Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Alv-petokset: uudella välineellä rikolliset kuriin ja miljardeja euroja takaisin

Bryssel 15. toukokuuta 2019

Uuden järjestelmän ansiosta jäsenvaltiot voivat vaihtaa ja käsitellä nopeasti alv-tietoja ja havaita näin epäilyttävät verkostot aikaisemmin.

 

Liiketoimien verkostoanalyysiin tarkoitettu TNA-väline (Transaction Network Analysis) otetaan käyttöön samaan aikaan, kun tiedotusvälineissä on jälleen paljastettu, miten valtavat kustannukset alv-petoksista aiheutuu julkiselle taloudelle rikollisjoukkojen hyötyessä rehellisten veronmaksajien kustannuksella. TNA on osa komission johdonmukaisia pyrkimyksiä ottaa käyttöön moderni ja petoksilta suojattu alv-järjestelmä. 

Talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komissaari Pierre Moscovici totesi rikollisten alv-petosten olevan yksi suurimmista julkisen talouden haasteista, jonka torjumisen pitäisi olla prioriteetti EU-maiden hallituksille. ”Uuden välineen ansiosta viranomaiset voivat havaita nopeammin epäilyttävän toiminnan ja ryhtyä toimiin. Tämä ei kuitenkaan vähennä tarvetta EU:n alv-järjestelmän syvempään ja perusteellisempaan uudistukseen, jotta se selviytyisi EU-maiden rajojen yli käytävän kaupan valtavasta määrästä. "

Alv-petos voi tapahtua silmänräpäyksessä, minkä vuoksi on sitäkin tärkeämpää, että jäsenvaltioilla on välineitä mahdollisimman nopeaan ja tehokkaaseen toimintaan. TNA, jota jäsenvaltiot ryhtyvät käyttämään tänään, antaa veroviranomaisille mahdollisuuden saada nopeasti ja helposti käyttöönsä valtioiden rajat ylittäviä liiketoimia koskevia tietoja, joiden ansiosta voidaan ryhtyä nopeasti toimiin, kun mahdollinen alv-petos ilmenee. 

TNA on kehitetty tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja komission välillä, ja se mahdollistaa myös paljon tiiviimmän yhteistyön petostentorjunnan asiantuntijoiden EU-verkoston (Eurofisc) kanssa. Tietoja voidaan analysoida yhdessä niin, että alv-karusellipetokset voidaan havaita ja niihin voidaan puuttua mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. TNA edistää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa kansallisten veroviranomaisten välillä ja antaa Eurofisc-virkamiehille mahdollisuuden tarkistaa tietoja rikosrekistereistä, tietokannoista ja Europolin ja OLAFin (EU:n petostentorjuntaviraston) tiedoista ja koordinoida valtioiden rajat ylittäviä tutkimuksia.

TNA-välineeseen osallistuvat jäsenvaltioiden petostentorjuntaviranomaiset kokoustavat tänään ja huomenna ja sopivat välineen toiminnasta ja kerättyjen tietojen hyödyntämistavoista jatkossa.

 

Tausta

 

Yhteinen alv-järjestelmä on tärkeä osa Euroopan sisämarkkinoita. Se on merkittävä ja kasvava tulonlähde EU:n jäsenvaltioissa: vuonna 2015 arvonlisäveroa kannettiin yli 1 biljoona euroa, mikä on 7 % EU:n bruttokansantuotteesta. Arvonlisävero on myös yksi EU:n omien varojen lähteistä. Kulutusverona alv on yksi parhaiten kasvua edistävistä verotusmuodoista.

Komissio on johdonmukaisesti vienyt eteenpäin alv-järjestelmän uudistusta, jotta se olisi paremmin suojattu petoksilta. Edistystä onkin saatu aikaan uusilla säännöillä, jotka koskevat verkkomyynnin arvonlisäveroa ja tehokkaampaa tiedonvaihtoa ja yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Edistys on kuitenkin ollut hitaampaa komission ehdotuksissa, joilla halutaan ottaa käyttöön yritysystävällinen ja petoksilta suojattu lopullinen EU:n alv-alue. Nykyisen järjestelmän perusteellista uudistusta ehdotettiin lokakuussa 2017 (link).

 

 

IP/19/2468

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar