Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Eurooppalainen kansalaisaloite: Komissio rekisteröi ”Pelastakaa mehiläiset” -aloitteen

Bryssel 15. toukokuuta 2019

Euroopan komissio on tänään päättänyt rekisteröidä eurooppalaisen kansalaisaloitteen ”Pelastakaa mehiläiset! Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen ja hyönteisten elinympäristöjen parantaminen Euroopassa”.Aloitteen järjestäjät vaativat komissiota ”antamaan lainsäädäntöä, jolla ylläpidetään ja parannetaan hyönteisten elinympäristöjä, sillä hyönteiset ovat merkki vahingoittumattomasta ympäristöstä”.

Kansalaisaloitteessa vaaditaan, että luonnon monimuotoisuuden edistämisestä tehdään yksi yhteisen maatalouspolitiikan kokonaistavoitteista ja että maatalousmaisemien rakenteellista monimuotoisuutta tuetaan. Lisäksi halutaan vähentää torjunta-aineiden käyttöä, kieltää kaikki haitalliset torjunta-aineet ja uudistaa niiden hyväksymiskriteerit. Tavoitteena on niin ikään vähentää ravinteiden käyttöä (esim. Natura 2000), perustaa suojelualueita, lisätä tutkimusta ja seurantaa ja parantaa koulutusta.

EU voi perussopimusten nojalla antaa säädöksiä muun muassa sisämarkkinoiden, maatalouspolitiikan sekä kansanterveyden ja ympäristön suojelun aloilla. Näin ollen komissio katsoi ehdotetun kansalaisaloitteen oikeudellisesti hyväksyttäväksi ja päätti rekisteröidä sen. Komissio ei ole vielä tässä vaiheessa arvioinut aloitteen sisältöä.

Kansalaisaloite rekisteröidään virallisesti 27. toukokuuta 2019, minkä jälkeen järjestäjillä on vuosi aikaa kerätä allekirjoituksia aloitteen kannattajilta. Jos aloite saa vuoden kuluessa vähintään miljoona kannattajaa vähintään seitsemästä eri EU-maasta, komission on otettava siihen kantaa kolmen kuukauden kuluessa. Komissio päättää, toteuttaako se aloitteen johdosta toimia vai ei. Kummassakin tapauksessa sen on perusteltava päätöksensä.

Tausta

Eurooppalainen kansalaisaloite otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksella. Sopimuksen perusteella annettu kansalaisaloiteasetus tuli voimaan huhtikuussa 2012. Siitä alkaen kansalaiset ovat voineet ehdottaa tällä välineellä aiheita EU:n asialistalle. Euroopan komissio esitti puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin Unionin tila 2017 -puheen yhteydessä uudistuksia, joilla helpotetaan eurooppalaisten kansalaisaloitteiden tekemistä.

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät uudistukset joulukuussa 2018. Uusia sääntöjä aletaan soveltaa 1.1.2020 alkaen. Tällä välin prosessia on yksinkertaistettu, ja järjestäjille tarjotaan tukea yhteistyöalustan kautta. Näiden toimenpiteiden ansiosta kansalaisaloitteita on rekisteröity 14 prosenttia aiempaa enemmän (34 rekisteröintiä tämän komission toimikaudella, kun edellisen komission aikana rekisteröitiin 29 aloitetta). Vastaavasti hylkäysten määrä on vähentynyt 80 prosenttia (tämä komissio on jättänyt rekisteröimättä vain 4 aloitetta, kun edellisen komission aikana rekisteröimättä jäi 20 aloitetta).

Kansalaisaloitteella Euroopan komissiota pyydetään tekemään säädösehdotus sellaisella alalla, jolla se on toimivaltainen. Kun aloite on virallisesti rekisteröity, sille on kerättävä vähintään miljoonan kansalaisen allekirjoitus vähintään neljäsosasta EU-maita, jotta komissio ottaa sen käsiteltäväksi.

Kansalaisaloite voidaan rekisteröidä, jos se ei ylitä selvästi komission toimivaltaa tehdä säädösehdotus, se ei ole selvästi oikeuden väärinkäyttöä, aiheeton tai tehty haitantekotarkoituksessa eikä se ole selvästi unionin arvojen vastainen.

Lisätietoa

Kansalaisaloite-ehdotuksen teksti kokonaisuudessaan (saatavilla 27.5.)

Kansalaisaloitteet, joihin kerätään parhaillaan allekirjoituksia

Eurooppalainen kansalaisaloite (Euroopan komission sivusto)

Kansalaisaloiteasetus

 

 

IP/19/2472

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar