Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

DiscoverEU: 20 000 supplerende rejsekort til 18-årige, som gerne vil opleve Europa

Bruxelles, den 2. maj 2019

Kommissionen har i dag iværksat en ny indkaldelse af ansøgninger for DiscoverEU-rejsekort. Alle 18-årige i EU kan indtil den 16. maj 2019 ansøge og få mulighed for at opdage Europa mellem den 1. august 2019 og den 31. januar 2020.

Initiativet gør det muligt for de unge at udforske Europas kulturelle mangfoldighed og fælles værdier, og den nye ansøgningsrunde følger efter et meget vellykket første år. I andet år af DiscoverEU har Europa-Kommissionen fokus på læringsaspektet af projektet. Deltagerne får oplysninger og rejsetips om, hvad man skal se i Europa. Interesserede kan også modtage en rejsedagbog, hvori de kan notere deres oplevelser og tænke over deres erfaringer, og kan få mulighed for at deltage i organiserede fællesskabsaktiviteter under deres rejser.

Samtidig arbejder Kommissionen på at gøre DiscoverEU mere inklusiv og lettere tilgængelig for alle ved at gøre ansøgningssystemet endnu lettere at bruge, give råd til budgetvenlige rejser og ved så vidt som muligt at tage hensyn til unge handicappedes behov, således at de er i stand til at rejse.

Tibor Navracsics, kommissær med ansvar for uddannelse, kultur, unge og sport, udtaler: "Jeg er stolt over at gå videre med DiscoverEU-initiativet og give flere unge en mulighed for at få en rigtig europæisk erfaring. Jeg håber, at deres deltagelse i DiscoverEU vil inspirere dem til at engagere sig i deres samfund og blive ambassadører for Europa. Det kan være ved at opfordre deres jævnaldrende til at stemme til Europa-Parlamentet eller arbejde sammen med os om at opbygge levende samfund. De unge er Europas fremtid, og det er vigtigt, at de bliver hørt."

Hvem kan ansøge og hvordan?

Ansøgere skal være født mellem den 2. juli 2000 og den 1. juli 2001 (begge dage inkl.) og kunne rejse mellem den 1. august 2019 og den 31. januar 2020 i en periode på højst 30 dage. Interesserede kan ansøge via Den Europæiske Ungdomsportal. Et evalueringsudvalg vil gennemgå ansøgningerne og udvælge vinderne. Ansøgerne vil få besked om resultatet i juni 2019.

De udvalgte ansøgere vil kunne rejse alene eller i grupper på op til fem personer. Deltagerne vil som hovedregel rejse med tog. Men for at sikre en bred adgang på hele kontinentet kan deltagerne dog også benytte andre transportformer, såsom bus eller færge eller undtagelsesvist fly. Dermed får unge, der bor i fjerntliggende områder eller på øer i EU, også mulighed for at deltage.

Baggrund

DiscoverEU er en rejseoplevelse, hvor unge europæere, også dem fra ringere sociale kår, kan blive klogere, mens de rejser. Kommissionen lancerede initiativet i juni 2018 med et oprindeligt budget på 12 mio. EUR. Budgettet for 2019 er 16 mio. EUR. Indtil nu har DiscoverEU givet mere end 30 000 unge mulighed for at rejse rundt i Europa for at udforske kontinentets rige kulturarv, møde nye mennesker, lære af andre kulturer og opleve, hvad det er, der forener Europa. Det første år af DiscoverEU tiltrak tusindvis af unge, og der blev opbygget et fællesskab på tværs af Europa. Deltagere, som aldrig havde mødt hinanden før, fandt sammen i grupper på de sociale medier for at rejse sammen fra by til by eller bo hos hinanden.

Europa-Kommissionen planlægger at lancere en fjerde ansøgningsrunde inden udgangen af 2019.

Kommissionen har foreslået, at der afsættes 700 mio. EUR til DiscoverEU under det fremtidige Erasmus-program i EU's næste langsigtede budget (2021-2027). Hvis Europa-Parlamentet og Rådet bliver enige om forslaget, vil yderligere 1,5 millioner 18-årige få mulighed for at rejse mellem 2021 og 2027.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar: DiscoverEU

Faktablad

Oplysninger findes på Den Europæiske Ungdomsportal samt på Facebooksiden European Youth og på Twitterkontoen European Youth.

IP/19/2328

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar