Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Spēks vienotībā – ES valstu vadītāji Sibiu samitā apspriedīs kopīgu nākotni

Briselē, 2019. gada 7. maijā

ES valstu vadītāji pēc Komisijas priekšsēdētāja Junkera ierosinājuma 2017. gada runā par stāvokli Savienībā 2019. gada 9. maijā tiksies Sibiu, lai apspriestu ES nākamo stratēģisko programmu laikposmam no 2019. līdz 2024. gadam. Viņi apmainīsies viedokļiem par ES uzdevumiem un prioritātēm turpmākajos gados. Pašreizējo darba kārtību Eiropadome pieņēma 2014. gada jūnijā, un tā tika ietverta Junkera vadītās Komisijas 10 politiskajās prioritātēs. Ir pagājuši pieci gadi, un centieni īstenot šīs prioritātes ir devuši iedzīvotājiem reālus rezultātus, neraugoties uz neparedzētām grūtībām procesa gaitā, kuras turpina mūsu Savienībai radīt nopietnas problēmas. Balstoties uz pagājušajā nedēļā izklāstītajiem politikas ieteikumiem par to, kā Eiropa var veidot savu nākotni, Komisija šodien atskatās uz pēdējo piecu gadu laikā paveikto.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers sacīja: “Kad es stājos amatā, es teicu, ka šī ir mūsu pēdējā iespēja parādīt Eiropas iedzīvotājiem, ka viņu Savienība darbojas viņu labā. Pēdējos piecus gadus esmu pavadījis, nenogurstoši strādājot pie tā, lai izpildītu dotos solījumus. Dažās jomās, manuprāt, esam pārsnieguši cerēto, citās, iespējams, cerētais nav pilnībā panākts. Taču es uzskatu, ka mēs vienmēr esam rīkojušies tur, kur tam ir bijusi vislielākā nozīme. Tagad ES ir jāraugās nākotnē, ņemot vērā gūto pieredzi un tās panākumus. Mums ir jāstrādā ar vēl lielāku vērienu un koncentrētu uzmanību nekā jebkad agrāk.”

Stabili rezultāti

Junkera vadītās Komisijas 10 prioritātes bija vērstas uz jautājumiem, kas ir svarīgi lielākajai daļai Eiropas iedzīvotāju: darbvietu atjaunošanu, izaugsmi un investīcijām, sociālā taisnīguma palielināšanu, migrācijas pārvaldību, drošības apdraudējumu mazināšanu, digitālās un enerģētikas pārkārtošanās potenciāla atraisīšanu, ES globālās lomas palielināšanu un pārredzamības un demokrātiskās leģitimitātes nostiprināšanu.

Līdz 2018. gada vasarai Junkera vadītā Komisija bija iesniegusi visus leģislatīvos priekšlikumus, ko tā apņēmās sagatavot savu pilnvaru termiņa sākumā. Kopumā Komisija sagatavoja 471 jaunu leģislatīvo priekšlikumu un pārnesa papildu 44 priekšlikumus, kurus bija iesniegušas iepriekšējās Komisijas. No šiem priekšlikumiem Eiropas Parlamentā un Padomē pašreizējā pilnvaru termiņa laikā 348 priekšlikumi ir pieņemti vai par tiem ir panākta vienošanās.

Komisija šodien publicēja 20 faktu lapu sēriju, kurās parādīts, kā ES ir spējusi izpildīt saistības, ko tā uzņēmās 2014. gadā Eiropadomes stratēģiskajā programmā un Junkera vadītās Komisijas 10 politiskajās prioritātēs.

Nākotnes perspektīva

Pagājušajā nedēļā Eiropas Komisija nāca klajā ar virkni politikas ieteikumu par to, kā Eiropa var veidot savu nākotni arvien daudzpolārākā un mainīgākā pasaulē. Komisija ieteica ES stratēģisko programmu 2019.–2024. gadam vērst uz 5 galvenajiem aspektiem:

  • aizsargājošu Eiropu, jo mūsdienu pasaulē miers ir spēks;
  • konkurētspējīgu Eiropu, kas investē rītdienas tehnoloģijās un atbalsta mūsu lielākās priekšrocības – vienoto tirgu, mūsu rūpniecību un mūsu vienoto valūtu;
  • taisnīgu Eiropu, kas aizstāv mūsu pamatprincipus – līdztiesību, tiesiskumu un sociālo taisnīgumu mūsdienu pasaulē;
  • ilgtspējīgu Eiropu, kas uzņemas vadību ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā un klimata pārmaiņu apkarošanā;
  • un ietekmīgu Eiropu, kas tiecas aizstāvēt un atjaunināt uz noteikumiem balstīto sistēmu, kas mums tik ilgi un tik labi ir kalpojusi.

 Ņemot vērā Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2019. gada 23.–26. maijā un tām sekojošo ES iestāžu politiskās vadības maiņu, ES-27 valstu vadītāji, kas tiksies Sibiu, tagad var balstīties uz šo noteikto jauno politikas ievirzi un jaunajām prioritātēm Eiropas Savienībai.

Priekšsēdētājs Junkers pārstāvēs Eiropas Komisiju ES-27 valstu vai valdību vadītāju neformālajā sanāksmē Sibiu 2019. gada 9. maijā. Pirms tam 2019. gada 8. maijā, plkst. 18:00 (pēc Viduseiropas laika) viņš kopā ar Rumānijas prezidentu Johannisu piedalīsies pilsoņdialogā.

Komisāre Teisena un komisārs Navračičs arī būs Sibiu, Rumānijā, lai atklātu jauniešu pasākumu “Veidosim Eiropas nākotni kopā!” un piedalītos fotokonkursa #MySocialEurope apbalvošanas ceremonijā. Komisārs Navračičs izsniegs balvas arī fotokonkursa “Mans burvīgais brīdis Eiropas Solidaritātes korpusā” ikmēneša uzvarētājiem.

Konteksts

Pirms pieciem gadiem Eiropadome Savienībai noteica plašu stratēģisko programmu pārmaiņu laikam. Tā konkrētāku apveidu ieguva priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera 10 politisko prioritātēs, kuras tika izstrādātas viņa vēlēšanu kampaņas laikā un dialogā ar dalībvalstīm un Eiropas Parlamentu. Junkera vadītā Komisija kopš tā laika ir uzrādījusi stabilus rezultātus savas stratēģiskās programmas īstenošanā.

Tagad ES nākamajam politiskajam ciklam ir vajadzīgi jauni, vērienīgi, reāli un koncentrēti mērķi.

2017. gada martā, gatavojoties Romas līgumu 60. gadadienai, Komisija publicēja Balto grāmatu par Eiropas nākotni. Tajā tika ieskicēti pieci iespējamie scenāriji ES nākotnei 27 valstu sastāvā. Tas bija sākumpunkts plašām diskusijām par Eiropas nākotni, kuras tagad var būt iedvesmas avots nākamās stratēģiskās programmas galvenajām politikas prioritātēm. Notika iesaistīšanās sarunās ar iedzīvotājiem gandrīz 1600 pilsoņdialogos un konsultācijās ar iedzīvotājiem.

Komisijas priekšsēdētājs Junkers savā 2017. gada runā par stāvokli Savienībā nāca klajā ar ceļvedi, kurā izklāstīti galvenie soļi ceļā uz vienotāku, stiprāku un demokrātiskāku Savienību. Pamatojoties uz šo, valstu vadītāji tikās Tallinā, Igaunijā, un vienojās par Vadītāju programmu – sarakstu ar vissteidzamākajiem jautājumiem un problēmām, kam jārod risinājumi līdz Eiropas vēlēšanām 2019. gadā.

2019. gada 9. maijā ES valstu vadītāji tiksies Sibiu, Rumānijā, un paredzēts, ka viņi atzīmēs šā procesa kulmināciju ar atjaunotu apņemšanos panākt tādu ES, kas risina cilvēkiem patiešām svarīgus jautājumus. Viņi apsvērs mūsu Savienības politiskos centienus un sagatavos stratēģisko programmu nākamajiem pieciem gadiem.

Plašāka informācija

Faktu lapas par Komisijas 10 prioritātēm:

Komisijas ieguldījums stratēģiskajā programmā 2019.–2024. gadam

Informācija medijiem par Sibiu samitu

 

 

IP/19/2392

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar