Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Enighet ger styrka: EU-ledarna blickar framåt vid toppmötet i Sibiu

Bryssel den 7 maj 2019

Den 9 maj 2019 träffas EU-ledarna i Sibiu, som EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker föreslog i talet om tillståndet i unionen 2017, för att diskutera EU:s strategiska agenda 2019–2024 och utmaningarna och prioriteringarna för EU under kommande år. Den nuvarande agendan godkändes av Europeiska rådet i juni 2014 och omarbetades till Junckerkommissionens tio politiska prioriteringar. Efter fem år har dessa ansträngningar gett konkreta resultat för medborgarna, trots oförutsedda svårigheter på vägen som fortsätter att utgöra allvarliga utmaningar för unionen. Med avstamp i de politiska rekommendationerna om hur EU kan forma sin framtid som lades fram förra veckan blickar kommissionen i dag tillbaka på vad som gjorts under de senaste fem åren.

Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker kommenterar: – När jag blev ordförande sade jag att det var vår sista chans att visa människor i EU att unionen är till för dem. Under de senaste fem åren har jag inte lämnat någon möda ospard för att infria de löften som då gavs. Ibland har vi överskridit förväntningarna, ibland har vi inte nått våra mål. Men jag tror att vi alltid har gjort en insats på de områden som är viktigast. EU måste nu blicka framåt, dra lärdom av erfarenheterna och bygga vidare på framgångarna. Vi måste vara ännu mer ambitiösa och målmedvetna än någonsin tidigare.

Goda resultat

Junckerkommissionens tio prioriteringar fokuserade på de frågor som är viktigast för EU-medborgarna: att skapa jobb, tillväxt och investeringar, stärka den sociala rättvisan, hantera migrationsströmmarna, begränsa säkerhetshoten, frigöra potentialen i den digitala omvandlingen och energiomställningen, göra EU till en starkare global aktör och öka insynen och den demokratiska legitimiteten.

Sommaren 2018 hade Junckerkommissionen lagt fram alla de lagstiftningsförslag som den åtog sig i början av sitt mandat. Sammanlagt lade kommissionen fram 471 nya lagförslag och övertog 44 förslag från tidigare kommissioner. Av dessa har 348 förslag antagits eller godkänts av Europaparlamentet och rådet under den innevarande mandatperioden.

I dag publicerar EU-kommissionen tjugo faktablad som visar hur EU lyckades genomföra de åtaganden som gjordes 2014 i Europeiska rådets strategiska agenda och i Junckerkommissionens tio politiska prioriteringar.

Framtidsperspektiv

Senaste veckan lade EU-kommissionen fram ett antal politiska rekommendationer om hur EU kan forma sin framtid i en alltmer multipolär och osäker omvärld. Kommissionen rekommenderar att EU:s strategiska agenda 2019–2024 inriktas på fem viktiga områden:

  • Ett EU som skyddar eftersom fred är makt i dagens värld.
  • Ett konkurrenskraftigt EU som investerar i morgondagens teknik och stöder våra största tillgångar: den inre marknaden, industrin och euron.
  • Ett rättvist EU som upprätthåller våra grundläggande principer jämlikhet, rättsstat och social rättvisa i en modern värld.
  • Ett hållbart EU som går främst i kampen för hållbar utveckling och mot klimatförändringarna.
  • Ett inflytelserikt EU som upprätthåller och uppdaterar det regelbaserade system som tjänat oss så väl så länge.

 EU-ledarnas möte i Sibiu kan bygga på allt detta för att fastställa nya politiska riktlinjer och nya prioriteringar för EU inför valet till Europaparlamentet den 23–26 maj 2019 och det byte av politiskt ledarskap i EU-institutionerna som då blir aktuellt.

Jean-Claude Juncker kommer att företräda EU-kommissionen vid stats- och regeringschefernas informella möte i Sibiu den 9 maj 2019. Innan dess kommer han tillsammans med Rumäniens president Klaus Iohannis att delta i en medborgardialog den 8 maj 2019 kl. 18.00 (centraleuropeisk tid).

Kommissionärerna Marianne Thyssen och Tibor Navracsics kommer också att vara i Sibiu för att öppna ungdomsevenemanget Let's shape the future of Europe together och delta i prisutdelningen för fototävlingen #MySocialEurope. Kommissionär Tibor Navracsics kommer också att överlämna priserna till månadens vinnare i fototävlingen ”My magical European Solidarity Corps moment”.

Bakgrund

För fem år sedan fastställde Europeiska rådet en bred strategisk agenda för ett EU i tider av förändring. Agendan omsattes sedan i Jean-Claude Junckers tio politiska prioriteringar, som utvecklades under valkampanjen och i dialogen med medlemsstaterna och Europaparlamentet. Junckerkommissionen har sedan dess visat goda resultat med att förverkliga sin strategiska agenda.

EU behöver nu nya, ambitiösa, realistiska och fokuserade mål för nästa mandatperiod.

I mars 2017, inför Romfördragets 60-årsdag, offentliggjorde kommissionen sin vitbok om EU:s framtid. Där skisserades fem möjliga scenarier för ett framtida EU med 27 länder. Det var startskottet för en bred debatt om EU:s framtid, som nu kan inspirera de huvudsakliga politiska prioriteringarna i nästa strategiska agenda. Kommissionen har också lyssnat på medborgarna i knappt 1 600 medborgardialoger och medborgarsamråd.

I sitt tal om tillståndet i EU 2017 presenterade Jean-Claude Juncker en färdplan med de viktigaste stegen mot ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU. Därefter träffades EU-ländernas ledare i Estlands huvudstad Tallinn och enades om en ledaragenda – en lista med de mest brådskande frågorna och utmaningarna som måste lösas inför valet till Europaparlamentet 2019.

Vid ett toppmöte i den rumänska staden Sibiu den 9 maj 2019 förväntas EU-ledarna att nå kulmen på den här processen med en förnyad beslutsamhet att uppnå resultat i de frågor som betyder mest för människor. De kommer att diskutera EU:s politiska ambitioner och förbereda den strategiska agendan för de kommande fem åren.

Läs mer

Faktablad om kommissionens tio prioriteringar:

Kommissionens bidrag till EU:s strategiska agenda 2019–2024

Pressinformation om mötet i Sibiu

 

 

IP/19/2392

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar