tā rīkosies atbilstoši pieprasījumam vai ne, bet jebkurā gadījumā tai jāpamato savs lēmums.

Konteksts

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tika ieviestas ar Lisabonas līgumu un uzsāktas 2012. gada aprīlī kā pilsoņu rīcībā esošs darba kārtību nosakošs instruments pēc tam, kad spēkā stājās Eiropas pilsoņu iniciatīvu regula, ar ko ievieš Līguma noteikumus. 2017. gadā priekšsēdētāja Junkera uzrunā par stāvokli Savienībā Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumiem reformēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu, lai tā kļūtu vēl vieglāk izmantojama.

2018. gada decembrī Eiropas Parlaments un Padome vienojās par reformu. Pārskatītos noteikumus sāks piemērot 2020. gada 1. janvārī. Tikmēr process ir vienkāršots un sadarbības platforma piedāvā atbalstu organizatoriem. Šo visu pasākumu rezultātā reģistrēto pilsoņu iniciatīvu skaits ir pieaudzis par 14 % (34 reģistrācijas gadījumi šīs EK pilnvaru laikā salīdzinājumā ar 29 gadījumiem iepriekšējās EK pilnvaru laikā) un atteikumu skaits ir samazinājies par 80 % (šīs EK pilnvaru laikā nav reģistrētas tikai 4 pilsoņu iniciatīvas salīdzinājumā ar 20 iniciatīvām iepriekšējās EK pilnvaru laikā).

Pēc oficiālās reģistrēšanas Eiropas pilsoņu iniciatīva dod iespēju vienam miljonam pilsoņu no vismaz ceturtdaļas ES dalībvalstu aicināt Eiropas Komisiju iesniegt tiesību aktu priekšlikumus jomās, kurās EK ir šādas pilnvaras.

Pieņemamības nosacījumi ir šādi: ierosinātā iniciatīva nav acīmredzami ārpus EK pilnvarām iesniegt tiesību akta priekšlikumu, tā nav acīmredzami aizskaroša, nenozīmīga vai maldinoša, un tā nav acīmredzami pretrunā Eiropas Savienības vērtībām.

Papildinformācija

Pilns ierosinātās Eiropas pilsoņu iniciatīvas teksts (pieejams no 27. maija)

Eiropas Pilsoņu iniciatīvas, kurām patlaban tiek vākti paraksti

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietne

Eiropas pilsoņu iniciatīvas regula

 

 

IP/19/2472

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar