Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Det digitale indre marked: Billigere opkald til andre EU-lande pr. 15. maj

Bruxelles, den 13. maj 2019

Med virkning fra den 15. maj indføres der en ny maksimumspris for alle internationale opkald og SMS'er i EU. Som resultat heraf vil forbrugere, der ringer fra det EU-land, de befinder sig i, til et andet EU-land, højst betale 19 cent pr. minut (+moms) og 6 cent pr. SMS-besked (+moms).

Efter afskaffelsen af roamingtakster i juni 2017 udgør disse nye prislofter for internationale opkald og SMS'er i EU en del af den overhaling af telekommunikationsreglerne på EU-plan, som har til formål at styrke samordningen af den elektroniske kommunikation og øge BEREC's (Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation) rolle.

Andrus Ansip, næstformand med ansvar for det digitale indre marked, udtaler: "Prislofterne for opkald i EU er et konkret eksempel på, hvordan det digitale indre marked gør en forskel i folks dagligdag. Faktisk har opbygningen af et digitalt indre marked skabt 35 nye digitale rettigheder og friheder. De nye regler på telekommunikationsområdet vil samlet set hjælpe EU med at opfylde europæernes voksende konnektivitetsbehov og fremme EU's konkurrencedygtighed." 

Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, udtaler: "Efter afskaffelsen af roamingtakster i 2017 har EU nu truffet foranstaltninger mod for høje priser på grænseoverskridende opkald hjemmefra. Takket være disse to foranstaltninger er de europæiske forbrugere nu i vidt omfang beskyttet mod ubehagelige regninger, når de ringer til et europæisk nummer, både hjemme og i udlandet. Dette er et af det digitale indre markeds mange konkrete resultater."

De nye regler for internationale opkald gør noget ved de store prisforskelle, som tidligere fandtes mellem medlemsstaterne. I gennemsnit var standardprisen for et EU-internt fastnet- eller mobilopkald tre gange højere end standardprisen for et indenlandsk opkald, og standardprisen for en EU-intern SMS-besked mere end to gange højere end for en indenlandsk SMS. I nogle tilfælde kan standardprisen for et EU-internt opkald være op til ti gange højere end standardprisen for indenlandske opkald.

En ny Eurobarometerundersøgelse af internationale opkald viser, at fire ud af ti respondenter (42 %) har kontaktet nogen i et andet EU-land i løbet af den seneste måned. 26 % af respondenterne gav udtryk for at have anvendt fastnettelefon, mobiltelefon eller SMS for at komme i kontakt med en person i et andet EU-land.

Teleoperatørerne i hele EU vil skulle underrette forbrugerne om de nye prislofter. Reglerne vil gælde i alle 28 EU-lande pr. 15. maj og snart også i Norge, Island og Liechtenstein.

Maksimumsprisen gælder kun for personlig brug, dvs. for privatkunder. Erhvervskunder er udelukket fra denne prisregulering, fordi adskillige udbydere har specialtilbud, der er særligt attraktive for erhvervskunder.

Baggrund

De nye telekommunikationsregler baner vejen for flere investeringer i højhastighedsforbindelser og en gnidningsløs indførelse af 5G i EU.

Den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation (EECC) og BEREC-forordningen trådte i kraft i december 2018. Mens kodeksen skal gennemføres i national lovgivning inden udgangen af 2020, indeholder BEREC-forordningen andre gennemførelsesdatoer. Den første regel i de nye telekommunikationsregler, der træder i kraft, er loftet over prisen på internationale opkald.

Efter afskaffelsen af roamingtakster i juni 2017 er de europæiske forbrugere nu i vidt omfang beskyttet mod ubehagelige regninger, både når de ringer fra deres hjemland og fra udlandet.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar: internationale opkald i EU

Eurobarometerundersøgelse af opkald i EU

Pressemeddelelse: aftale om at ajourføre EU's regler på telekommunikationsområdet

Spørgsmål og svar: EU's regler på telekommunikationsområdet

Faktablad: Et digitalt indre marked til fordel for alle europæere  

Lovgivningsmæssige retsakter

IP/19/2429

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar

Videos