Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Bendroji skaitmeninė rinka. Nuo gegužės 15 d. pinga skambučiai į kitas ES šalis

Briuselis, 2019 m. gegužės 13 d.

Nuo gegužės 15 d. visiems tarptautiniams skambučiams ir SMS Europos Sąjungoje bus taikoma nauja didžiausia kaina. Todėl iš savo šalies į kitą ES šalį skambinantys vartotojai mokės ne daugiau kaip 19 centų už minutę (plius PVM) ir ne daugiau kaip 6 centus už SMS žinutę (plius PVM).

2017 m. birželio mėn. panaikinus tarptinklinio ryšio mokesčius, šios naujos tarptautinių skambučių ir SMS kainų viršutinės ribos Europos Sąjungoje yra esminės ES masto telekomunikacijų taisyklių pertvarkos dalis. Ta pertvarka siekta stiprinti elektroninių ryšių koordinavimą ir Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) vaidmenį.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas teigė: „Viršutinės skambučių Europos Sąjungoje kainų ribos yra konkretus pavyzdys, kaip bendroji skaitmeninė rinka veikia kasdienį piliečių gyvenimą. Iš esmės, formuojant bendrąją skaitmeninę rinką sukurtos 35 naujos skaitmeninės teisės ir laisvės. Apskritai naujosios telekomunikacijų taisyklės padės ES patenkinti augančius europiečių interneto ryšio poreikius ir padidinti ES konkurencingumą.“ 

Už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel teigė: „2017 m. ES panaikino tarptinklinio ryšio mokesčius, o dabar ėmėsi priemonių kovoti su per didelėmis tarpvalstybinių skambučių iš namų kainomis. Dabar abi šios priemonės visapusiškai apsaugo Europos vartotojus nuo nelauktai didelių sąskaitų skambinant bet kuriuo ES šalies numeriu ir namuose, ir užsienyje. Tai vienas iš daugelio konkrečių bendrosios skaitmeninės rinkos laimėjimų.“

Naujosiomis tarptautinių skambučių taisyklėmis sprendžiama anksčiau buvusių didelių kainų skirtumų tarp valstybių narių problema. Vidutiniškai standartinė skambučio ES viduje naudojant fiksuotąjį ar mobilųjį ryšį kaina buvo tris kartus didesnė negu standartinė skambučio savoje šalyje kaina, o standartinė SMS žinutės ES viduje kaina – du kartus didesnė negu kaina savoje šalyje. Kai kuriais atvejais standartinė skambučių ES viduje kaina gali būti iki dešimties kartų didesnė už standartinę skambučių savoje šalyje kainą.

Nauja „Eurobarometro“ apklausa dėl tarptautinių skambučių rodo, kad keturi iš dešimties respondentų (42 proc.) per pastarąjį mėnesį buvo susisiekę su kitoje ES šalyje gyvenančiu asmeniu. 26 proc. respondentų teigė, kad į kitą ES šalį skambino fiksuotojo ar mobiliojo ryšio telefonu arba rašė SMS.

Telekomunikacijų operatoriai visoje ES turės pranešti vartotojams apie naujas kainų viršutines ribas. Taisyklės nuo gegužės 15 d. bus taikomos visose 28 ES šalyse, jos netrukus įsigalios ir Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine.

Didžiausia kaina nustatoma tik asmeninėms reikmėms, t. y. privatiems klientams. Verslo klientams kainų reguliavimo nuostatos netaikomos atsižvelgiant į tai, kad tam tikri paslaugų teikėjai jiems teikia ypač patrauklių specialių pasiūlymų.

Pagrindiniai faktai

Naujosios telekomunikacijų taisyklės sudaro sąlygas ES daugiau investuoti į didelės spartos interneto ryšį ir sklandžiai diegti 5G.

2018 m. gruodžio mėn. įsigaliojo Europos elektroninių ryšių kodeksas ir BEREC reglamentas. Kodeksą į nacionalinę teisę reikia perkelti iki 2020 m. pabaigos, o BEREC reglamente numatytos taikymo datos skiriasi. Iš naujųjų telekomunikacijų taisyklių pirmiausia įsigalioja taisyklė dėl didžiausios tarptautinių skambučių kainos.

Atsižvelgiant į tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimą 2017 m. birželio mėn., dabar europiečiai yra visapusiškai apsaugoti nuo nelauktai didelių sąskaitų už skambučius iš namų ir užsienio.

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai: tarptautiniai skambučiai ES

„Eurobarometro“ apklausa dėl ES vidaus skambučių

Pranešimas spaudai: susitarimas dėl ES telekomunikacijų taisyklių atnaujinimo

Klausimai ir atsakymai: ES telekomunikacijų taisyklės

Informacijos suvestinė. Visiems europiečiams naudinga bendroji skaitmeninė rinka  

Teisės aktai

IP/19/2429

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar

Videos