Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Síla v jednotě: Vedoucí představitelé EU budou na summitu v Sibiu hovořit o společné budoucnosti

Brusel 7. května 2019

Dne 9. května 2019 se vedoucí představitelé EU sejdou v Sibiu, jak ve svém projevu o stavu Unie z roku 2017 navrhl předseda Komise Juncker, aby zde diskutovali o příštím strategickém programu EU na období 2019–2024.

Budou hovořit o prioritách EU i výzvách, které ji v nadcházejících letech čekají. Současná strategická agenda byla schválena v červnu 2014 Evropskou radou a vtělena do deseti politických priorit Junckerovy Komise. Nyní, po pěti letech, přináší naplňování těchto priorit evropským občanům hmatatelné výsledky, a to navzdory nepředpokládaným obtížím, s nimiž se Unie musí vypořádávat i nadále. V návaznosti na politická doporučení týkající se toho, jak může Evropa utvářet svou budoucnost, která představila minulý týden, dnes Komise přináší ohlédnutí za tím, čeho bylo dosaženo v uplynulých pěti letech.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil: „Když jsem se ujal úřadu, uvedl jsem, že se jedná o naši poslední šanci ukázat Evropanům, že jejich Unie pracuje pro ně. Posledních pět let jsem neúnavně pracoval na splnění daných slibů. V některých oblastech jsme dle mého názoru předčili očekávání, v jiných jsme je možná nenaplnili. Věřím však, že jsme vždy zasahovali tam, kde je to nejvíce zapotřebí. Nyní se EU musí obrátit kupředu, poučit se z nabytých zkušeností a stavět na dosažených úspěších. Musíme být ještě ambicióznější a cílevědomější než kdy dříve.“

Dobré výsledky

Junckerova Komise se ve svých deseti prioritách zaměřila na záležitosti, které jsou pro Evropany nejdůležitější: podporu zaměstnanosti, růstu a investic, posílení sociální spravedlnosti, řízení migrace, zmírňování bezpečnostních hrozeb, využití potenciálu digitalizace a transformace energetiky, posílení role EU na celosvětové úrovni a podporu transparentnosti a demokratické legitimity.

Do léta roku 2018 přinesla Junckerova Komise všechny legislativní návrhy, k nimž se na začátku svého mandátu zavázala. Celkem předložila 471 nových legislativních návrhů a převzala dalších 44 návrhů předložených předchozími Komisemi. Z toho 348 návrhů bylo v průběhu stávajícího funkčního období přijato nebo schváleno Evropským parlamentem a Radou.

Dnes Komise zveřejnila řadu 20 informativních přehledů o tom, jak se EU podařilo realizovat závazky přijaté v roce 2014 v rámci strategické agendy Evropské rady a deseti politických priorit Junckerovy Komise.

Výhled do budoucna

Minulý týden představila Evropská komise řadu politických doporučení, jak Evropa může utvářet svou budoucnost ve stále multipolárnějším a nejistějším světě. Komise doporučila, aby se strategická agenda EU pro období 2019–2024 zaměřila na pět klíčových dimenzí, jimiž jsou:

  • Evropa jako ochránce, protože mír v dnešním světě představuje sílu,
  • konkurenceschopná Evropa, která investuje do technologií zítřka a podporuje naše největší aktiva: jednotný trh, průmysl a společnou měnu,
  • spravedlivá Evropa, která v moderním světě prosazuje naše základní zásady rovnosti, právního státu a sociální spravedlnosti,
  • udržitelná Evropa, která se ujme vedení v oblasti udržitelného rozvoje a boje proti změně klimatu,
  • a vlivná Evropa, která se snaží uchovat a dále modernizovat systém založený na pravidlech, který již dlouho úspěšně funguje.

 Na základě toho nyní mohou vedoucí představitelé EU-27 na zasedání v Sibiu stanovit novou politickou orientaci a nové priority EU, a to před volbami do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 23. až 26. května 2019, a před následnou změnou politického vedení evropských institucí.

Na neformálním setkání hlav států a předsedů vlád EU-27 v Sibiu dne 9. května 2019 zastupuje Evropskou komisi předseda Juncker. Před tím se 8. května 2019 v 18 hodin zúčastní spolu s rumunským prezidentem Iohannisem dialogu s občany.

V Sibiu budou také komisaři Thyssenová a Navracsics, kteří zde zahájí setkání mládeže s názvem „Let's shape the future of Europe together“ (Utvářejme společně budoucnost Evropy) a zúčastní se slavnostního předávání cen v rámci fotografické soutěže #MySocialEurope. Komisař Navracsics rovněž předá ocenění vítězům každoměsíční fotografické soutěže „Můj magický okamžik s Evropským sborem solidarity“ (My magical European Solidarity Corps moment).

Souvislosti

Před pěti lety definovala Evropská rada obecnou strategickou agendu pro Unii v čase změn. Tato agenda pak byla rozvedena v podobě deseti politických priorit předsedy Jeana-Clauda Junckera, které byly vypracovány během jeho volební kampaně a v dialogu s členskými státy a Evropským parlamentem. Od té doby dosáhla Junckerova Komise při plnění své strategické agendy velmi dobrých výsledků.

Na další politický cyklus nyní EU potřebuje nové, ambiciózní, realistické a zaměřené cíle.

V březnu 2017, před 60. výročím Římských smluv, zveřejnila Komise bílou knihu o budoucnosti Evropy. Nastínila v ní pět možných scénářů pro budoucnost EU o 27 členech. To bylo výchozím bodem pro rozsáhlou diskusi o budoucnosti Evropy, která se nyní může stát inspirací pro hlavní politické priority příští strategické agendy. V této souvislosti bylo také uspořádáno téměř 1 600 dialogů a konzultací s občany.

projevu o stavu Unie z roku 2017 představil předseda Juncker plán, který podrobně popisuje hlavní kroky k jednotnější, silnější a demokratičtější Unii. Na tomto základě se čelní představitelé jednotlivých států sešli na zasedání v estonském Tallinu a dohodli se na agendě lídrů – seznamu nejnaléhavějších problémů a výzev, u nichž je třeba nalézt řešení ještě před volbami do Evropského parlamentu v květnu 2019.

Dne 9. května 2019 se vedoucí představitelé EU sejdou v rumunském Sibiu, kde by tento proces měli završit obnovením závazku k vytváření takové Unie, která přináší výsledky v oblastech, jež jsou pro občany skutečně důležité. Budou se zabývat politickými aspiracemi Unie a připravovat strategickou agendu na dalších pět let.

Další informace

Informativní přehledy o deseti prioritách Komise:

Příspěvek Komise ke strategické agendě na období 2019–2024

Pokyny pro média k summitu v Sibiu

 

 

IP/19/2392

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar