Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Измами с ДДС: Нов инструмент ще помогне на държавите от ЕС да възстановят милиарди чрез разкриването на престъпна дейност

Брюксел, 15 май 2019 r.

Новата система ще даде възможност на държавите членки своевременно да обменят данни за ДДС и да ги обработват съвместно, което ще ускори процеса на разкриване на подозрителни мрежи.

 

Инструментът за анализ на операциите в мрежа (TNA) влиза в действие, след като журналистически разследвания за пореден път разкриха огромните загуби на постъпления за държавните бюджети, причинени от измамите с ДДС, при които престъпни групи се облагодетелстват за сметка на честните данъкоплатци. Въвеждането на инструмента е част от непрекъснатите усилия на Комисията за изграждане на модерна и защитена от измами система на ДДС. 

 

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: Престъпните схеми за измами с ДДС понастоящем са един от най-сериозните проблеми в областта на публичните финанси. Неговото изкореняване следва да бъде основен приоритет на правителствата от ЕС. Новият инструмент ще даде възможност на органите по-бързо да установяват подозрителни действия и да реагират своевременно. Постигането на този напредък обаче не отменя необходимостта от по-задълбочени и фундаментални реформи на системата на ДДС в ЕС, така че тя да може да се справи с мащабите на търговския обмен, осъществяван в рамките на ЕС.

 

Дадена измама с ДДС може да се извърши буквално за секунди, затова е още по-важно държавите членки да имат инструменти, с които да могат да реагират възможно най-бързо и ефективно. TNA, който държавите членки използваха днес за първи път, ще осигури на данъчните органи в държавите членки бърз и лесен достъп до информация за трансгранични операции, което на свой ред ще ускори вземането на съответни мерки, в случай че бъде заподозряна измама с ДДС. 

 

Проектираният съвместно от държавите членки и Комисията TNA ще даде възможност за засилване на сътрудничеството и в рамките на мрежата на ЕС от експерти по борба с измамите (Eurofisc), що се отнася до съвместните анализи на информация, с цел възможно най-бързо и ефективно установяване и разкриване на верижни измами с ДДС. Това на свой ред ще активизира сътрудничеството и обмена на информация между националните данъчни служители, като по този начин длъжностните лица на Eurofisc ще могат да съпоставят информацията с регистрите за съдимост, базите данни и информацията, с която разполагат Европол и OLAF (Европейската служба за борба с измамите), както и да координират разследвания в трансграничен мащаб.

 

На проведените днес и вчера срещи длъжностните лица по борба с измамите от държавите членки, участващи в TNA, се споразумяха за начина, по който ще функционира инструментът и по който оттук нататък ще се използва събраната информация.

 

Контекст

 

Общата система на данъка върху добавената стойност (ДДС) играе важна роля за единния пазар в Европа. ДДС е основен и все по-важен източник на приходи за държавите — членки на ЕС. През 2015 г. са събрани над 1 трилион евро, което представлява 7 % от БВП на ЕС. Един от собствените ресурси на ЕС също се основава на ДДС. Като данък върху потреблението той е една от формите на облагане, благоприятстващи в най-голяма степен растежа.

 

Комисията отдавна настоява за провеждането на реформа в системата на ДДС, която да осигури защита от измами. Благодарение на новите правила за ДДС при онлайн продажбите, както и на по-ефективните правила за обмен на информация и сътрудничество между държавите членки, беше постигнат напредък. Той обаче не е така отчетлив, що се отнася до предложенията на Комисията за изграждане на благоприятно за бизнеса и защитено от измами окончателно пространство на ЕС по отношение на ДДС. През октомври 2017 г. (link) бе предложено цялостно преработване на съществуващата система.

 

 

IP/19/2468

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar