Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa kodanikualgatus: komisjon registreerib algatuse „Päästke mesilased!“

Brüssel, 15. mai 2019

Euroopa Komisjon otsustas täna registreerida Euroopa kodanikualgatuse Päästke mesilased! Elurikkuse kaitse ja putukate elupaikade olukorra parandamine Euroopas. Korraldajad kutsuvad komisjoni üles „võtma vastu õigusaktid, mille abil säilitatakse ja parandatakse putukate elupaikaide olukorda. Elupaikade olukord näitab keskkonnale tekkinud kahju taset“.

Kodanikualgatus keskendub kohustuslike eesmärkide püstitamisele, „et muuta elurikkuse edendamine ühise põllumajanduspoliitika üldiseks eesmärgiks; et oluliselt vähendada pestitsiidide kasutamist, keelustada ilma eranditeta kahjulikud pestitsiidid ja reformida kõlblikkuskriteeriume; edendada struktuurilist mitmekesisust põllumajandusmaastikel; vähendada tõhusalt toitainete kasutamist (nt Natura 2000); luua tõhusalt kaitsealasid; tõhustada teadusuuringuid ja järelevalvet ning tõsta teadlikkust.“

Aluslepingute kohaselt võib EL võtta õiguslikke meetmeid sellistes valdkondades nagu siseturg, põllumajanduspoliitika ning rahvatervise ja keskkonna kvaliteedi kaitse. Komisjon leiab seega, et algatus on õiguslikult vastuvõetav ja otsustas selle registreerida. Komisjon ei ole praeguses etapis algatuse sisu veel analüüsinud.

Algatus registreeritakse 27. mail 2019 ja korraldajatel on sellest kuupäevast alates algatuse toetuseks allkirjade kogumiseks aega üks aasta. Kui algatusele kogutakse aasta jooksul miljon toetusavaldust vähemalt seitsmest liikmesriigist, peab komisjon kolme kuu jooksul otsustama, kuidas algatusele reageerida. Komisjon võib otsustada algatusega kaasa minna või mitte. Mõlemal juhul peab ta oma otsust põhjendama.

Taust

Euroopa kodanikualgatuse võimalus loodi Lissaboni lepinguga. 2012. aasta aprillis jõustunud kodanikualgatuse määrusega (millega rakendatakse aluslepingu sätteid) said kodanikud võimaluse teha ettepanekuid ELis arutlusele võetavate teemade kohta. Osana president Junckeri kõnest olukorrast Euroopa Liidus esitas Euroopa Komisjon 2017. aastal ettepanekud Euroopa kodanikualgatuse reformimiseks, et muuta see veelgi kasutajasõbralikumaks.

Detsembris 2018 jõudsid Euroopa Parlament ja nõukogu reformi suhtes kokkuleppele ning läbivaadatud eeskirju hakatakse kohaldama alates 1. jaanuarist 2020. Vahepeal on protsessi lihtsustatud ning koostööplatvorm pakub korraldajatele tuge. Kõige selle tulemusena on kodanikualgatusi registreeritud 14% rohkem (34 registreerimist praeguse komisjoni ajal võrreldes 29 registreerimisega eelmise komisjoni ajal) ning keeldumiste arv on vähenenud 80% (praegune komisjon on jätnud registreerimata vaid 4 kodanikualgatust võrreldes 20 algatusega eelmise komisjoni ajal).

Kui Euroopa kodanikualgatus on ametlikult registreeritud ja seda on toetanud miljon inimest vähemalt ühest neljandikust ELi liikmesriikidest, saavad algatuse korraldajad kutsuda Euroopa Komisjoni üles esitama õigusakti ettepaneku valdkonnas, mis kuulub tema pädevusse.

Registreerimiseks ei tohi kavandatud kodanikualgatus jääda ilmselgelt välja komisjoni volituste ulatusest, mis annavad talle pädevuse esitada liidu õigusakti ettepanek, ning ei tohi olla ilmselgelt ebaõiglane, põhjendamatu, pahatahtlik ega ilmselgelt vastuolus liidu väärtustega.

Lisateave

Kavandatud Euroopa kodanikualgatuse terviktekst (avaldatakse 27. mail)

Euroopa kodanikualgatused, mille toetuseks praegu allkirju kogutakse

Euroopa kodanikualgatuse veebisait

Määrus Euroopa kodanikualgatuse kohta

 

 

IP/19/2472

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar