Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Styrke i sammenhold: EU's ledere skuer mod en fælles fremtid på topmødet i Sibiu

Bruxelles, den 7. maj 2019

Den 9. maj 2019 mødes EU's ledere i Sibiu – som Kommissionens formand Jean-Claude Juncker foreslog det i sin tale om Unionens tilstand i 2017 – for at drøfte EU's næste strategiske dagsorden for perioden 2019-2024.

De skal udveksle synspunkter om EU's udfordringer og prioriteter i de kommende år. Den nuværende dagsorden blev vedtaget i juni 2014 af Det Europæiske Råd og blev videreudviklet til Juncker-Kommissionens 10 politiske prioriteter. Her fem år senere har disse bestræbelser givet konkrete resultater for borgerne trods uforudsete vanskeligheder undervejs, som stadig giver Unionen alvorlige udfordringer. Med udgangspunkt i de politiske anbefalinger for, hvordan Europa kan forme sin fremtid, der blev fremlagt i sidste uge, ser Kommissionen i dag tilbage på det, der er nået de sidste fem år.

Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, udtaler: "Da jeg tiltrådte som formand, sagde jeg, at det var vores sidste chance for at vise europæerne, at deres Union arbejder for dem. De sidste fem år har jeg arbejdet utrætteligt på at indfri vores løfter. Jeg mener, at vi på nogle områder har overgået forventningerne, mens vi på andre ikke har levet op til dem. Men jeg tror på, at vi altid har handlet der, hvor det betyder mest. Nu skal EU se fremad; vi skal lære af vores erfaringer og bygge videre på vores succeser. Vi skal være endnu mere ambitiøse og fokuserede end nogensinde før."

Gode resultater

Juncker-Kommissionens 10 prioriteter fokuserer på de ting, der betyder mest for europæerne: genskabelse af arbejdspladser, vækst og investeringer, styrkelse af social retfærdighed, migrationsstyring, imødegåelse af sikkerhedstrusler, udnyttelse af potentialet i den digitale og energimæssige omstilling, EU som en stærkere global aktør og styrkelse af gennemsigtigheden og den demokratiske legitimitet.

Ved sommeren 2018 havde Juncker-Kommissionen fremsat alle de lovforslag, den havde forpligtet sig til ved begyndelsen af sin mandatperiode. Kommissionen har i alt fremsat 471 nye lovgivningsforslag og videreført yderligere 44 forslag, som var fremsat af tidligere Kommissioner. 348 af disse forslag er blevet vedtaget eller godkendt af Europa-Parlamentet og Rådet under den nuværende mandatperiode.

Kommissionen har i dag offentliggjort 20 faktablade, der viser, hvordan det er lykkedes for EU at leve op til de tilsagn, der blev givet i 2014 i Det Europæiske Råds strategiske dagsorden og i Juncker-Kommissionens 10 politiske prioriteter.

Fremtidsperspektiver

I sidste uge fremsatte Europa-Kommissionen en række politiske anbefalinger til, hvordan Europa kan forme sin fremtid i en stadig mere multipolær og usikker verden. Kommissionen anbefaler her, at EU's strategiske dagsorden for 2019-2024 fokuserer på fem centrale dimensioner:

  • et beskyttende Europa – fordi fred nu om stunder er lig med magt
  • et konkurrencedygtigt Europa, der investerer i morgendagens teknologier og støtter vores største aktiver, nemlig det indre marked, vores industri og vores fælles valuta
  • et retfærdigt Europa, der fastholder vores grundprincipper om lighed, retsstat og social retfærdighed i en moderne verden
  • et bæredygtigt Europa, der tager føringen inden for bæredygtig udvikling og bekæmpelse af klimaforandringer
  • og et indflydelsesrigt Europa, der stræber efter at opretholde og ajourføre det regelbaserede system, der har tjent os så godt og så længe.

 EU-27-lederne kan på mødet i Sibiu trække herpå, når de fastsætter de nye politiske retningslinjer og nye prioriteter for EU forud for valget til Europa-Parlamentet den 23.-26. maj 2019 og den efterfølgende ændring af det politiske lederskab af EU-institutionerne.

Jean-Claude Juncker vil repræsentere Europa-Kommissionen på det uformelle møde mellem stats- og regeringscheferne for EU-27 i Sibiu den 9. maj 2019. Forinden vil han sammen med den rumænske præsident Iohannis deltage i en borgerdialog den 8. maj 2019 kl. 18.

Kommissærerne Marianne Thyssen og Tibor Navracsics vil ligeledes være til stede i Sibiu ved ungdomsarrangementet om udformning af Europas fremtid "Let's shape the future of Europe together" og deltage i prisoverrækkelsen ved fotokonkurrencen #MySocialEurope. Kommissær Tibor Navracsics vil også uddele priser til månedens vindere af fotokonkurrencen "My magical European Solidarity Corps moment".

Baggrund

For fem år siden fastlagde Det Europæiske Råd en bred strategisk dagsorden for Unionen i en tid med forandringer. Denne dagsorden blev yderligere konkretiseret i form af Kommissionens formand Jean-Claude Junckers 10 politiske prioriteter, som blev udarbejdet under hans valgkampagne og i dialog med medlemsstaterne og Europa-Parlamentet. Juncker-Kommissionen har siden vist gode resultater med hensyn til gennemførelsen af den strategiske dagsorden.

EU skal nu opstille nye, ambitiøse, realistiske og konkrete mål for den næste mandatperiode.

Forud for 60-årsdagen for Romtraktaterne offentliggjorde Kommissionen i marts 2017 sin hvidbog om Europas fremtid. I hvidbogen skitseres fem mulige scenarier for et fremtidigt EU med 27 medlemsstater. Den var udgangspunktet for en bred debat om Europas fremtid, der nu kan danne inspirationsgrundlag for de vigtigste politiske prioriteter i den næste strategiske dagsorden. Efter at have inddraget borgerne ved næsten 1 600 borgerdialoger og borgerhøringer.

I sin tale om Unionens tilstand i 2017 præsenterede Kommissionens formand Jean-Claude Juncker en køreplan med de vigtigste skridt i retning af en mere forenet, stærkere og mere demokratisk Union. På grundlag heraf nåede de nationale ledere på deres møde i Tallinn, Estland til enighed om en dagsorden i form af en oversigt over de mest presserende spørgsmål og udfordringer, som der skal findes løsninger på forud for valget til Europa-Parlamentet i 2019.

Den 9. maj 2019 mødes EU's ledere i den rumænske by Sibiu, et møde som forventes at blive kulminationen på denne proces med et fornyet tilsagn om et EU, der skaber resultater på de områder, der virkelig betyder noget for borgerne. På dette møde vil lederne drøfte EU's politiske ambitioner og forberede den strategiske dagsorden for de næste fem år.

Yderligere oplysninger

Faktablade om Kommissionens 10 prioriteter:

Kommissionens bidrag til EU's strategiske dagsorden for 2019-2014

Vejledning til medierne om topmødet i Sibiu

 

 

IP/19/2392

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar