Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise jmenovala Maura Ferrariho příštím předsedou Evropské rady pro výzkum

Brusel 14. května 2019

Evropská komise dnes rozhodla o jmenování profesora Maura Ferrariho příštím předsedou Evropské rady pro výzkum (ERV), která v Evropě financuje hraniční vědecký výzkum řízený výzkumnými pracovníky.

Profesor Ferrari se své nové role ujme 1. ledna 2020, po skončení mandátu současného předsedy, profesora Jeana-Pierra Bourguignona. Nový předseda zahájí činnost v ERV v době, která je pro její vývoj velmi významná. Komise pro příští dlouhodobý rozpočet EU předložila program Horizont Evropa – vůbec nejambicióznější program pro výzkum a inovace v EU. V dubnu bylo dosaženo politické dohody o tomto novém programu. Horizont Evropa zaručí nezávislost ERV pod vedením vědecké rady a zachová její výlučné zaměření na vědeckou excelenci. Komise pro ERV navrhla výrazné navýšení rozpočtu: 16,6 miliardy eur na období 2021–2027 (oproti 13,1 miliardy eur v období 2014–2020).

Komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas k tomu uvedl: „ERV si celosvětově vybudovala reputaci instituce financující vynikající výzkum motivovaný zvídavostí. Profesor Mauro Ferrari získal mezinárodní věhlas díky své skvělé interdisciplinární akademické kariéře. Díky porozumění společenské hodnotě vědy, silné schopnosti vést a výjimečným komunikačním schopnostem je profesor Ferrari tím správným člověkem, který ERV a evropskou vědu přivede k novým výšinám. Rovněž bych chtěl vzdát hold současnému předsedovi ERV Jeanu-Pierrovi Bourguignonovi, který ji vedl od úspěchu k úspěchu.“ 

Profesor Ferrari, nastávající předseda Evropské rady pro výzkum, dodal: „Je pro mě čest být vybrán příštím předsedou Evropské rady pro výzkum. Rád bych Evropské komisi i vědecké radě ERV poděkoval za to, že mi daly důvěru, abych vedl toto jedinečné úsilí právě v době, kdy připravujeme nový program EU Horizont Evropa.“

Profesor Ferrari má za sebou vynikající akademickou kariéru, během níž strávil mimo jiné mnoho let ve Spojených státech. Svými poznatky přispěl do několika oblastí včetně matematiky, strojírenství, lékařství a biologie a byl jedním z průkopníků nanomedicíny.

Rozhodnutí Komise předcházelo soutěžní výběrové řízení pod vedením výběrové komise na vysoké úrovni, jejímiž členy byli profesoři a profesorky: Mario Monti (předseda, prezident Bocconiho univerzity), Alice Gast (prezidentka Imperial College), Fabiola Gianotti (generální ředitelka CERN), Carl-Henrik Heldin (předseda Nobelovy nadace), Jules A. Hoffmann (držitel Nobelovy ceny za medicínu), Helga Nowotny (bývalá předsedkyně ERV) a Maciej Zylicz (prezident Nadace pro polskou vědu).

Výběrové řízení

Výzva výběrové komise k podávání přihlášek byla vyhlášena v červenci 2018 a přilákala přes 50 významných uchazečů. Výběrová komise přihlášky vyhodnotila, provedla pohovory s nejperspektivnějšími kandidáty, a následně zúžila výběr na tři nejvhodnější z nich, jejichž seznam předložila komisaři Moedasovi. Uchazeči se setkali s členy vědecké rady ERV, kteří rovněž jmenování profesora Ferrariho schválili. Komise jmenovala profesora Ferrariho na čtyřleté funkční období, které lze jednou prodloužit.

Souvislosti

Evropská rada pro výzkum, kterou EU zřídila v roce 2007, je financována výlučně z rozpočtu EU v rámci současného programu Horizont 2020. Každý rok vybírá a financuje nejlepší a nejkreativnější výzkumné pracovníky všech státních příslušností a věkových kategorií, kteří mohou v Evropě realizovat své projekty. Od roku 2007 bylo pro financování prostřednictvím otevřených výběrových řízení vybráno přibližně 9000 projektů. V mezinárodních vědeckých časopisech bylo publikováno přes 110 000 článků, v nichž byla zmíněna podpora ERV. Mezi příjemci grantů od ERV jsou držitelé prestižních ocenění, kteří získali mimo jiné šest Nobelových cen, čtyři Fieldsovy medaile a pět Wolfových cen. ERV výzkumníkům umožnila dosáhnout průlomových vědeckých objevů, mezi něž patří první snímek černé díry, významný pokrok ve výzkumu rakoviny nebo včasné odhalení bezpečnostních nedostatků počítačových procesorů.

Předseda je oficiálním představitelem Evropské rady pro výzkum a předsedá jejímu řídicímu orgánu, vědecké radě. Vědecká rada, složená z vynikajících vědců a badatelů, definuje strategii financování vědy a metodiku ERV.

Další informace

IP/19/2471

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar