Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Młodzi rolnicy: 1 mld euro ułatwi dostęp do finansowania

Bruksela, 29 kwietnia 2019 r.

Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zainicjowały dziś skierowany do młodych rolników pakiet pożyczkowy w wysokości 1 mld euro. W 2017 r. 27 proc. wniosków o pożyczkę złożonych do banków przez młodych rolników w UE zostało odrzuconych; w przypadku innych gospodarstw było to jedynie 9 proc.

Komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan i wiceprzewodniczący EBI Andrew McDowell ogłosili dziś uruchomienie pakietu o wartości 1 mld euro, który ma na celu zwiększenie dostępu do finansowania unijnych rolników, zwłaszcza młodych rolników.

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Phil Hogan, stwierdził: Dostęp do finansowania jest kwestią kluczową i zbyt często stanowi przeszkodę dla młodych ludzi pragnących wykonywać zawód rolnika. Biorąc pod uwagę fakt, że 11 proc. europejskich rolników jest w wieku poniżej 40 lat, wspieranie młodych rolników w tym sektorze jest priorytetem Komisji Europejskiej i całej wspólnej polityki rolnej po 2020 r. Cieszę się z uruchomienia tej nowej, wspólnej inicjatywy.

Wiceprzewodniczący EBI odpowiedzialny za rolnictwo i biogospodarkę, Andrew McDowell, powiedział: Sektor rolny jest podstawą gospodarki UE i ma do odegrania istotną rolę nie tylko w produkcji zdrowej żywności, ale także w walce ze zmianą klimatu i w ochronie środowiska. Dzięki nowej inicjatywie EBI dba o przyszłość tego sektora i zaczyna zamykać istotną lukę na rynku, tj. brak dostępu rolników do finansowania, co dotyczy w szczególności kolejnego pokolenia rolników. Program będzie również wspierać wzrost i konkurencyjność w rolnictwie/biogospodarce poprzez utrzymanie i tworzenie miejsc pracy w regionach wiejskich i przybrzeżnych.

Program będzie zarządzany na poziomie państw członkowskich przez banki i firmy leasingowe działające w całej UE. Uczestniczące banki powinny udostępnić kwotę porównywalną do kwoty udostępnionej przez EBI, co da łącznie 2 mld euro, przy czym młodym rolnikom należy przyznać pierwszeństwo w uzyskiwaniu finansowania.

Program pozwoli na rozwiązanie wielu problemów, z którymi borykają się obecnie rolnicy, oferując:

  • niższe stopy procentowe;
  • dłuższe okresy rozpoczęcia spłaty pożyczki (do 5 lat);
  • dłuższe okresy spłaty całej pożyczki (do 15 lat);
  • większą elastyczność – w zależności od warunków – w reakcji na wahania cen w sektorze rolnictwa, aby zapewnić rolnikom możliwość spłacania pożyczek w trudnych okresach (np. dzięki okresom karencji umożliwiającym rolnikom niespłacanie pożyczek przez kilka miesięcy).

W ramach tego programu już wkrótce we Francji udzielone zostaną dwie pożyczki pilotażowe w wysokości 275 mln euro. Są one ukierunkowane na młodych rolników i mają na celu łagodzenie zmiany klimatu.

Kontekst

Nowy program pożyczkowy stanowi część rozpoczętej przez Komisję Europejską i EBI wspólnej inicjatywy „Młodzi rolnicy”, której celem jest połączenie wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz środków finansowych i wiedzy fachowej EBI. Oprócz pakietu ws. pożyczek działania obejmują dalsze wykorzystanie dotacji z EFRROW na rzecz młodych rolników i przedsiębiorstw typu start-up; udostępnione środki mogą być wykorzystywane – w połączeniu z instrumentami finansowymi – jako dotacje na spłatę odsetek lub na pomoc techniczną. Ponadto EBI i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) oferują instytucjom zarządzającym wsparcie i wiedzę specjalistyczną.

Więcej informacji

Broszura na temat wspólnej inicjatywy na rzecz poprawy dostępu młodych rolników w Unii Europejskiej do finansowania

Broszura na temat wykorzystywania instrumentów finansowych w celu ograniczenia skutków zmienności cen w rolnictwie

Ankieta na temat potrzeb finansowych i dostępu do finansowania dla unijnych przedsiębiorstw rolnych

IP/19/2294

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar