Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Vzdělávání v mimořádných situacích: EU oznamuje rekordní výši finančních prostředků na humanitární pomoc v roce 2019 a zahajuje kampaň #RaiseYourPencil

Brusel 14. května 2019

Evropská komise dnes oznámila, že na projekty vzdělávání v mimořádných situacích bude v roce 2019 vyčleněno 164 milionů EUR, což je více než doposud. Spolu s mezinárodními a belgickými známými osobnostmi a přibližně 400 studenty zahájila kampaň na sociálních médiích s cílem zvýšit povědomí a solidaritu mezi mladými Evropany.

Christos Stylianides, komisař pro humanitární pomoc a řešení krizí uvedl:„Vzdělávání v mimořádných situacích je pro Evropskou unii naprostou prioritou. Od roku 2015 se podpora z evropského rozpočtu na humanitární pomoc zvýšila z 1 % v roce 2015 na 10 % v roce 2019. Evropská unie jde příkladem. Je světovým šampionem, pokud jde o vzdělávání v mimořádných situacích. Provádíme konkrétní investice v zájmu míru tím, že pomáháme dětem získat přístup ke školnímu vzdělávání – kdykoliv a kdekoliv. Vzdělání je základem pro všechno ostatní. Zejména v humanitárních krizích slouží jako ochranný štít proti násilí, sexuálnímu vykořisťování nebo radikalizaci. Díky němu se děti cítí bezpečně a dostávají příležitosti pro lepší budoucnost.“

Od té doby, co Evropská unie zvýšila podporu pro děti v humanitárních krizích, získalo díky financování z prostředků EU v letech 2015–2018 lepší přístup ke kvalitnímu vzdělávání a odborné přípravě více než 6,5 milionu dívek, chlapců a učitelů v 55 postižených oblastech.

Akce #School4All

Evropský komisař Christos Stylianides nové financování oznámil dnes na akci na vysoké úrovni #School4All věnované vzdělávání v mimořádných situacích, která se konala v Bruselu. Této akce se zúčastnilo více než 400 středoškolských studentů, učitelů, tvůrců politik a odborníků v oblasti humanitární pomoci spolu s nositelem Nobelovy ceny míru Denisem Mukwegem a belgickými zpěváky Axellem Redem a Typhem Barrowem.

Kampaň #RaiseYourPencil

V zájmu zvýšení povědomí o potřebě zaručit přístup ke vzdělávání pro všechny dívky a chlapce v oblastech postižených krizí na celém světě byla zahájena kampaň #RaiseYourPencil, která má mladé Evropany podnítit k tomu, aby vyjádřili solidaritu se svými vrstevníky, kteří kvůli mimořádným situacím nemohou chodit do školy. Tato kampaň potrvá až do září 2019 a bude zahrnovat jak dobu, kdy mladí studenti z evropských zemí ukončí školní rok, tak i chvíli, kdy se vrátí do školy po letních prázdninách. Komise vybízí všechny, aby se chopili tužky, která je univerzálním symbolem školy a učení, a aby v rámci kampaně #RaiseYourPencil na sociálních médiích podpořili iniciativu #School4All.

Souvislosti

V současné době je na celém světě kvůli konfliktům nebo přírodním katastrofám pro téměř 75 milionů dětí škola dostupná jen omezeně nebo vůbec ne. Nicméně vzdělávání je nejen základním lidským právem, ale také nezbytnou potřebou dětí v mimořádných situacích. Jde o nutný prostředek ochrany dětí, vede je k toleranci a dává jim naději, že uskuteční své sny a budou vytvářet vlastní budoucnost.

EU v posledních letech systematicky zvyšuje financování v oblasti vzdělávání v mimořádných situacích. Od chvíle, kdy komisař Stylianides prohlásil v roce 2015 vzdělávání v mimořádných situacích za prioritní oblast, se zvýšil podíl rozpočtu Evropské komise na humanitární pomoc vynaložený na vzdělávání v mimořádných situacích z 1 % v roce 2015 na 10 % v roce 2019. Zatímco Komise v roce 2015 vynaložila na vzdělávání v mimořádných situacích bezmála 13 milionů eur, do konce roku 2018 tato částka vzrostla na 290 milionů eur.

EU se tak stala světovým lídrem v oblasti vzdělávání v mimořádných situacích. Finanční prostředky Komise jsou poskytovány prostřednictvím jejích partnerů provádějících projekty humanitární pomoci, konkrétně prostřednictvím nevládních organizací, agentur OSN a mezinárodních organizací.

Další informace

Kampaň #RaiseYourPencil

Vzdělávání v mimořádných situacích

IP/19/2452

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar