Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Gados jaunie lauksaimnieki: par miljardu eiro vieglāka piekļuve finansējumam

Briselē, 2019. gada 29. aprīlī

Eiropas Komisija un Eiropas Investīciju banka (EIB) šodien nāca klajā ar miljardu eiro lielu aizdevumu paketi, kas īpaši paredzēta gados jaunajiem lauksaimniekiem. 2017. gadā bankas noraidīja 27 % no aizdevumu pieteikumiem, ko tām bija iesnieguši gados jaunie ES lauksaimnieki, kamēr citu lauku saimniecību gadījumā šis skaitlis bija tikai 9 %.

Miljardu eiro lielā aizdevumu pakete, par kuru šodien kopīgi paziņoja lauksaimniecības komisārs Fils Hogans un EIB priekšsēdētāja vietnieks Endrjū Makdovels, iecerēta, lai palielinātu ES lauksaimnieku un it paši gados jauno lauksaimnieku piekļuvi finansējumam.

Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans sacīja: “Piekļuve finansējumam ir būtiska, taču pārāk bieži tā kļūst par šķērsli jauniem cilvēkiem, kuri vēlas sākt profesionālu darbību. Eiropas Savienībā 11 % lauksaimnieku ir jaunāki par 40 gadiem, tāpēc laikposmam pēc 2020. gada atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem ir Eiropas Komisijas un kopējās lauksaimniecības politikas prioritāte. Esmu priecīgs, ka šī jaunā kopīgā iniciatīva ir sākusi darboties.

Par lauksaimniecību un bioekonomiku atbildīgais EIB priekšsēdētāja vietnieks Endrjū Makdovels piebilda: “Lauksaimniecība ir ES ekonomikas mugurkauls, un tai ir nepārvērtējama nozīme ne tikai veselīgas pārtikas ražošanā, bet arī cīņā pret klimata pārmaiņām un vides saglabāšanā. Ar šo jauno iniciatīvu EIB raugās nozares nākotnē un aizpilda būtisku tirgus piedāvājuma robu: nepietiekamu finansējuma pieejamību lauksaimniekiem, it īpaši jaunās paaudzes lauksaimniekiem. Šī aizdevumu programma lauksaimniecības un bioekonomikas izaugsmi un konkurētspēju veicinās arī tādējādi, ka tā saglabās esošās un radīs jaunas darbvietas lauku un piekrastes reģionos.

Programma tiks pārvaldīta dalībvalstu līmenī. To darīs bankas un līzinga sabiedrības, kuras darbojas visā ES. Iesaistītajām bankām būtu EIB piešķirtā summa jāpapildina ar tikpat lielu summu no savas puses, potenciālā finansējuma apjomam tādējādi sasniedzot divus miljardus eiro, un priekšroka jādod gados jaunajiem lauksaimniekiem.

Šī programma lauksaimniekiem dos daudz tāda, kas līdz šim nebija pieejams, proti:

  • zemākas procentu likmes;
  • ilgāku laikposmu (līdz 5 gadiem), kurā jāsāk aizdevumu atmaksāt;
  • ilgāku laikposmu (līdz 15 gadiem), kurā jāatmaksā viss aizdevums;
  • no apstākļiem atkarīgu papildu elastību, kas ļauj reaģēt uz cenu svārstīgumu lauksaimniecības nozarē, lai nodrošinātu to, ka aizdevuma atmaksāšanu lauksaimnieki spēj turpināt arī grūtos laikos (piemēram, “brīvdienu/labvēlības iespēja”, kas ļauj lauksaimniekiem uz dažiem mēnešiem apturēt aizdevuma atmaksāšanu).

Ar šīs programmas palīdzību Francijā visai drīz tiks izsniegti divi izmēģinājuma aizdevumi par kopējo summu 275 miljoni eiro. Šie aizdevumi konkrēti paredzēti gados jauniem lauksaimniekiem un klimata pārmaiņu mazināšanai.

Konteksts

Jaunā aizdevumu programma ir daļa no Eiropas Komisijas un EIB kopīgās “Gados jauno lauksaimnieku iniciatīvas”, kuras mērķis ir apvienot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu un EIB finanšu līdzekļus un speciālās zināšanas. Papildus aizdevumu paketei tā paredz tādas gados jauno lauksaimnieku un jaunizveidoto uzņēmumu dotēšanas turpināšanu no ELFLA, kuru apvienojumā ar finanšu instrumentiem var izmantot kā procentu likmes subsīdijas vai tehnisko palīdzību. Turklāt EIB un Eiropas Investīciju fonds (EIF) sniedz konsultatīvu atbalstu un piedāvā speciālās zināšanas vadošajām iestādēm.

Plašāka informācija

Brošūra “Kopīgā iniciatīva par finansējuma pieejamības uzlabošanu gados jaunajiem ES lauksaimniekiem”

Brošūra “Finanšu instrumentu izmantošana cenu svārstīguma ietekmes mazināšanai lauksaimniecībā”

Apsekojums par ES lauksaimniecības uzņēmumu finansiālajām vajadzībām un piekļuvi finansējumam

IP/19/2294

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar