Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Egységben az erő: A nagyszebeni csúcstalálkozón az EU vezetői a közös jövőről egyeztetnek

Brüsszel, 2019. május 7.

Amint azt Juncker elnök az Unió helyzetét értékelő 2017. évi beszédében javasolta, 2019. május 9-én az EU vezetői azért ülnek össze Nagyszebenben, hogy megvitassák az EU következő, 2019–2024-es időszakra vonatkozó stratégiai menetrendjét.

A vezetők továbbá véleménycserét folytatnak arról, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznie és milyen prioritásokat kell meghatároznia az EU-nak az elkövetkező évekre. Az Európai Tanács által 2014 júniusában elfogadott jelenlegi stratégiai menetrend szolgált a Juncker-Bizottság 10 politikai prioritásának alapjául. Öt év elteltével az e prioritások megvalósítására irányuló erőfeszítések kézzelfogható eredményeket hoztak a polgárok számára, annak ellenére, hogy az Unió számára továbbra is komoly kihívásokat jelentő, előre nem látható nehézségek merültek fel. Az Európa jövőjének alakításával kapcsolatos, múlt héten bemutatott szakpolitikai ajánlásokból kiindulva a Bizottság ma azt értékeli, hogy az elmúlt öt év során mi valósult meg.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke így nyilatkozott: „Amikor hivatalba léptem, azt mondtam, hogy ez az utolsó esélyünk arra, hogy megmutassuk az európaiak számára, hogy az Unió értük van. Az elmúlt öt évben fáradhatatlanul dolgoztam azon, hogy teljesítsem ígéreteinket. Úgy vélem, hogy egyes területeken felülmúltuk a várakozásokat, más területeken viszont gyengébben teljesítettünk az elvártnál. De úgy gondolom, hogy minden intézkedésünkkel azokon a területeken léptünk fel, ahol erre a legnagyobb szükség van. Most a jövőbe kell tekintenünk, le kell vonnunk a tanulságokat, és tovább kell lépnünk az eredményeink nyomán. Minden eddiginél ambiciózusabbnak és céltudatosabbnak kell lennünk.”

Van mire alapoznunk

A Juncker-Bizottság 10 prioritása az európaiakat leginkább érintő kérdésekre összpontosított: a foglalkoztatásra, a növekedés és beruházások újbóli fellendítésére, a társadalmi méltányosság megerősítésére, a migrációkezelésre, a biztonsági kockázatok mérséklésére, a digitális és az energetikai átállásban rejlő lehetőségek kiaknázására, az EU globális súlyának növelésére, valamint az átláthatóság és a demokratikus legitimitás megszilárdítására.

A Juncker-Bizottság 2018 nyaráig a megbízatásának kezdetén vállalt összes jogalkotási javaslatot előterjesztette. Összességében a Bizottság 471 új jogalkotási javaslatot terjesztett elő, 44-et pedig továbbvitt a korábbi biztosi testületek által benyújtott javaslatok közül. Mindebből 348-at az Európai Parlament és a Tanács már elfogadott a Bizottság jelenlegi megbízatása idején, vagy legalább megállapodott a tartalmukban.

A Bizottság a mai napon 20 adatlapot tett közzé, amelyek bemutatják, hogy az EU hogyan tudta teljesíteni a 2014-ben az Európai Tanács stratégiai programjában és a Juncker-Bizottság 10 politikai prioritásában vállalt kötelezettségeket.

Előre kell tekintenünk

Múlt héten az Európai Bizottság szakpolitikai ajánlásokat tett közzé arról, hogyan alakíthatja jövőjét Európa az egyre inkább többpólusúvá és bizonytalanabbá váló világunkban. A Bizottság azt ajánlotta, hogy az EU 2019–2024 közötti időszakra vonatkozó stratégiai menetrendje a következő 5 fő dimenzióra összpontosítson:

  • a védelmet nyújtó Európára, mert a mai világban a béke jelenti az erőt;
  • a versenyképes Európára, amely befektet a jövő technológiáiba, és legnagyobb értékeinket, vagyis az egységes piacot, az iparunkat és a közös valutánkat támogatja;
  • a méltányos Európára, amely tiszteletben tartja az egyenlőség, a jogállamiság és a társadalmi igazságosság alapelveit a modern világban;
  • a fenntartható Európára, amely vezető szerepet vállal a fenntartható fejlődésben és az éghajlatváltozás elleni küzdelemben;
  • és a befolyásos Európára, amely arra törekszik, hogy megőrizze és korszerűsítse a szabályokon alapuló rendszert, amely olyan sokáig jól szolgált bennünket.

 Az EU-27 vezetőinek nagyszebeni találkozója során ezek alapján új szakpolitikai irány és új prioritások határozhatók meg az Unió számára a 2019. május 23–26-i európai parlamenti választások és az azok nyomán az EU intézményeinek politikai vezetésében várható változások előtt.

Az EU-27 állam-, illetve kormányfőinek 2019. május 9-i nagyszebeni nem hivatalos ülésén az Európai Bizottságot Juncker elnök fogja képviselni. Ezt megelőzően Juncker elnök Iohannis román elnökkel együtt részt vesz a 2019. május 8-án közép-európai idő szerint 18: 00 órakor kezdődő civil párbeszédben.

A romániai Nagyszebenben megrendezésre kerülő találkozóra Thyssen és Navracsics biztos is meghívást kapott, hogy megnyissák a „Let's shape the future of Europe together” (Alakítsuk együtt Európa jövőjét) nevű ifjúsági rendezvényt, és hogy megjelenjenek a #MySocialEurope fotóverseny díjátadó ünnepségén. Navracsics biztos a „Varázslatos pillanatok az Európai Szolidaritási Testületnél” fotóverseny havi nyerteseinek is díjait is kiosztja majd.

Háttér-információk

Öt évvel ezelőtt az Európai Tanács átfogó stratégiai menetrendet határozott meg az Unió számára a változások idejére. Ez később Jean-Claude Juncker elnök 10 politikai prioritásában nyert konkrétabb formát, amelyeket választási kampánya során, a tagállamokkal és az Európai Parlamenttel folytatott párbeszédre is támaszkodva dolgozott ki. Azóta a Juncker-Bizottság komoly eredményeket mutatott fel stratégiai menetrendjének megvalósításában.

Az EU-nak most új, nagyratörő, reális és összpontosított célokra van szüksége a következő politikai ciklusra.

A Római Szerződések hatvanadik évfordulójára készülve a Bizottság 2017 márciusában közzétette fehér könyvét Európa jövőjéről. A dokumentum öt lehetséges forgatókönyvet vázolt fel a 27 tagú EU jövőjéről. Ez volt a kezdőpontja annak az Európa jövőjéről folytatott széles körű vitafolyamatnak, amely most ihletet adhat a következő stratégiai menetrend fő politikai prioritásainak meghatározásához. Az Európai Bizottság az elmúlt időszakban csaknem 1600 civil párbeszéden és polgári konzultációban vett részt.

Juncker elnök az Unió helyzetéről 2017-ben elmondott beszédében bemutatta ütemtervét, amely részletesen meghatározza az EU egységesebbé, erősebbé és demokratikusabbá tételéhez vezető legfontosabb lépéseket. Ezután a tagállami vezetők az észtországi Tallinnban találkoztak, és megállapodtak egy úgynevezett vezetői ütemtervről – ebben felsorolták azokat a legsürgetőbb kérdéseket és kihívásokat, amelyekre még a 2019-as európai választások előtt megoldást kell találni.

E folyamat csúcspontját a 2019. május 9-én a romániai Nagyszebenben tartandó csúcstalálkozó jelenti, amelyen az EU vezetői várhatóan ismételten kötelezettséget vállalnak egy olyan EU kiépítésére, amely az emberek számára igazán fontos kérdésekre keres megoldást. A találkozó résztvevői áttekintik majd az EU politikai céljait, és elkészítik a következő öt évre szóló stratégiai menetrendet.

További információk

Tájékoztatók a Bizottság 10 prioritásáról:

A Bizottság hozzájárulása a 2019–2024-es időszakra szóló stratégiai menetrendhez

Tudnivalók a sajtó munkatársai számára a nagyszebeni csúcstalálkozón

 

 

IP/19/2392

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar