Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Hariduse andmine hädaolukorras: EL kuulutab 2019. aastaks välja erakordselt ulatusliku humanitaarabieelarve ja käivitab kampaania #RaiseYourPencil

Brüssel, 14. mai 2019

Euroopa Komisjon teatas täna, et 2019. aastal eraldatakse hädaolukorras hariduse andmise projektidele enneolematu summa – 164 miljonit eurot. Koos rahvusvaheliste ja Belgia tuntud isikute ning ligikaudu 400 õpilasega on komisjon käivitanud sotsiaalmeedia kampaania, et suurendada noorte eurooplaste teadlikkust ja solidaarsust.

Humanitaarabi ja kriisiohjamise volinik Christos Stylianides sõnas: „Hariduse andmine hädaolukorras on Euroopa Liidu absoluutne prioriteet. Alates 2015. aastast on meie toetus suurenenud 1%-lt Euroopa humanitaarabi eelarvest 2015. aastal 10%-le 2019. aastal. Euroopa Liit näitab head eeskuju. Oleme hädaolukorras hariduse andmise alal ülemaailmse liidri kohal. Teeme konkreetseid investeeringuid rahu tagamisse, aidates igal lapsel igal pool ja igal ajal kooliharidust saada. Haridus on kõige muu alus. See kaitseb vägivalla, seksuaalse ärakasutamise ja radikaliseerumise eest, eelkõige humanitaarkriiside puhul. See aitab lastel tunda end turvaliselt ja annab neile võimalusi paremaks tulevikuks.“

Alates sellest, kui komisjon suurendas toetust humanitaarkriisidesse sattunud lastele, on aastatel 2015–2018 saanud üle 6,5 miljoni tüdruku, poisi ja õpetaja 55 kriisist mõjutatud riigis tänu ELi rahastamisele parema juurdepääsu kvaliteetsele haridusele ja koolitusele.

#School4All

Euroopa Komisjoni volinik Christos Stylianides kuulutas uute rahaliste vahendite eraldamise välja täna Brüsselis toimuval kõrgetasemelisel hädaolukorras hariduse andmist käsitleval üritusel #School4All. Üritusele kogunesid üle 400 keskkooliõpilase, õpetaja, poliitikakujundaja ja humanitaarabi andja, Nobeli preemia laureaat Denis Mukwege ning Belgia lauljad Axelle Red ja Typh Barrow.

#RaiseYourPencil

Et suurendada teadlikkust vajadusest tagada kõigile kriisi tõttu kannatada saanud tüdrukutele ja poistele kogu maailmas juurdepääs haridusele, käivitati täna kampaania #RaiseYourPencil, et julgustada noori eurooplasi väljendama solidaarsust maailma eri paigus elavate eakaaslastega, kes hädaolukorra tõttu ei saa koolis käia. Kampaania hõlmab ajavahemikku Euroopa riikide õpilaste kooliaasta lõpust kuni 2019. aasta septembrini, mil õpilased pärast suvepuhkust kooli naasevad. Kasutades pliiatsit, mis on universaalne kooli ja õppimise sümbol, julgustab komisjon kõiki haarama sotsiaalmeedias pliiatsit (#RaiseYourPencil), et toetada kampaaniat #School4All.

Taust

Peaaegu 75 miljonil lapsel maailmas on konfliktide või loodusõnnetuste tõttu juurdepääs kooliharidusele piiratud või puudub üldse. Ometi ei ole haridus mitte ainult põhiline inimõigus, vaid ka hädaolukorras olevate laste jaoks vältimatu vajadus. See on hädavajalik kaitsevahend ning sallivuse ja lootuse allikas, et lapsed saaksid täide viia oma unistusi ja kujundada ise oma tulevikku.

EL on viimastel aastatel järjekindlalt suurendanud hädaolukorras hariduse andmise rahastamist. Aastal 2015 kuulutas volinik Stylianides hädaolukorras hariduse andmise prioriteetseks valdkonnaks ja sellest saati on Euroopa Komisjoni humanitaarabieelarve hariduse andmisele hädaolukorras kasvanud 1%-lt 2015. aastal 10 %-le 2019. aastal. Kui aastal 2015 kulutas komisjon hädaolukorras hariduse andmisele ligikaudu 13 miljonit eurot, siis 2018. aasta lõpuks oli see summa kasvanud kokku 290 miljoni euroni.

Selle tulemusena on EL muutunud hädaolukorras hariduse andmise valdkonnas ülemaailmseks liidriks. Komisjon rahastab tegevust humanitaarabi rakendavate partnerite kaudu, kelleks on eelkõige valitsusvälised organisatsioonid, ÜRO asutused ja humanitaarabiprojekte teostavad rahvusvahelised organisatsioonid.

Lisateave

Kampaania #RaiseYourPencil

Hariduse andmine hädaolukorras

IP/19/2452

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar