Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos piliečių iniciatyva. Komisija registruoja iniciatyvą „Gelbėkime bites!“

Briuselis, 2019 m. gegužės 15 d.

Šiandien Europos Komisija nusprendė užregistruoti Europos piliečių iniciatyvą „Gelbėkime bites! Biologinės įvairovės apsauga ir vabzdžių buveinių gerinimas Europoje“.Organizatoriai ragina Komisiją „priimti teisės aktus, kad būtų saugomos ir gerinamos vabzdžių – nepažeistos aplinkos rodiklių – buveinės“.

Piliečių iniciatyva siekiama nustatyti privalomus tikslus: „siekti, kad biologinės įvairovės skatinimas taptų bendru bendros žemės ūkio politikos tikslu; iš esmės sumažinti pesticidų naudojimą, uždrausti visus be išimčių kenksmingus pesticidus ir reformuoti tinkamumo kriterijus; skatinti struktūrinę žemės ūkio kraštovaizdžio įvairovę; veiksmingai mažinti maistinių medžiagų kiekį (pvz., „Natura 2000“); veiksmingai kurti saugomas teritorijas; intensyvinti mokslinius tyrimus ir stebėseną ir gerinti švietimą“.

Pagal ES sutartis Europos Komisija gali imtis teisinių veiksmų tokiose srityse kaip vidaus rinka, žemės ūkio politika, visuomenės sveikatos apsauga ir aplinkos kokybė. Todėl Komisija mano, kad ši iniciatyva yra teisiškai priimtina, ir nutarė ją užregistruoti. Šiame etape Komisija iniciatyvos esmės neanalizavo.

Iniciatyva bus užregistruota 2019 m. gegužės 27 d. Nuo tos dienos bus pradėtas skaičiuoti vienų metų terminas, per kurį organizatoriai turi surinkti iniciatyvai pritariančių piliečių parašus. Jei per vienus metus iš ne mažiau kaip septynių skirtingų valstybių narių bus gautas vienas milijonas pritarimo pareiškimų, Komisija per tris mėnesius turės imtis veiksmų. Komisija gali nuspręsti patenkinti prašymą arba jo netenkinti, tačiau abiem atvejais turi pagrįsti savo sprendimą.

Pagrindiniai faktai

Europos piliečių iniciatyva įvesta Lisabonos sutartimi. Kaip piliečiams suteikta darbotvarkės rengimo priemonė, ji pradėta įgyvendinti 2012 m. balandžio mėn., įsigaliojus Sutarties nuostatas įgyvendinančiam Europos piliečių iniciatyvos reglamentui. 2017 m. kartu su Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio pranešimu apie Sąjungos padėtį Europos Komisija pateikė pasiūlymų reformuoti Europos piliečių iniciatyvos tvarką, kad ja būtų dar paprasčiau naudotis.

2018 m. gruodžio mėn. Europos Parlamentas ir Taryba susitarė dėl reformos ir persvarstytos taisyklės bus pradėtos taikyti 2020 m. sausio 1 d. Šiuo metu procesas jau supaprastintas ir sukurta bendradarbiavimo platforma iniciatyvų rengėjams remti. Dėl to užregistruota 14 proc. daugiau piliečių iniciatyvų (per ankstesnės Komisijos kadenciją buvo užregistruotos 29 iniciatyvos, o per šios – 34) ir 80 proc. sumažėjo neregistruotų piliečių iniciatyvų (per ankstesnės Komisijos kadenciją – 20, o per šios – tik 4).

Oficialiai užregistravus Europos piliečių iniciatyvą, vienas milijonas piliečių bent iš ketvirtadalio visų ES valstybių narių gali prašyti Europos Komisijos teikti teisės aktų pasiūlymus tose srityse, kuriose ji turi įgaliojimus tai daryti.

Pasiūlyta piliečių iniciatyva laikoma priimtina, jei ji nėra akivaizdžiai nepatenkanti į Komisijos įgaliojimų pateikti teisės akto pasiūlymą sritį, ja nėra aiškiai siekiama piktnaudžiauti, ji nėra lengvabūdiška ar nepagrįsta ir nėra akivaizdžiai prieštaraujanti Sąjungos vertybėms.

Daugiau informacijos

Visas pasiūlytos Europos piliečių iniciatyvos tekstas (skelbiamas nuo gegužės 27 d.)

Europos piliečių iniciatyvos, dėl kurių šiuo metu renkami parašai

Europos piliečių iniciatyvos interneto svetainė

Europos piliečių iniciatyvos reglamentas

 

 

IP/19/2472

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar