Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Momsbedrägerier: Ett nytt verktyg ska hjälpa EU-länderna att slå ned på brottslingar och driva in miljarder

Bryssel den 15 maj 2019

Det nya systemet gör att medlemsländerna snabbt kommer att kunna utbyta och gemensamt bearbeta momsuppgifter, vilket leder till att misstänkta nätverk kan upptäckas tidigare.

 

Verktyget för analys av transaktionsnätverk (Transaction Network Analysis, TNA) lanseras sedan medier än en gång avslöjat vilka enorma kostnader momsbedrägerier – som innebär att kriminella skor sig på ärliga skattebetalares bekostnad – medför för de offentliga finanserna. Det ingår i kommissionens pågående arbete med att införa ett modernt och bedrägerisäkert momssystem. 

– Momsbedrägerierna är ett av de största problemen för våra offentliga finanser i dag och att komma till rätta med dem bör ha högsta prioritet för regeringarna inom EU, säger Pierre Moscovici, kommissionär med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen.Med hjälp av det nya verktyget kommer myndigheterna snabbare kunna avslöja och vidta åtgärder mot misstänkt verksamhet. Detta är ett framsteg, men det minskar inte behovet av en djupare och mer genomgripande reform av EU:s momssystem för att se till att det klarar av de enorma gränsöverskridande handelsvolymerna inom EU .

Momsbedrägerier kan äga rum blixtsnabbt, vilket gör det desto viktigare för medlemsländerna att ha verktyg som gör att de kan agera så snabbt och effektivt som möjligt. Med hjälp av TNA, som medlemsländerna började använda idag, får skattemyndigheterna snabbt och enkelt tillgång till information om gränsöverskridande transaktioner och kan agera direkt när de upptäcker potentiella momsbedrägerier. 

TNA – som medlemsländerna och kommissionen har utvecklat tillsammans – kommer också göra det lättare för EU:s nätverk av experter på bedrägeribekämpning (Eurofisc) att ha ett mycket närmare samarbete och gemensamt analysera information för att upptäcka och stoppa momskarusellbedrägerier så snabbt och effektivt som möjligt. Det kommer att underlätta samarbetet och informationsutbytet mellan nationella skattetjänstemän och göra det möjligt för Eurofiscs tjänstemän att kontrollera information mot kriminalregister, databaser och information hos Europol och Olaf, EU:s byrå för bedrägeribekämpning, samt att samordna gränsöverskridande utredningar.

Under sitt möte idag och i går har tjänstemän inom bedrägeribekämpningen från de medlemsländer som deltar i TNA kommit överens om hur verktyget ska fungera och hur den insamlade informationen ska användas framöver.

 

Bakgrund

 

Det gemensamma momssystemet är en väsentlig del av Europas inre marknad. Det är en viktig och växande inkomstkälla för EU:s medlemsstater som 2015 gav inkomster på över 1 biljon euro, vilket motsvarar 7 % av EU:s BNP. Momsintäkterna ligger dessutom till grund för en del av EU:s ˮegna medelˮ. Eftersom moms är en skatt på konsumtion är det en av de mest tillväxtvänliga typerna av beskattning.

Kommissionen har konsekvent efterlyst en reform av momssystemet för att det ska bli mer bedrägerisäkert. Framsteg har gjorts i och med de nya momsreglerna för onlineförsäljning och effektivare regler för informationsutbyte och samarbete mellan medlemsländerna. Utvecklingen har dock gått långsamt vad gäller kommissionens förslag om att införa ett företagsvänligt och mer bedrägerisäkert EU-momsområde. En grundlig översyn av det gällande systemet föreslogs i oktober 2017 (länk).

 

 

IP/19/2468

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar