Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

DiscoverEU: EU nabízí dalších 20 000 bezplatných časových jízdenek pro 18leté na cestu po Evropě

Brusel 2. května 2019

Evropská komise dnes zahajuje novou výzvu k podávání přihlášek do soutěže o získání bezplatné časové jízdenky DiscoverEU. Do 16. května 2019 si mohou podat přihlášku všichni mladí lidé v EU ve věku 18 let a využít příležitosti k objevování Evropy v období od 1. srpna 2019 do 31. ledna 2020.

Toto nové kolo přihlášek navazuje na velmi úspěšný první rok iniciativy, která mladým lidem umožňuje poznat kulturní rozmanitost Evropy a její společné hodnoty. V tomto druhém roce iniciativy DiscoverEU se Evropská komise zaměřuje na to, aby posílila vzdělávací rozměr projektu. Účastníci dostanou informace a tipy pro cestování po zajímavých místech v Evropě. Ti, kteří mají zájem, mohou také obdržet cestovní deník, do něhož si mohou zaznamenávat své zážitky a myšlenky, a budou se moci během svých cest zúčastnit organizovaných společných akcí.

Komise zároveň pracuje na tom, aby iniciativa DiscoverEU měla inkluzivnější charakter a byla přístupnější pro všechny – měl by se tak ještě více zjednodušit postup přihlašování, účastníci obdrží tipy pro levnější cestování a ubytování a zohlední se potřeby mladých lidí se zdravotním postižením, aby i oni mohli cestovat.

Komisař Tibor Navracsics odpovědný za vzdělávání, kulturu, mládež a sport k tomu uvedl: „Jsem hrdý na to, že mohu iniciativu DiscoverEU dále rozvíjet a dát dalším mladým lidem příležitost získat skutečně evropské zkušenosti. Doufám, že je účast v této iniciativě bude inspirovat k tomu, aby se aktivně zapojili do života svých komunit a stali se ambasadory pro Evropu. Mohou se například účastnit voleb do Evropského parlamentu a motivovat k volební účasti své vrstevníky nebo mohou spolu s námi budovat dynamickou společnost. Mladí lidé jsou budoucností Evropy a jejich názory je nutné brát v úvahu.“

Kdo se může přihlásit a jak?

Datum narození účastníků soutěže musí spadat do období od 2. července 2000 (včetně) do 1. července 2001 (včetně) a zájemci musí být připraveni cestovat v době mezi 1. srpnem 2019 a 31. lednem 2020 po dobu nejvýše 30 dnů. Zájemci se mohou přihlásit přes Evropský portál pro mládež. Žádosti pak posoudí hodnotící komise, která vybere vítěze. Výsledky budou k dispozici v červnu 2019 a zájemci o nich budou vyrozuměni.

Úspěšní žadatelé budou moci cestovat samostatně či v nejvýše pětičlenných skupinkách. Výherci budou většinou cestovat vlakem. Aby bylo možné dostat se kamkoli ze všech koutů našeho kontinentu, mohou však účastníci využít i jiných dopravních prostředků, např. autobusů nebo trajektů či výjimečně letadel. Možnost využít této iniciativy tak budou mít rovněž mladí lidé, kteří žijí v odlehlých oblastech nebo na ostrovech, jež jsou součástí EU.

Souvislosti

Iniciativa DiscoverEU nabízí mladým Evropanům, včetně těch, kteří pocházejí ze znevýhodněného prostředí, příležitost získat cestovatelskou zkušenost. Komise tuto iniciativu zahájila v červnu 2018 s původním rozpočtem ve výši 12 milionů EUR. Rozpočet na rok 2019 činí 16 milionů EUR. Iniciativa DiscoverEU doposud umožnila více než 30 000 mladých lidí cestovat po Evropě a seznámit se s bohatým kulturním dědictvím našeho kontinentu, setkat se s jinými lidmi, poučit se od jiných kultur a zjistit, co Evropu spojuje. V prvním roce se iniciativě DiscoverEU podařilo spojit tisíce mladých lidí, a vytvořit tak celoevropskou komunitu. Účastníci, kteří se nikdy předtím nesetkali, díky sociálním médiím navázali kontakt a společně procestovali různá města nebo se navzájem navštěvovali.

Evropská komise plánuje, že do konce roku 2019 zahájí čtvrté kolo žádostí.

Navrhla, aby bylo v příštím dlouhodobém rozpočtu EU (na období 2021–2027) na iniciativu DiscoverEU vyčleněno 700 milionů EUR v rámci budoucího programu Erasmus. Budou-li Evropský parlament a Rada s tímto návrhem souhlasit, může se mezi lety 2021 až 2027 vydat na cestu po Evropě dalších 1,5 milionu osmnáctiletých cestovatelů.

Další informace

Q&A DiscoverEU

Infopřehled

Informace jsou k dispozici na Evropském portálu pro mládež a na stránce European Youth na Facebooku a na Twitteru.

IP/19/2328

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar