Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Komisjon nimetab Mauro Ferrari järgmiseks Euroopa Teadusnõukogu presidendiks

Brüssel, 14. mai 2019

Euroopa Komisjon nimetas täna professor Mauro Ferrari järgmiseks Euroopa Teadusnõukogu (ERC) presidendiks. Euroopa Teadusnõukogu vastutab teadlaste algatatud eesliiniuuringute rahastamise eest Euroopas.

Professor Ferrari asub uude ametisse alates 1. jaanuarist 2020, mil praeguse presidendi professor Jean-Pierre Bourguignon' ametiaeg lõppeb. Uus president ühineb Euroopa Teadusnõukoguga selle olulisel arenguetapil. Komisjon on teinud seoses ELi järgmise pikaajalise eelarvega ettepaneku võtta vastu programm „Euroopa horisont“, mis on seni ambitsioonikaim ELi teadusuuringute ja innovatsiooni programm. Uue programmi poliitiline kokkulepe saavutati aprillis. Programmi „Euroopa horisont“ kokkulepe kaitseb Euroopa Teadusnõukogu sõltumatust selle teadusliku nõukogu juhtimise all ning tagab teadusnõukogu jätkuva keskendumise üksnes teaduse tipptasemele. Komisjon on teinud ettepaneku Euroopa Teadusnõukogu eelarve märkimisväärseks suurendamiseks 13,1 miljardilt eurolt 2014.–2020. aastal 16,6 miljardi euroni 2021.–2027. aastal.

Teaduse ja innovatsiooni volinik Carlos Moedas kinnitas: „Euroopa Teadusnõukogu on üle maailma tuntud selle poolest, et rahastab uudishimust ajendatud tipptasemel teadustööd. Professor Mauro Ferrari on rahvusvaheliselt tunnustatud tänu oma silmapaistvale mitut valdkonda hõlmavale akadeemilisele karjäärile. Professor Ferrari mõistab teaduse ühiskondlikku väärtust, ta on tugev liider ja tal on väga hea suhtlemisoskus, mistõttu ta on õige inimene viima Euroopa Teadusnõukogu ja Euroopa teaduse veelgi kõrgemale tasemele. Samuti avaldan tänu president Jean-Pierre Bourguignon'le, kes on Euroopa Teadusnõukogu väga edukalt juhtinud.“ 

Euroopa Teadusnõukogu tulevane president professor Ferrari lisas: „Mul on au olla valitud Euroopa Teadusnõukogu järgmiseks presidendiks. Soovin tänada Euroopa Komisjoni ja Euroopa Teadusnõukogu teaduslikku nõukogu selle eest, et mulle on usaldatud selle ainulaadse valdkonna töö juhtimine ajal, mil valmistutakse ELi uueks programmiks „Euroopa horisont“.“

Professor Ferraril on silmapaistev akadeemiline karjäär, mille jooksul ta on töötanud ka palju aastaid USAs, kus ta tegutses mitmes valdkonnas, sealhulgas matemaatika, inseneriteaduse, meditsiini ja bioloogia alal, ning aitas kaasa uuenduslikule nanomeditsiini arengule.

Komisjoni otsus tehti konkurentsipõhise valikumenetluse alusel, mida juhtis kõrgetasemeline valikukomisjon, kuhu kuulusid järgmised professorid: Mario Monti (esimees, Bocconi ülikooli president), Alice Gast (Imperial College'i president), Fabiola Gianotti (Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni peadirektor), Carl-Henrik Heldin (Nobeli sihtasutuse esimees), Jules A. Hoffmann (Nobeli meditsiinipreemia laureaat), Helga Nowotny (Euroopa Teadusnõukogu endine president) ja Maciej Zylicz (Poola Teaduse Sihtasutuse president).

Valikumenetlus

Valikukomisjoni avalduste esitamise kutse avaldati 2018. aasta juulis ja sellele vastuseks saadi üle 50 kõrgetasemelise avalduse. Pärast hindamist ja kõige lootustandvamate kandidaatidega peetud intervjuusid esitas valikukomisjon kolme kõige sobivama kandidaadi nimed volinik Moedasele. Kandidaadid kohtusid Euroopa Teadusnõukogu teadusliku nõukoguga, mis kiitis samuti professor Ferrari ametissenimetamise heaks. Komisjon nimetab professor Ferrari ametisse neljaks aastaks ja tema ametiaega saab ühe korra pikendada.

Taustteave

Euroopa Teadusnõukogu, mille EL lõi 2007. aastal, rahastatakse üksnes ELi eelarvest, kehtiva programmi „Horisont 2020“ osana. Igal aastal valitakse rahastamiseks välja eri rahvusest ja eri vanuses parimad loovteadlased, kes hakkavad oma projekte Euroopas ellu viima. Alates 2007. aastast on avalike konkursside kaudu valitud rahastamiseks ligikaudu 9000 projekti ning rahvusvahelistes teadusajakirjades avaldatud üle 110 000 artikli, milles tunnustatakse Euroopa Teadusnõukogu toetust. Euroopa Teadusnõukogu toetusesaajad on võitnud mainekaid auhindu, sealhulgas kuus Nobeli preemiat, neli Fieldsi medalit ja viis Wolfi auhinda. Euroopa Teadusnõukogu on võimaldanud teadlastel uurida paljulubavaid teemasid, mis on toonud kaasa teadusliku läbimurde, näiteks esimene foto mustast august, olulised edusammud vähiuuringutes või arvutiprotsessorites turvavigade varajane avastamine.

President on Euroopa Teadusnõukogu ametlik esindaja ja Euroopa Teadusnõukogu juhtorgani ehk teadusliku nõukogu eesistuja. Teaduslik nõukogu, kuhu kuuluvad silmapaistvad teadlased ja õpetlased, määrab kindlaks Euroopa Teadusnõukogu teadusliku rahastamise strateegia ja metoodika.

Lisateave

IP/19/2471

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar