Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen udnævner Mauro Ferrari til kommende formand for Det Europæiske Forskningsråd

Bruxelles, den 14. maj 2019

Europa-Kommissionen har i dag udnævnt professor Mauro Ferrari til kommende formand for Det Europæiske Forskningsråd (EFR), der har til opgave at finansiere videnskabelig forskerinitieret frontlinjeforskning i Europa.

Mauro Ferrari tiltræder stillingen den 1. januar 2020, når mandatperioden udløber for den nuværende formand, professor Jean-Pierre Bourguignon. Den nye formand indtræder i EFR på et vigtigt tidspunkt i rådets udvikling. Kommissionen har i det næste langsigtede EU-budget fremsat forslag om Horisont Europa, EU's hidtil mest ambitiøse forsknings- og innovationsprogram. I april blev der opnået politisk enighed om det nye program. Horisont Europa sikrer EFR's uafhængighed inden for rammerne af Det Videnskabelige Råd og et fortsat fokus udelukkende på videnskabelig topkvalitet. Kommissionen har foreslået at øge EFR-budgettet betydeligt fra 13,1 mia. EUR for perioden 2014-2020 til 16,6 mia. EUR for perioden 2021-2027.

Carlos Moedas, kommissær for forskning, videnskab og innovation, udtaler: "ERF har et verdensomspændende ry for at finansiere førsteklasses forskning drevet af nysgerrighed. Professor Mauro Ferrari er internationalt kendt for sin enestående, tværfaglige akademiske karriere. Han er med sin forståelse af videnskabens samfundsmæssige værdi, sit stærke lederskab og sine fremragende kommunikationsevner den rette person til at føre EFR og europæisk videnskab mod nye højder. Jeg vil samtidig gerne takke formand Jean-Pierre Bourguignon, som har gjort EFR til en stadig større succes." 

Professor Mauro Ferrari, kommende formand for Det Europæiske Forskningsråd, tilføjer: "Det er en ære at være blevet valgt som Det Europæiske Forskningsråds næste formand. Jeg vil gerne takke både Europa-Kommissionen og EFR's Videnskabelige Råd for deres tro på mig som leder af dette enestående projekt, mens vi baner vejen for EU's nye Horisont Europa-program."

Mauro Ferrari har i løbet af sin fremtrædende akademiske karriere, der tæller mange år i USA, været aktiv inden for flere discipliner, herunder matematik, ingeniørvidenskab, medicin og biologi, og har været en af de første på området nanomedicin.

Kommissionens afgørelse følger en konkurrencepræget udvælgelsesprocedure med et højtstående indstillingsudvalg i spidsen, bestående af professorerne Mario Monti (formand, rektor for universitet i Bocconi), Alice Gast (rektor for Imperial College), Fabiola Gianotti (generaldirektør for CERN), Carl-Henrik Heldin (formand for Nobel-stiftelsen), Jules A. Hoffmann (nobelpristager i medicin), Helga Nowotny (tidligere EFR-formand) og Maciej Zylicz (formand for den polske stiftelse for videnskab).

Udvælgelsesprocedure

Indstillingsudvalget iværksatte i juli 2018 en indkaldelse af ansøgninger og modtog over 50 ansøgninger af høj kvalitet. Efter et evalueringsforløb og samtaler med de mest lovende kandidater fremlagde indstillingsudvalget en liste med de tre mest egnede kandidater for kommissær Carlos Moedas. Kandidaterne mødtes med EFR's Videnskabelige Råd, som også godkendte udnævnelsen af professor Mauro Ferrari. Professor Mauro Ferrari er af Kommissionen udnævnt for en periode på fire år, som kan forlænges én gang.

Baggrund

Det Europæiske Forskningsråd, som blev oprettet af EU i 2007, finansieres udelukkende via EU-budgettet som led i det nuværende Horisont 2020-program. Hvert år udvælger og støtter EFR de allerbedste, kreative forskere af alle nationaliteter og i alle aldre, så de kan gennemføre projekter i Europa. Siden 2007 er ca. 9 000 projekter blevet udvalgt til finansiering gennem åbne udbud, og flere end 110 000 artikler, der anerkender EFR-støtte, er blevet offentliggjort i internationale videnskabelige tidsskrifter. EFR's støttemodtagere har vundet prestigefyldte priser, heriblandt seks Nobelpriser, fire Fieldsmedaljer og fem Wolfpriser. EFR har allerede gjort det muligt for forskere at forfølge lovende spor, der har ført til videnskabelige gennembrud, f.eks. det første billede af et sort hul, vigtige fremskridt inden for kræftforskning og tidlig opdagelse af sikkerhedsbrister i computerprocessorer.

Formanden er den formelle repræsentant for Det Europæiske Forskningsråd og er samtidig formand for Det Videnskabelige Råd, EFR's beslutningstagende organ. Det Videnskabelige Råd, der består af førende forskere og videnskabsfolk, fastlægger EFR's videnskabelige finansieringsstrategi og -metoder.

Yderligere oplysninger

IP/19/2471

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar