Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Uddannelse i nødsituationer: EU annoncerer rekordstor humanitær bistand i 2019 og iværksætter kampagnen #RaiseYourPencil

Bruxelles, den 14. maj 2019

Europa-Kommissionen har i dag meddelt, at den i 2019 stiller et hidtil uset beløb på 164 mio. EUR til rådighed til projekter vedrørende uddannelse i nødsituationer. Sammen med internationale og belgiske kendisser og ca. 400 studerende har Kommission iværksat en oplysnings- og solidaritetskampagne rettet mod unge europæere på de sociale medier.

Christos Stylianides, kommissær med ansvar for humanitær bistand og krisestyring, udtaler: "Uddannelse i nødsituationer er en absolut prioritet for EU. Siden 2015 er vores støtte steget fra 1 % af EU's budget til humanitær bistand i 2015 til 10 % i 2019. EU går foran med et godt eksempel. EU er førende på verdensplan i uddannelse i nødsituationer. Vi foretager en konkret investering i fred ved at bidrage til, at alle børn overalt og til enhver tid har adgang til skolegang. Uddannelse er grundlaget for alt andet. Uddannelse er et beskyttende værn mod vold, seksuel udnyttelse eller radikalisering, især i humanitære kriser. Uddannelse skaber tryghed for børn og giver dem mulighed for en bedre fremtid.

Siden EU begyndte at øge støtten til børn, der rammes af humanitære kriser, har over 6,5 millioner piger, drenge og lærere i 55 kriseramte lande mellem 2015-2018 nydt godt af bedre adgang til ordentlig uddannelse takket være EU-midler.

#School4All-møde

På #School4All-mødet på højt plan om uddannelse i nødsituationer, der blev holdt i dag i Bruxelles, meddelte Kommissær Christos Stylianides, at nye midler vil blive stillet til rådighed. Over 400 gymnasieelever, lærere, politiske beslutningstagere og fagfolk inden for humanitær bistand deltog sammen med modtageren af Nobels fredspris Denis Mukwege og de belgiske sangere Axelle Red og Typh Barrow.

Kampagnen #RaiseYourPencil

"Kampagnen #RaiseYourPencil blev iværksat i dag for at skabe opmærksomhed om behovet for, at alle kriseramte piger og drenge i verden får adgang til uddannelse. I kampagnen opfordres unge europæere til at vise solidaritet med deres jævnaldrende rundt om i verden, som ikke har mulighed for at gå i skole på grund af nødsituationer. Kampagnen løber frem til september 2019 og omfatter derfor både den periode, hvor EU-landenes elever afslutter skoleåret, og starten af det nye skoleår efter sommerferien. Blyanten er et universelt symbol på skolegang og læring. Derfor lyder Kommissionens opfordring til enhver på de sociale medier: #RaiseYourPencil, så støtter du #School4All.

Baggrund

I dag har næsten 75 millioner børn verden over begrænset eller slet ingen adgang til skolegang på grund af konflikter eller naturkatastrofer. Og det selv om uddannelse ikke blot er en grundlæggende menneskeret, men også et grundlæggende behov for børn i nødsituationer. Uddannelse er en forudsætning for at skabe beskyttelse, tolerance og håb, så børn kan udleve deres drømme og opbygge deres egen fremtid.

EU har konsekvent øget midlerne til uddannelse i nødsituationer igennem de seneste år. Siden kommissær Christos Stylianides i 2015 erklærede, at uddannelse i nødsituationer var et prioriteret område, er den andel af Europa-Kommissionens budget til humanitær bistand, som afsættes til uddannelse i nødsituationer, steget fra 1 % i 2015 til 10 % i 2019. Mens Kommissionen i 2015 brugte 13 mio. EUR på uddannelse i nødsituationer, var dette beløb steget til i alt 290 mio. EUR i slutningen af 2018.

EU er derfor førende på globalt plan inden for uddannelse i nødsituationer. Kommissionens midler ydes gennem de partnere, der står for gennemførelsen af den humanitære bistand, navnlig NGO'er, FN-agenturer og internationale organisationer, der gennemfører humanitære projekter.

Yderligere oplysninger

Kampagnen #RaiseYourPencil

Uddannelse i nødsituationer

IP/19/2452

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar