Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Snaga zajedništva: preporuke Komisije za sljedeći strateški program EU-a za razdoblje 2019. – 2024.

Bruxelles, 30. travnja 2019.

Uoči sastanka čelnika 27 država članica EU-a koji će se održati u Sibiuu u Rumunjskoj 9. svibnja 2019. Europska komisija danas predstavlja niz političkih preporuka o tome kako Europa može oblikovati svoju budućnost u sve multipolarnijem i nestabilnijem svijetu.

S obzirom na izbore za Europski parlament koji će se održati od 23. do 26. svibnja 2019. i na promjenu političkog vodstva institucija EU-a koja će uslijediti, vrijeme je za nove političke smjernice i nove prioritete. Budući da će prioriteti koje postavimo i način na koji ih objašnjavamo i komuniciramo s Europljanima biti presudni za jačanje naše Unije, Komisija iznosi i prijedloge o tome kako bolje izvješćivati o našim zajedničkim odlukama. Oni zajedno čine Komisijin doprinos sljedećem strateškom programu za razdoblje 2019. – 2024.

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je: Dužnost je svake generacije promijeniti sudbinu Europljana, njihovu sadašnjost i budućnost, na bolje. Održati naše trajno obećanje mira, napretka i blagostanja. Izazovi s kojima se mi Europljani zajednički suočavamo svakim su danom sve brojniji. Za napredak Europe države članice EU-a moraju djelovati zajedno. I dalje sam uvjeren da samo ujedinjeni možemo pronaći snagu potrebnu za očuvanje našeg europskog načina života i našeg planeta te jačanje našeg globalnog utjecaja.

Predsjednik Juncker pozvao je na sastanak na vrhu u Sibiuu u svojem govoru o stanju Unije 2017., kada je predstavio plan za ujedinjeniju, snažniju i demokratskiju Uniju.

Dobri rezultati

Tijekom desetljeća stalnih promjena i izazova Europa je dokazala da može ispuniti obećanje mira, blagostanja i napretka za svoje građane (vidjeti Prilog). Junckerova je Komisija do ljeta 2018. podnijela sve zakonodavne prijedloge na koje se obvezala na početku svojeg mandata i pojačala provedbu postojećih propisa. Ukupno je podnijela 471 novi zakonodavni prijedlog i preuzela dodatna 44 prijedloga koje su predstavile prethodne komisije. Od toga su tijekom sadašnjeg mandata Europski parlament i Vijeće donijeli ili postigli dogovor o 348 prijedloga, Zanimljivo je da je u oko 90 % slučajeva konačni kompromis odobren konsenzusom u Vijeću ministara, što znači da ga je podržalo svih 28 država članica. Europska komisija danas navodi 20 ključnih postignuća i 10 ključnih prijedloga koji su „nedovršeni” jer još uvijek čekaju donošenje u Parlamentu i Vijeću.

Sljedeći strateški program EU-a

Na temelju napretka koji je Unija postigla u posljednjih nekoliko godina, uzimajući u obzir stajališta građana u gotovo 1600 dijaloga s građanima te uoči izbora za Europski parlament, strateški program EU-a za razdoblje 2019. – 2024. pravi je trenutak za osvrt na izazove i mogućnosti s kojima se Europa danas suočava. Komisija smatra da bi buduće djelovanje trebalo usmjeriti na pet aspekata:

1.  Europa koja štiti: trebali bismo i dalje raditi na izgradnji učinkovite i istinske europske sigurnosne unije te se posvetiti izgradnji istinske europske obrambene unije kako bi obrambena suradnja u EU-u postala pravilo, a ne iznimka. Trebamo također proaktivnije upravljati migracijama. To zahtijeva sveobuhvatno djelovanje na svim razinama i istinski europski pristup koji se temelji na podjeli odgovornosti i solidarnosti među državama članicama.

2.  Konkurentna Europa: trebamo unaprijediti, modernizirati i u potpunosti dovršiti jedinstveno tržište u svim njegovim aspektima. Trebamo se usredotočiti na istraživanje i inovacije u području ekološke, socijalne i gospodarske tranzicije i povezanih društvenih izazova. Trebamo ulagati u ključne europske digitalne kapacitete i surađivati na jačanju antropocentrične umjetne inteligencije proizvedene u Europi. Trebamo i dalje poticati rast i osigurati održivo blagostanje produbljivanjem ekonomske i monetarne unije te i dalje podupirati preobrazbu europskog tržišta rada vodeći računa o njegovoj pravednosti.

3.  Pravedna Europa: moramo i dalje raditi na ostvarivanju europskog stupa socijalnih prava. Usto trebamo surađivati s državama članicama kako bismo ostvarili socijalnu uključenost i jednakost, među ostalim tako što ćemo se posvetiti regionalnim razlikama, potrebama manjina, rodnim pitanjima i izazovu starenja stanovništva. Trebamo snažno podupirati i promicati zajedničke vrijednosti na kojima se temelji Europska unija, kao što je vladavina prava. Trebamo pravednu i modernu poreznu politiku, visokokvalitetnu, cjenovno pristupačnu i dostupnu zdravstvenu skrb te pristup kvalitetnom, energetski učinkovitom i pristupačnom stanovanju za sve u Europi.

4.  Održiva Europa: trebamo modernizirati naše gospodarstvo kako bismo uveli obrasce održive potrošnje i proizvodnje te pojačati svoje napore u borbi protiv klimatskih promjena i zaustavljanju propadanja okoliša. Moramo prijeći na resursno učinkovitije kružno gospodarstvo promicanjem zelenog rasta, biogospodarstva i održivih inovacija te maksimalno iskoristiti potencijal energetske unije tako što ćemo se posvetiti rješavanju glavnih preostalih pitanja, uključujući energetsku sigurnost, troškove energije za kućanstva i poduzeća te utjecaj na klimatske promjene.

5.  Utjecajna Europa: Europa mora biti svjetski predvodnik te dosljedno i snažno podupirati multilateralni globalni poredak koji se temelji na pravilima i čija su okosnica Ujedinjeni narodi. Prioritet EU-a trebao bi biti i razvoj snažnih veza s bliskim susjedima na temelju jasne ravnoteže prava i obveza. Ekonomska i monetarna suverenost Europe povećala bi se i jačanjem međunarodne uloge eura.

Prioriteti koje postavljamo i način na koji ih objašnjavamo i komuniciramo s Europljanima bit će presudni za stvaranje ujedinjenije, snažnije i demokratskije Unije. Institucije EU-a i posebno Junckerova Komisija tijekom svojeg mandata nastojale su naglasiti političku i stratešku komunikaciju. To iskustvo govori nam da je vrijeme da se prestane uspjeh pripisivati nacionalnim vladama, a neuspjeh europskim institucijama i da se počne bolje objašnjavati naše zajedničke odluke i politike.

Kontekst

Prije pet godina Europsko vijeće definiralo je opći strateški program za Uniju u vrijeme promjena, koji je zatim razvijen u obliku deset političkih prioriteta predsjednika Jean-Claudea Junckera osmišljenih tijekom njegove izborne kampanje i u dijalogu s državama članicama i Europskim parlamentom. Junckerova Komisija otada je ostvarila dobre rezultate u provedbi svojeg strateškog programa.

EU-u su sada potrebni novi, ambiciozni, realistični i usredotočeni ciljevi za sljedeći politički ciklus.

Komisija je u ožujku 2017., uoči 60. obljetnice Ugovora iz Rima, objavilaBijelu knjigu o budućnosti Europe. U njoj je navedeno pet mogućih scenarija za budućnost EU-a s 27 država članica. Bila je to polazna točka za opsežnu raspravu o budućnosti Europe koja sada može poslužiti za izradu glavnih političkih prioriteta sljedećeg strateškog programa. Nakon što je u gotovo 1600 dijaloga i savjetovanja s građanima prikupila njihova mišljenja, Europska komisija danas je objavila izvješće koje potvrđuje da većina građana smatra da je Europa nužna za suočavanje s globalnim izazovima, ali od nje očekuje da bude učinkovitija i transparentnija.

U govoru o stanju Unije 2017. predsjednik Juncker predstavio je plan u kojem se detaljno opisuju glavni koraci za stvaranje ujedinjenije, snažnije i demokratskije Unije. Na temelju toga nacionalni čelnici na svojem su sastanku u Tallinnu (Estonija) dogovorili „Program čelnika“ – popis najvažnijih pitanja i izazova za koje treba pronaći rješenje prije europskih izbora u svibnju 2019.

Europski čelnici sastat će se 9. svibnja 2019. u Sibiuu (Rumunjska) te se očekuje da će obilježiti kulminaciju tog procesa ponovnim isticanjem svoje predanosti Europskoj uniji koja rješava pitanja od stvarne važnosti za njezine građane. Razmotrit će političke težnje Unije i pripremiti strateški program za sljedećih pet godina.

Dodatne informacije

Europa u svibnju 2019.: priprema za ujedinjeniju, snažniju i demokratskiju Uniju u sve nestabilnijem svijetu

Prilozi:

Izvješće: Dijalozi i savjetovanja s građanima – glavni zaključci

Prilog

Stroga provedba propisa EU-a

slika 1

Provedba strateškog programa EU-a za razdoblje od 2014. do 2019.

slika 2

IP/19/2309

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar