Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Stiprybė vienybėje: ES vadovai Sibiu vyksiančiame aukščiausiojo lygio susitikime apžvelgs bendrą ateitį

Briuselis, 2019 m. gegužės 7 d.

Remiantis Pirmininko J.-C. Junckerio pasiūlymu, kurį jis pateikė 2017 m. pranešime apie Sąjungos padėtį, 2019 m. gegužės 9 d. Sibiu ES vadovai susitiks aptarti būsimos 2019–2024 m. ES strateginės darbotvarkės.

Jie pasikeis nuomonėmis apie iššūkius ir prioritetus, kurie laukia ES ateityje. Dabartinė darbotvarkė, dėl kurios Europos Vadovų Taryba susitarė 2014 m. birželio mėn., buvo detalizuota J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos gairėse dėl 10 politinių prioritetų. Praėjus penkeriems metams, pastangos įgyvendinti šiuos prioritetus piliečiams davė apčiuopiamų rezultatų nepaisant neprognozuojamų sunkumų, kurie ir toliau kelia didelių iššūkių mūsų Sąjungai. Remdamasi praėjusią savaitę pristatytomis politikos rekomendacijomis dėl to, kaip Europa galėtų formuoti savo ateitį, šiandien Komisija apžvelgia per pastaruosius penkerius metus pasiektą pažangą.

Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris pareiškė: „Pradėjęs eiti pareigas pasakiau, kad turime paskutinę galimybę parodyti europiečiams, jog Sąjunga veikia jų labui. Pastaruosius penkerius metus visą laiką stengiausi, kad mūsų duoti pažadai būtų išpildyti. Manau, kad kai kuriose srityse pranokome lūkesčius, o kitose galbūt įgyvendinome ne visus planus. Vis dėlto tikiu, kad visada ėmėmės veiksmų ten, kur jų labiausiai reikia. Dabar ES turi žvelgti į ateitį, mokytis iš įgytos parties ir pasinaudoti tuo, ką pasiekė. Kaip niekada anksčiau turime būti ryžtingi ir susitelkę.“

Dideli pasiekimai

J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos gairėse dėl 10 prioritetų daugiausia dėmesio skiriama europiečiams labiausiai rūpimiems klausimams: darbo vietų atkūrimui, ekonomikos augimui ir investicijoms, socialinio teisingumo stiprinimui, migracijos valdymui, saugumo grėsmių mažinimui, skaitmeninio ir energetinio perėjimo proceso potencialo išnaudojimui, ES vaidmens pasaulyje stiprinimui ir skaidrumo bei demokratinio teisėtumo didinimui.

Iki 2018 m. vasaros J.-C. Junckerio vadovaujama Komisija buvo pateikusi visus teisės aktų pasiūlymus, kuriuos kadencijos pradžioje ji buvo įsipareigojusi pateikti. Iš viso Komisija pateikė 471 naują teisės akto pasiūlymą ir perėmė dar 44 ankstesnių kadencijų Komisijos pasiūlymus. Iš jų 348 pasiūlymus per šią kadenciją Europos Parlamentas ir Taryba priėmė arba jiems pritarė.

Šiandien Komisija paskelbė 20 informacijos suvestinių, kuriose nušviečiama, kaip ES sekėsi įvykdyti 2014 m. Europos Vadovų Tarybos strateginėje darbotvarkėje ir J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos gairėse dėl 10 politinių prioritetų prisiimtus įsipareigojimus.

Ateities perspektyvos

Praėjusią savaitę Europos Komisija pateikė įvairių politinių rekomendacijų dėl to, kaip Europa galėtų formuoti savo ateitį vis stipriau priešingų polių veikiamame ir vis mažiau nuspėjamame pasaulyje. Komisija rekomendavo 2019–2024 m. ES strateginėje darbotvarkėje daugiausia dėmesio skirti toliau nurodytiems 5 pagrindiniams aspektams:

  • Saugumą suteikianti Europa – šiandieniniame pasaulyje taika yra galia.
  • Konkurencinga Europa, investuojanti į ateities technologijas ir remianti mūsų didžiausią turtą – bendrąją rinką, pramonę ir bendrą valiutą.
  • Sąžininga Europa, šiuolaikiniame pasaulyje puoselėjanti pagrindinius lygybės, teisinės valstybės ir socialinio teisingumo principus.
  • Tvari Europa, pirmaujanti darnaus vystymosi ir kovos su klimato kaita srityse.
  • Įtakinga Europa, siekianti puoselėti ir atnaujinti taisyklėmis grindžiamą sistemą, kuri ilgą laiką tinkamai veikė.

 Sibiu vyksiančiame susitikime 27 ES valstybių narių vadovai gali remtis šiomis gairėmis tam, kad dar iki 2019 m. gegužės 23–26 d. Europos Parlamento rinkimų bei po jų įvyksiančių ES institucijų politinės vadovybės pokyčių nustatytų naujas ES politikos kryptis ir prioritetus.

2019 m. gegužės 9 d. Sibiu vyksiančiame neformaliame 27 ES valstybių narių valstybių ir vyriausybių vadovų susitikime Europos Komisijai atstovaus Pirmininkas J.-C. Junckeris. Prieš tai, 2019 m. gegužės 8 d. 18 val. Vidurio Europos laiku, jis kartu su Rumunijos Prezidentu Klausu Iohannisu dalyvaus dialoge su piliečiais.

Be to, Sibiu, Rumunijoje, bus ir Komisijos nariai M. Thyssen bei T. Navracsicsius. Jie atidarys jaunimo renginį Kurkime Europos ateitį kartu ir dalyvaus fotografijos konkurso #MySocialEurope apdovanojimų ceremonijoje. Komisijos narys T. Navracsicsius taip pat įteiks apdovanojimus fotografijos konkurso Mano stebuklinga akimirka Europos solidarumo korpuse mėnesio nugalėtojams.

Pagrindiniai faktai

Prieš penkerius metus Europos Vadovų Taryba nustatė plataus užmojo strateginę Sąjungos kintančiame pasaulyje darbotvarkę. Ji buvo detalizuota Pirmininko Jeano-Claude'o Junckerio gairėse dėl 10 politinių prioritetų, kurie buvo suformuluoti per jo rinkimų kampaniją, taip pat palaikant dialogą su valstybėmis narėmis ir Europos Parlamentu. Nuo to laiko įgyvendindama savo strateginę darbotvarkę J.-C. Junckerio vadovaujama Komisija pasiekė gerų rezultatų.

Dabar ES reikia naujų, plataus užmojo, realistiškų ir sutelktų būsimo politinio ciklo tikslų.

2017 m. kovo mėn., rengiantis 60-osioms Romos sutarčių metinėms, Komisija paskelbė Baltąją knygą dėl Europos ateities. Joje nustatyti penki galimi 27 valstybių narių Europos Sąjungos scenarijai. Tai buvo atspirties taškas plataus masto diskusijoms dėl Europos ateities. Dabar jos gali suteikti įkvėpimo nustatant pagrindinius būsimos strateginės darbotvarkės politikos prioritetus. Beveik 1 600 kartų surengtas dialogas ir konsultacijos su piliečiais.

2017 m. pranešime apie Sąjungos padėtį Pirmininkas J.-C. Junckeris paskelbė veiksmų planą, kuriame išsamiai išdėstyti pagrindiniai veiksmai siekiant vieningesnės, stipresnės ir demokratiškesnės Sąjungos. Veikdami šia linkme, valstybių narių vadovai susitiko Taline, Estijoje, ir susitarė dėl Vadovų darbotvarkės – aktualiausių klausimų ir uždavinių, kuriuos reikėtų išspręsti iki 2019 m. vyksiančių Europos Parlamento rinkimų, sąrašo.

2019 m. gegužės 9 d. ES vadovai susitiks Sibiu, Rumunijoje, ir tikimasi, kad susitikime bus pasiekta šio proceso kulminacija – bus atnaujintas įsipareigojimas užtikrinti, kad ES spręstų žmonėms iš tiesų rūpimus klausimus. Jie aptars Sąjungos politinius siekius ir parengs kitų penkerių metų strateginę darbotvarkę.

Daugiau informacijos

Informaciniai pranešimai apie 10 Komisijos prioritetų:

Komisijos medžiaga 2019–2024 m. strateginei darbotvarkei

Sibiu aukščiausiojo lygio susitikimas. Kvietimas žiniasklaidai

 

 

IP/19/2392

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar