Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az európaiak túlnyomó többsége aggódik a biológiai sokféleség csökkenése miatt, és támogatja a természet védelmére irányuló határozottabb uniós fellépést

Brüsszel, 2019. május 6.

Egy nemrégiben készült felmérés szerint az európaiak egyre inkább aggódnak a természeti környezet állapota miatt. A megkérdezett 27 000 polgár túlnyomó többsége (96%-a) úgy nyilatkozott, hogy felelősek vagyunk a természet védelméért, és hogy ez az éghajlatváltozás elleni küzdelem szempontjából is elengedhetetlen.

Az Eurobarométer-felmérés azt mutatja, hogy általánosságban fokozódik a tudatosság a biológiai sokféleség fogalmának jelentése, annak jelentősége, az arra irányuló fenyegetések és a védelmét szolgáló intézkedések tekintetében. A polgárok véleménye összhangban van a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia céljaival, amelyek a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások csökkenésének megállítását szolgálják, valamint az EU madárvédelmi irányelvének és élőhelyvédelmi irányelvének célkitűzéseivel, amelyek az EU természetvédelmi politikájának gerincét képezik. Az Eurobarométer-felmérés az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi tudománypolitikai platform (IPBES) által a mai napon útjára indított, a természet és az emberiség jelenlegi helyzetével kapcsolatos első globális értékelést közvetlenül megelőzően készült.

Karmenu Vella, a környezetpolitikáért, a tengerügyekért és a halászati politikáért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „A biológiai sokféleséggel kapcsolatos legújabb Eurobarométer-felmérés három dologra mutat rá egyértelműen: Az európaiak igen fontosnak tartják a természet és a biológiai sokféleség kérdését; felismerik, hogy az éghajlatváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése ugyanazon érmének a két oldala, illetve elvárják, hogy az EU fellépjen a természet védelme érdekében. A Bizottságnak – az IPBES általa mai napon szolgáltatott szilárd tudományos bizonyítékok birtokában egyszerre kötelessége és feladata, hogy 2020-ra egy erős, globális jellegű megállapodás jöjjön létre a természet és az emberek jövőjéért.”

A biológiai sokféleséggel kapcsolatos új Eurobarométer-felmérés fő elemei a következők:

Nőtt a „biológiai sokféleség” kifejezés ismertsége: az európaiak több mint 70%-a nyilatkozott úgy, hogy hallott már róla.

A polgárok szerint a biológiai sokféleséget leginkább a levegő-, a talaj- és a vízszennyezés, az ember okozta katasztrófák és az éghajlatváltozás fenyegeti. Az intenzív gazdálkodásra, az intenzív erdőgazdálkodásra és a túlhalászásra – melyek messze a biológiai sokféleség csökkenésének legjelentősebb okozói – a polgárok egyre inkább, de még nem maradéktalanul tekintenek úgy, mint a biológiai sokféleséget fenyegető fő veszélyforrásra.

A biológiai sokféleségről szóló legutóbbi, 2015. évi Eurobarométer-felmérés óta a polgárok jobban tudatában vannak annak, hogy a biológiai sokféleség mekkora fontossággal bír az emberek szempontjából. A polgárok túlnyomó többsége úgy véli, hogy felelősek vagyunk a természet gondozásáért (96%), valamint hogy a természetről való gondoskodás alapvető fontosságú az éghajlatváltozás elleni küzdelemben (95%). Jelentős mértékben nőtt azok száma is, akik teljes mértékben egyetértenek azzal, hogy a biológiai sokféleség nélkülözhetetlen az élelmiszerek, a tüzelőanyagok és a gyógyszerek előállításához (91%), valamint azoké, akik úgy vélik, hogy a biológiai sokféleség és az egészséges természet meghatározó a hosszú távú gazdasági fejlődés szempontjából (92%).

A legtöbb európai nem szeretné, ha védett területeken gazdasági szempontoktól vezérelve kerülne sor természetkárosításra vagy természetpusztításra. A válaszadók legalább kétharmada úgy véli, hogy a természetvédelmi területek – például a Natura 2000 hálózat – nagyon fontos szerepet játszanak a veszélyeztetett állatok és növények védelme (71%), az értékes szárazföldi és a tengeri természeti területek elpusztításának megakadályozása (68%), valamint a természet által az élelmiszerek, a tiszta levegő és víz biztosításában betöltött szerep megőrzése (67%) szempontjából.

A legtöbb polgár a biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal kapcsolatos fellépés legitim szintjének tekinti az EU-t. A válaszadók szerint az EU-nak a biodiverzitás védelme terén az a legfontosabb feladata, hogy helyreállítsa a természetet és a biológiai sokféleséget a károk orvoslása révén, valamint hogy hatékonyabb tájékoztatást nyújtson a polgároknak a biológiai sokféleség jelentőségéről.

Háttér-információk

A felmérésre 2018. december 4. és 20. között került sor a 28 uniós tagállamban. Összesen 27 643 – különböző társadalmi és demográfiai csoportokból kiválasztott – válaszadót kérdeztek meg személyes beszélgetés keretében, a válaszadók anyanyelvén.

„Az európai polgárok biológiai sokféleséghez való hozzáállása” című legutóbbi felmérés célja az volt, hogy feltárja az európai polgárok biológiai sokféleséggel és a természettel kapcsolatos tudatosságát és véleményét. A mostani jelentés egy korábbi, azonos tárgyú, 2015 októberében közzétett felmérést (Special EB 436) követően került közzétételre, és a 2015. évi felméréssel való összehasonlítást is magában foglalja. A felmérés célja az alábbiak feltárása volt: a „biológiai sokféleség” kifejezés ismertsége; a biológiai sokféleséget fenyegető legnagyobb veszélyek megítélése; a biológiai sokféleség csökkenésének megállítását sürgető okok megítélése; az EU teendői a biológiai sokféleség csökkenésének megakadályozása érdekében; valamint a Natura 2000 hálózattal kapcsolatos ismeretek, a természetvédelmi területek fontosságával kapcsolatos vélemények és az e területeket károsító fejleményekkel kapcsolatos álláspontok.

Az Eurobarométer-felmérés eredményei döntő pillanatban láttak napvilágot, mivel a biológiai sokféleség csökkenése felkeltette a globális média figyelmét, és a nemzetközi politikai figyelem középpontjába került. Az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi tudománypolitikai platform (IPBES) által útjára indított, a biológiai sokféleségre és az ökoszisztéma-szolgáltatásokra vonatkozó első globális értékelés várhatóan megalapozott tudományos bizonyítékokkal szolgál a világ biológiai sokféleségének állapotáról, valamint arról, hogy az emberiségnek milyen választási lehetőségei vannak az ökológiai válság elkerülése érdekében. A biológiai sokféleségről szóló metzi chartát a mai napon el is fogják fogadni Metzben a G7-ek környezetvédelmi minisztereinek ülésén. A charta megerősíti a politikai kötelezettségvállalást a biológiai sokféleség csökkenésének megállítására, valamint az ENSZ biológiai sokféleségről szóló egyezménye szerinti következő nemzetközi biodiverzitási konferencián 2020-ban kialakítandó, a természet és az emberek jövőjét szolgáló szilárd globális megállapodás biztosítására.

További információk

Eurobarométer-felmérés

Sajtóközlemény az IPBES biológiai sokféleséggel kapcsolatos átfogó értékeléséről

IP/19/2360

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar