Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Mladi kmetje: ena milijarda evrov za lažji dostop do finančnih sredstev

Bruselj, 29. aprila 2019

Evropska komisija in Evropska investicijska banka (EIB) sta danes dali na voljo sveženj posojil v višini ene milijarde evrov, posebej namenjen mladim kmetom. Leta 2017 je bilo 27 % vlog za posojila, ki so jih bankam predložili mladi kmetje v EU, zavrnjenih, medtem ko je bilo pri drugih kmetijah zavrnjenih le 9 % vlog za posojila.

Milijardo evrov vreden sveženj posojil, ki sta ga danes napovedala komisar za kmetijstvo Phil Hogan in podpredsednik EIB Andrew McDowell, je namenjen lažjemu dostopu do financiranja za kmete v EU, zlasti mlade.

Komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan je povedal: „Dostop do finančnih sredstev je ključnega pomena in prepogosto ovira za mlade, ki želijo začeti opravljati ta poklic. Glede na to, da je 11 % evropskih kmetov mlajših od 40 let, je podpora mladim kmetom v sektorju prednostna naloga Evropske komisije in skupne kmetijske politike po letu 2020. Veseli me, da je bila ta nova skupna pobuda sprejeta in se je začela izvajati.

Podpredsednik Evropske investicijske banke, pristojen za kmetijstvo in biogospodarstvo, Andrew McDowell je dejal: „Kmetijski sektor je temelj gospodarstva EU in ima ključno vlogo tako pri pridelavi zdrave hrane kot pri boju proti podnebnim spremembam in ohranjanju okolja. Evropska investicijska banka je s to novo pobudo usmerjena v prihodnost sektorja in rešuje pomembno tržno vrzel – težaven dostop do financiranja za kmete, zlasti naslednjo generacijo kmetov. Ta program posojil bo podpiral tudi rast in konkurenčnost v kmetijstvu ter biogospodarskem sektorju z ohranjanjem in ustvarjanjem delovnih mest v podeželskih in obalnih regijah.“

Program bodo na ravni držav članic upravljale banke in lizinške družbe, ki delujejo po vsej EU. Sodelujoče banke morajo zagotoviti enak znesek kot EIB, kar pomeni, da bi skupni znesek lahko znašal dve milijardi evrov, pri dodeljevanju sredstev pa bi bilo treba prednost dati mladim kmetom.

Namen programa je reševanje številnih pomanjkljivosti, s katerimi se spopadajo kmetje:

  • nižje obrestne mere,
  • daljša obdobja (do pet let) za začetek odplačevanja posojila,
  • daljša obdobja za vračilo celotnega posojila (do 15 let),
  • dodana prožnost (odvisno od pogojev) za odzivanje na nestanovitnost cen v kmetijskem sektorju, da bi zagotovili, da so kmetje zmožni odplačevati posojila tudi v težkih obdobjih (npr. z odlogom odplačevanja, ki kmetom omogoča, da nekaj mesecev ne odplačujejo posojila).

V okviru tega programa se bosta v Franciji začeli izvajati dve pilotni posojili v višini 275 milijonov evrov. Ti posojili sta posebej namenjeni mladim kmetom in blažitvi podnebnih sprememb.

Ozadje

Evropska komisija in EIB sta v okviru skupne pobude za mlade kmete uvedli ta novi program posojil, da bi združili obstoječo podporo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter finančna sredstva in strokovno znanje EIB. Poleg svežnja posojil to vključuje nadaljnjo uporabo nepovratnih sredstev EKSRP za mlade kmete in zagonska podjetja, ki se lahko uporabijo kot subvencionirane obrestne mere ali tehnična pomoč v povezavi s finančnimi instrumenti. Poleg tega EIB in Evropski investicijski sklad zagotavljata svetovalno podporo in strokovno znanje za organe upravljanja.

Več informacij

Brošura o skupni pobudi za izboljšanje dostopa mladih kmetov iz EU do finančnih sredstev

Brošura o uporabi finančnih instrumentov za zmanjšanje vpliva nestanovitnosti cen v kmetijstvu

Raziskava o finančnih potrebah in dostopu kmetijskih podjetij iz EU do financiranja

IP/19/2294

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar